Mussel, zijn vroegere inwoners, hun leven & hun huizen
De Oomsberger Heero Roelfs Kleve, kramer van beroep, is eigenaar van het beklemrecht van een stuk “woeste” grond aan de Musselweg. Op 27 februari 1856 verkoopt hij het beklemrecht van de oostelijke helft van zijn grond aan Tjerk Jans Korsse en zijn vrouw Pietertje Bakker. Ook zij wonen op de Oomsberg. Wij kennen dit perceel tegenwoordig als Musselweg 136. Het gaat om ca. 3,5 bunder grond. Korsse koopt het voor ƒ4,-. De “altoosdurende”, vaste pacht is vastgesteld op ƒ10,-. (bron: RHC GrA 2207-6100-54) . We weten nog niet waar het gezin Korsse woonde. Niet op Musselweg 136 want daar is “pas” in 1871 een huis igebouwd. Waarschijnlijk was het echtpaar Korsse een kleurrijke verschijning in Mussel. Tjerk is in Groningen geboren als zoon van een in Franeker wonende liedjeszanger. Mogelijk waren zijn ouders rondtrekkende artiesten. Tot aan hun vestiging in Mussel waren ook Tjerk en Pietertje liedjeszanger van beroep. Ze hadden tot dan wel een vaste woonplaats: Stadskanaal. Omdat hun zoon Jan in 1847 in Horsten is geboren is het best mogelijk dat ook zij rond gingen om te zingen. Na hun verhuizing naar Mussel vinden we niets meer over hun artistieke bezigheden; Tjerk is dan schoorsteenveger, stoelwinder en arbeider. Op 18 maart 1876, enkele maanden na het overlijden van zijn vrouw, biedt Tjerk zijn huis en de grond aan op een openbare verkoop. Zijn zoon Jacob is met ƒ700 de hoogste bieder; pa Korsse en zijn beide dochters blijven inwonen bij Jacob (bron RHC GrA 112-154-53) . Kort daarna trouwt Jacob met Jantje Klompmaker. Op 1 april 1921 komt Jantje Klompmaker te overlijden. Waarschijnlijk wil de familie direct duidelijkheid en er volgt een verkoping bij opbod waarbij o.a. de woning op Musselweg 136 is betrokken. Jacob is met ƒ1270 de hoogste bieder en blijft daarmee eigenaar van zijn huis. De kinderen zullen hun deel daarvan hebben gekregen (bron RHC GrA 122-325-25) . Als ook pa Jacob is overleden, verdelen zijn erfgenamen op 11 januari 1938 zijn bezittingen. Het woonhuis met bijbehorende grond wordt geschat op een waarde van ƒ1400,-. Zoon Berend koopt de anderen uit en wordt eigenaar (bron: RHC GrA 2207-6907-108) . We weten nog niet of Berend en Wendelke hier hebben gewoond of op het achterliggende perceel Bovensteveenweg 5 . Wordt vervolgd….. Musselweg 135 Musselweg 137 Musselweg 116 t/m 159
versie april 2019
klik op de afbeeldingen en schema’s voor een vergroting
Musselweg 136
Home Home Home
Dorp Dorp Dorp
Contact Contact Contact