Vooraf: Op   de   volgende   pagina’s   wordt   de   geschiedenis   van   het   dorp   Mussel   beschreven.   Hoe   dat   er uit   gaat   zien   is   ook   voor   de   samensteller   nog   een   verrassing.   Het   zal   geenszins   een   digitale versie   zijn   van   het   boek   dat   Hirzo   Schuurman   indertijd   over   het   dorp   heeft   geschreven (”Mussel,   dorp   op   de   grens   van   veen   en   zand”,   ISBN   nr.90.72672.22.4).   Natuurlijk   zullen   er doublures   zijn   met   dit   boek,   net   als   met   de   fotosite   van   www.musselonline.nl .      Toch   hoop   ik dat   het   iets   nieuws   zal   gaan   toevoegen.   Wat      mij   voor   ogen   staat   is   veel   meer   het   beschrijven van   de   persoonlijke   historie   van   de   dorpsbewoners   uit   vroeger   tijd   en   de   panden   waarin   ze woonden.  Maar   hoe   presenteer   je   die   historie?   Als   een   boek   dat   begint   bij   de   oudste   gegevens?   Hoe blijft   dan   de   directe   lijn   naar   het   heden   zichtbaar?   En,   als   je   rangschikt   op   alfabetische volgorde,   hoe   houd   je   het   onderscheid   tussen   alle   Albert   Wubsen,   de   Wubbe   Wevers   of   alle Hans   Moorlags   die   op   het   dorp   hebben   gewoond?   Vandaar   dat   er   voor   is   gekozen   om   de straatnaam   en   het   huisnummer   een   ingang   te   laten   worden   voor   de   verhalen   van   het   dorp. Elke   woning,   kerk,   school   of   kroeg   heeft   immers   zijn   eigen   verhaal:   het   verhaal   van   de gebruikers   van   dat   pand.   En   al   deze   verhalen   samen   vormen   de   geschiedenis   van   het   dorp. Het   voordeel   van   deze   vorm   is   dat,   door   het   inbouwen   van   linken,   eenvoudig   kan   worden geschakeld naar verwanten op het dorp of misschien naar de buurman van dat moment. Zover   is   het   echter   nog   lang   niet.   We   weten   precies   wie   er   op   het   dorp   geboren   is   en   wie   er   is overleden.    Maar    waar    hebben    ze    gewoond?    En    hoe    kom    je    aan    de    gegevens    van    de dorpelingen    die    niet    in    Mussel    zijn    geboren?    Het    vraagt    heel    veel    onderzoek    in    allerlei archieven.   En   het   maakt   het   moeilijk,   want   archiefonderzoek   gaat   nooit   op   adres   maar   van jaar   tot   jaar.   Het   is   daarom   niet   mogelijk   om   huis   voor   huis   af   te   werken.   Wat   je   dus   gaat   lezen over   een   pand   is   slechts   de   op   dat   moment   bekende   historie.   In   het   verloop   van   de   tijd   volgen er   steeds   weer   aanvullingen   als   nieuwe   feiten   zijn   gevonden.   Er   moet   dus   nog   heel   wat   water door de Mussel Aa stromen voordat de website  redelijk gevuld zal zijn. En   dan   nog,   wat   hoort   nu   eigenlijk   bij   het   dorp   Mussel?   Het   gebied   dat   we   nu   Mussel   noemen was   vroeger   niet   echt   gedefinieerd;   waar   in   de   ene   akte   iemand   in   Mussel   woonde,   woonde hij   in   een   volgende   akte   op   Kopstukken,   op   de   Horsten   of   op   de   Oomsberg   (het   gebied tussen    Musselweg,    Horsten,    Verbindingsweg    en    Bovensteveenweg).    En    Braamberg    of Kopstukken, hoort dat nu wel of niet bij Mussel? Daarom heeft de samensteller voor zichzelf “Mussel” als volgt afgebakend: richting   Sellingen,   tot   aan   het   Mussel Aa   kanaal   (alleen   dus   de   dorpszijde,   we   steken   het kanaal niet over); Richting Musselkanaal tot en met Musselweg 1; Horstenerplaatsen tot aan de N366; Richting Onstwedde tot aan de Blekslagerweg; Richting Vledderveen, tot einde bebouwing Ondersteveenweg; Bebouwing Bovensteveenweg. Binnen   dit   gebied   is   een   adreslijst   uit   1959   de   basis.   Deze   lijst   is   gevonden   in   het   SHC   te Stadskanaal. De   samensteller   gaat   rekening   houden   met   de   privacy   van   mensen.   Het   onderzoek   zal   zich beperken   tot   de   vrijgegeven   archieven   en   niets   rapporteren   over   in   leven   zijnde   personen, tenzij deze er toestemming voor hebben gegeven. Verwacht   nog   niet   teveel   van   de   inhoud;   waarschijnlijk   is   er   van   de   meeste   huizen   weinig meer   te   melden   dan   een   bewonerslijst   en   de   verkoopdata.   Het   zal   nog   jaren   duren   voordat   er echt iets is opgebouwd. In tussentijd zijn oude foto’s natuurlijk van harte welkom!
versie maart 2016
In 1829 staan er vijf huizen in Mussel. Situatie rond 1829,van boven naar beneden ter plekke van de huidige adressen: Musselweg 43, Zandtangerweg 1b/c, Zandtangerweg 4 en Musselweg 31. Het vijfde huis, Musselweg 71, valt buiten het gebied van deze tekening.
Mussel, zijn vroegere inwoners, hun leven & hun huizen             
Boven   en   onder   de   bladzijden uit   een   adresboekje   met   daarin de    adressen    van    Mussel.    Het geeft     de     situatie     weer     van “ergens”       midden       afgelopen eeuw.      Van      deze      adressen proberen     we     de     historie     te beschrijven.
Home Home Home
Dorp Dorp Dorp