Mussel, zijn vroegere inwoners, hun leven & hun huizen
Sinds 13 december 1859 is Reinder Holtjer eigenaar van het beklemrecht van een kleine 7 bunder woeste grond en heide ter hoogte van dit adres. Het is aan hem voor ƒ9,- verkocht door Abel Hindriks Boels, landbouwer te Onstwedde. De jaarlijkse pacht wordt vastgesteld op ƒ40,- (bron: RHC GrA 2207-6134-61) . Binnen de kortste keren staat er een woning. Op 8 april 1863 verkoopt Holtjer voor ƒ9,- de helft van zijn perceel aan Heinrich Anton Manning uit Rütenbrock (Dld). Beklemde grond mag nooit gesplitst worden zonder toestemming van de eigenaar. De eigenaar van dat moment, Abel Hindriks Boels, stemt er mee in. Voor elk deel van het oorspronkelijk perceel wordt vanaf dat moment ƒ20 , beklem- huur gerekend. Boels vindt het goed dat ook Manning een huis op zijn kavel gaat bouwen (bron: RHC GrA 2207-6164-55) . Of het huis er is gekomen? We zoeken het nog uit. Holtjer overlijdt in 1888. Tien dagen voor zijn dood laat hij een testament opmaken dat zoon Evert de helft van de boerderij en alle andere bezittingen erft tegen een inbreng van ƒ350 in de boedel (bron: RHC GrA 120-18-1293/114) . Kort na het overlijden van Reinder Holtjer trouwt zoon Evert Holtjer met Elizabeth Ottes en samen trekken ze in bij (schoon)moeder. De boedelscheiding vindt plaats nadat ook moeder Holtjer-Van Klinken komt te overlijden. Op 7 augustus 1891 erft Evert de boerderij met alle have, inboedel en gereedschappen tegen een inbreng van ƒ700 in de boedel. Dochter Jantje krijgt het beklemrecht van Musselweg 137 met een waarde van ƒ400,-. Dochter Elizabeth Holtjer wordt uitgekocht (bron: RHC GrA 120-22-2080) . Het is alsof de tijd even heeft stilgestaan. Dik vijftig jaar later vindt er opnieuw een boedelscheiding plaats, maar nu gaat het over de nalatenschap van Evert en Elizabeth Holtjer-Ottes. Na het overlijden van beide, scheiden de kinderen de ouderlijke boedel op 26 september 1946 . De beide kinderen Wilt en Hillechie kopen hun broer Reinder en zus Trijntje uit en nemen de gehele boedel over (RHC GrA T2207-6975-123) . In 1967 wordt het huis verkocht aan Meeme en Dientje Wubs van Musselweg 135 . Ze hebben het maar even in bezit en verkopen het dadelijk door aan Stoffer Tempel en Dirktje Turkenburg. Deze akten zijn nog niet openbaar. Wordt vervolgd….. Musselweg 133 Musselweg 135 Musselweg 116 en hoger
versie april 2019
klik op de afbeeldingen en schema’s voor een vergroting
Musselweg 134
situatie 1921; perceel 1467 is het huidige adres Musselweg 134 (bron RHC GrA kadasterviewer). Zoals op de tekening is te zien ligt het achter op het perceel; de ingang is nu gelegen aan de Bovensteveenweg.
Evert Holtjer en Elizabeth Ottes(collectie fam.H.Holtjer, Mussel).
Home Home Home
Dorp Dorp Dorp
Contact Contact Contact