Home Dorp Contact Home Dorp Contact
Mussel, zijn vroegere inwoners, hun leven & hun huizen             
De   boerderij   op   Bovensteveenweg   16   is   al   jaren   verdwenen.   Het   was   ooit   in   eigendom   van Hijlke    Hijlkema    en    Maria   Adriana    de    Vries.    Sinds    1    november    1913    huurt    zoon   Anne Hijlkema de boerderij en 11,5 ha landbouwgrond voor ƒ750 per jaar. Als   de   moeder   van   Anne   Hijlkema   op   21   december   1913   komt   te   overlijden   is   er   een scheiding   van   de   boedel   nodig.   Dat   doet   de   familie   op   12   juni   1914 .   Het   gaat   vooral   om huizen   in   de   stad   Groningen,   maar   ook   twee   boerderijen   in   het   Vledderveen.   De   boerderij aan    de    Bovensteveenweg    is    er    één    van,    de    andere    kennen    we    als    de    boerderij    op Vledderkanaal   4.   Deze   laatste   boerderij   komt   in   bezit   van Anne.      Pa   Hijlkema   blijft   eigenaar van   de   boerderij   aan   de   Bovensteveenweg   16   (bron   RHC   GrA   1869-662-1939/105) .   De   twee   boerderijen liggen    hemelsbreed    1300    meter    van    elkaar    in    het    verlengde    van    elkaars    kavels.    De boerderij   van   de   Bovensteveenweg   ligt   dus   feitelijk   in   de   achtertuin   van   de   boerderij   aan   het Vledderkanaal. We moeten nog uitzoeken of Anne is verhuist naar het Vledderkanaal. Als   ook   vader   Hijlkema   is   overleden   worden   de   bezittingen   die   pa   heeft   overgehouden opnieuw   verdeeld.   Het   meest   eenvoudige   is   dan   om   alles   maar   bij   opbod   te   verkopen. Namens   zijn   acht   broers   en   zussen   laat      zoon Anne   Hijlkema   dat   dan   ook   doen. Anne   en   z’n broer   Egbert   zijn   in   de   familie   maar   twee   vreemde   eenden   in   de   bijt.   Ze   zijn   de   enige   van   de broers   en   zwagers   die   werkzaam   zijn   in   de   landbouw.   De   anderen   behoren   toch   wat   meer tot   de   elite:   ze   zijn      fabrieksdirecteur,   procuratiehouder,   makelaar,   handelaar,   commies   of scheepskapitein. De   openbare   verkoop   van   de   bezittingen   in   het   Vledderveen   vindt   plaats   op   26   januari 1931 .   Er   is   een   bod,   maar   de   verkopers   stemmen   er   niet   mee   in   en   besluiten   om   de verkoop   binnen   de   familie      te   regelen.   Anne   krijgt   het   toebedeelt   voor   ƒ9450   (bron:   RHC   GrA   119- 195-10) . Jaren   later,   op   9   november   1949 ,   verkoopt   Anne   Hijlkema   de   boerderij   met   11,5   ha      land voor   ƒ18000   aan   Harm   Hendrik   Schrör.   Hijlkema   woont   in   Stadskanaal   en   is   dan   getrouwd met   Gesina   Anja   Veenhuizen.   We   kunnen   Schrör   nog   niet   plaatsen.   Zijn   genealogische gegevens   houdt   u   tegoed.   Schrör   heeft   hier   waarschijnlijk   pas   later   gewoond   want   tot   zeker     13   maart   1954    wordt   het   woongedeelte      gehuurd   door   Gerhardus   Wilkens   en   Anna   Aleida Mestemaker.   Dat   weten   we   omdat   op   deze   datum   door   hen   het   huis   op   Musselweg   25   wordt gekocht. In de koopakte staat het adres Bovensteveenweg 16. Na verhuizing van de familie Wilkens betrekt Schrör de boerderij. Later meer….. Bovensteveenweg 14 Bovensteveenweg 1 en hoger
eerdere latere man Gerhardus Wilkens Sellingerbeetse 03-04-1909 21-6-1983 ja Musselweg 25 z.v. Herman Heinrich Wilkens en Anna Adelheid Blom vrouw Anna Aleida Mestemaker Emmen 27-12-1912 Mussel 04-01-2006 ja Musselweg 25 d.v. Johan Hindrik Mestemaker en Maria Aleid Heller kind 1 niet openbaar naam geboren overleden gewoond in  Mussel? enkele andere woonadressen bijzonderheden trouwt met:
versie maart 2019
klik op de afbeeldingen en schema’s voor een vergroting
Bovensteveenweg 16
Home Home Home
Dorp Dorp Dorp
Contact Contact Contact