hh
Mussel, zijn vroegere inwoners, hun leven & hun huizen
Stadjer Hijlke Hijlkema was schipper van beroep. Daarnaast was hij eigenaar van grote delen van het Vledderveen. Zo ook van het perceel van Bovensteveenweg 16. Na het afgraven van het veen was het geschikt gemaakt voor de landbouw. In 1911 bouwt hij op deze plek een boerderij. Niet voor hemzelf, maar voor zijn zoon Anne. Anne huurt de boerderij en 11,5 ha landbouwgrond voor ƒ750 per jaar. Als de moeder van Anne Hijlkema op 21 december 1913 komt te overlijden is er een scheiding van de boedel nodig. Dat doet de familie op 12 juni 1914 . Het gaat vooral om huizen in de stad Groningen, maar ook twee boerderijen. De boerderij aan de Bovensteveenweg is er één van, de andere kennen we als de boerderij op Vledderkanaal 4. Deze laatste boerderij komt in bezit van Anne. Pa Hijlkema blijft eigenaar van de boerderij aan de Bovensteveenweg 16 (bron RHC GrA 1869-662-1939/105) . De twee boerderijen liggen hemelsbreed 1300 meter van elkaar in het verlengde van elkaars kavels. De boerderij van de Bovensteveenweg ligt dus feitelijk in de achtertuin van de boerderij aan het Vledderkanaal. We moeten nog uitzoeken of Anne is verhuist naar het Vledderkanaal. We zien Anne op 22 april 1920 opnieuw bij de notaris na het overlijden van zijn vrouw Katharina Lammechina de Boer. De bezittingen moeten worden verdeeld tussen Anne en z’n kinderen. Er is een batig saldo van ca. ƒ53.000. Anne koopt zijn kinderen uit (Bron: RHC GrA 2207-6714- 105) . Als ook vader Hijlkema is overleden worden de bezittingen die pa heeft overgehouden opnieuw verdeeld. Het meest eenvoudige is dan om alles maar bij opbod te verkopen. Namens zijn acht broers en zussen laat zoon Anne Hijlkema dat dan ook doen. Anne en z’n broer Egbert zijn in de familie maar twee vreemde eenden in de bijt. Ze zijn de enige van de broers en zwagers die werkzaam zijn in de landbouw. De anderen behoren toch wat meer tot de elite: ze zijn fabrieksdirecteur, procuratiehouder, makelaar, handelaar, commies of scheepskapitein. De openbare verkoop van de bezittingen in het Vledderveen vindt plaats op 26 januari 1931 . Er is een bod, maar de verkopers stemmen er niet mee in en besluiten om de verkoop binnen de familie te regelen. Anne krijgt het toebedeelt voor ƒ9450 (bron: RHC GrA 119-195-10) . Jaren later, op 9 november 1949 , verkoopt Anne Hijlkema de boerderij met 11,5 ha land voor ƒ18000 aan Harm Hendrik Schrör (bron: RHC GrA 2207-7013-84) . Hijlkema woont in Stadskanaal en is dan getrouwd met Gesina Anja Veenhuizen. Schrör heeft het huis niet direct kunnen betrekken want tot zeker 13 maart 1954 wordt het woongedeelte gehuurd door Gerhardus Wilkens en Anna Aleida Mestemaker. Dat weten we omdat op deze datum door hen het huis op Musselweg 25 wordt gekocht. In de koopakte staat hun adres: Bovensteveenweg 16. Na verhuizing van de familie Wilkens betrekt Schrör de boerderij. Hun genealogische gegevens kennen we niet. We kennen alleen de naam van z’n vrouw: Maria Anna Platen. Ze hebben er niet lang gewoond, want op 15 mei 1959 wonen ze te Eerste Exloërmond en verkopen ze voor ƒ30927 de boerderij op Bovensteveenweg 16 aan Hendrik Petrus Voskuil. Bij de koop is 11,4 ha land inbegrepen (bron: RHC GrA OZ4-1137-175-WST) . Voskuil heeft waarschijnlijk eerst gehuurd, want bij de overname woont hij al in de boerderij. Later meer….. Bovensteveenweg 14 Bovensteveenweg 1 en hoger
versie mei 2020
klik op de afbeeldingen en schema’s voor een vergroting
Bovensteveenweg 16
De boerderij, kort voor de sloop (bouwarchief gemeente Stadskanaal)
Home Home Home
Dorp Dorp Dorp
Contact Contact Contact