Vooraf: Op   de   volgende   pagina’s   wordt   de   geschiedenis   van   het   dorp   Mussel   beschreven.   Hoe   dat er   uit   gaat   zien   is   ook   voor   de   samensteller   nog   een   verrassing.   Het   zal   geenszins   een digitale    versie    zijn    van    het    boek    dat    Hirzo    Schuurman    indertijd    over    het    dorp    heeft geschreven    (”Mussel,    dorp    op    de    grens    van    veen    en    zand”,    ISBN    nr.90.72672.22.4). Natuurlijk     zullen     er     doublures     zijn     met     dit     boek,     net     als     met     de     fotosite     van www.musselonline.nl .      Toch   hoop   ik   dat   het   iets   nieuws   zal   gaan   toevoegen.   Wat      mij   voor ogen   staat   is   veel   meer   het   beschrijven   van   de   persoonlijke   historie   van   de   dorpsbewoners uit vroeger tijd en de panden waarin ze woonden.  Maar   hoe   presenteer   je   die   historie?   Als   een   boek   dat   begint   bij   de   oudste   gegevens?   Hoe blijft   dan   de   directe   lijn   naar   het   heden   zichtbaar?   En,   als   je   rangschikt   op   alfabetische volgorde,   hoe   houd   je   het   onderscheid   tussen   alle Albert   Wubsen,   de   Wubbe   Wevers   of   alle Hans   Moorlags   die   op   het   dorp   hebben   gewoond?   Vandaar   dat   er   voor   is   gekozen   om   de straatnaam   en   het   huisnummer   een   ingang   te   laten   worden   voor   de   verhalen   van   het   dorp. Elke   woning,   kerk,   school   of   kroeg   heeft   immers   zijn   eigen   verhaal:   het   verhaal   van   de gebruikers   van   dat   pand.   En   al   deze   verhalen   samen   vormen   de   geschiedenis   van   het   dorp. Het   voordeel   van   deze   vorm   is   dat,   door   het   inbouwen   van   linken,   eenvoudig   kan   worden geschakeld naar verwanten op het dorp of misschien naar de buurman van dat moment. Zover   is   het   echter   nog   lang   niet.   We   weten   precies   wie   er   op   het   dorp   geboren   is   en   wie   er is   overleden.   Maar   waar   hebben   ze   gewoond?   En   hoe   kom   je   aan   de   gegevens   van   de dorpelingen   die   niet   in   Mussel   zijn   geboren?   Het   vraagt   heel   veel   onderzoek   in   allerlei archieven.   En   het   maakt   het   moeilijk,   want   archiefonderzoek   gaat   nooit   op   adres   maar   van jaar   tot   jaar.   Het   is   daarom   niet   mogelijk   om   huis   voor   huis   af   te   werken.   Wat   je   dus   gaat lezen   over   een   pand   is   slechts   de   op   dat   moment   bekende   historie.   In   het   verloop   van   de   tijd volgen   er   steeds   weer   aanvullingen   als   nieuwe   feiten   zijn   gevonden.   Er   moet   dus   nog   heel wat water door de Mussel Aa stromen voordat de website  redelijk gevuld zal zijn. En   dan   nog,   wat   hoort   nu   eigenlijk   bij   het   dorp   Mussel?   Het   gebied   dat   we   nu   Mussel noemen   was   vroeger   niet   echt   gedefinieerd;   waar   in   de   ene   akte   iemand   in   Mussel   woonde, woonde   hij   in   een   volgende   akte   op   Kopstukken,   op   de   Horsten   of   op   de   Oomsberg   (het gebied   tussen   Musselweg,   Horsten,   Verbindingsweg   en   Bovensteveenweg).   En   Braamberg of Kopstukken, hoort dat nu wel of niet bij Mussel? Daarom heeft de samensteller voor zichzelf “Mussel” als volgt afgebakend: richting   Sellingen,   tot   aan   het   Mussel   Aa   kanaal   (alleen   dus   de   dorpszijde,   we   steken het kanaal niet over); Richting Musselkanaal tot en met Musselweg 1; Richting Onstwedde tot aan de Blekslagerweg; Richting Vledderveen, tot einde bebouwing Ondersteveenweg; Bebouwing Bovensteveenweg. Binnen   dit   gebied   is   een   adreslijst   uit   1959   de   basis.   Deze   lijst   is   gevonden   in   het   SHC   te Stadskanaal. De   samensteller   gaat   rekening   houden   met   de   privacy   van   mensen.   Het   onderzoek   zal   zich beperken   tot   de   vrijgegeven   archieven   en   niets   rapporteren   over   in   leven   zijnde   personen, tenzij deze er toestemming voor hebben gegeven. Verwacht   nog   niet   teveel   van   de   inhoud;   waarschijnlijk   is   er   van   de   meeste   huizen   weinig meer   te   melden   dan   een   bewonerslijst   en   de   verkoopdata.   Het   zal   nog   jaren   duren   voordat er echt iets is opgebouwd. In tussentijd zijn oude foto’s natuurlijk van harte welkom!
versie maart 2016
In 1829 staan er vijf huizen in Mussel. Situatie rond 1829,van boven naar beneden ter plekke van de huidige adressen: Musselweg 43, Zandtangerweg 1b/c, Zandtangerweg 4 en Musselweg 31. Het vijfde huis, Musselweg 71, valt buiten het gebied van deze tekening.
Mussel, zijn vroegere inwoners, hun leven & hun huizen             
Boven   en   onder   de   bladzijden uit   een   adresboekje   met   daarin de    adressen    van    Mussel.    Het geeft     de     situatie     weer     van “ergens”       midden       afgelopen eeuw.      Van      deze      adressen proberen     we     de     historie     te beschrijven.
Home Home Home
Dorp Dorp Dorp