Mussel, zijn vroegere inwoners, hun leven & hun huizen
versie april 2019
klik op de foto’s voor een grotere afbeelding
Musselweg 159
Het is 24 november 1908 als Hendrik Kone enkele stukken land verkoopt aan Regina Zomer, de weduwe van Harm Hendrik Kone, van Musselweg 122 & 124 . Ook het grondstuk dat wij tegenwoordig kennen als Musselweg 159 hoort bij de transactie (bron RHC GrA 120-56-2610) . In de koopakte lezen we niets over een huis; het is waarschijnlijk nog niet gebouwd, maar dat zoeken we nog op in de kadastrale archieven. Op 12 maart 1909 houdt Regina bij haar huis een verkoping bij opbod. Waarschijnlijk stopt ze met het boerenbedrijf. Een paard, drie koeien, vier varkens, twee schapen en diverse zaken die horen bij een boerderij worden verkocht; totale opbrengst ca.ƒ930,- (bron RHC GrA T120-56-2783) Als Regina in september 1913 komt te overlijden besluiten de kinderen de bezittingen te veilen. Op 11 november worden de roerende goederen verkocht; het vee, de oogstproducten en de complete boereninventaris leveren iets meer dan ƒ2000,- op (bron RHC GrA 120-70-5218) . Het huis werd een weekje er voor, op 3 november 1913 , voor ƒ2200 verkocht aan Jan Jans Moorlag van Musselweg 139 . Ook koopt Jan samen met Jan Heijes Wubs een perceel landbouwgrond voor ƒ1200,- (bron RHC GrA 120-70-5204) . Jan Jans Moorlag overlijdt in 1920, zijn vrouw Aaltje Wubs in 1957. Hun kinderen verdelen op 7 november 1957 de nalatenschap. Zoon Willem, die ingetrouwd is bij zijn ouders, koopt zijn broer Harm uit en wordt de nieuwe eigenaar van het ouderlijk huis en de inventaris (bron: RHC GrA OZ4-1120- 114-WST) . Wordt vervolgd….. Musselweg 158 Musselweg 160 Musselweg 116 en hoger
situatie 1912; perceel M3183 hoort bij het woonhuis op Musselweg 159 (bron RHC GrA kadasterviewer)
Aaltje Moorlag-Wubs ca.1950 (collectie T.Moorlag-Schuurman)
Willem Moorlag en Hillechien Brugge (collectie Harm en Grietje Folkers)
Home Home Home
Dorp Dorp Dorp
Contact Contact Contact