Mussel, zijn vroegere inwoners, hun leven & hun huizen
versie december 2019
klik op de foto’s voor een grotere afbeelding
luchtfoto van stelmakerij en woonhuis (omstreeks 1950?) collectie mevr.H.Wever-Wubs, Musselkanaal
Musselweg 60
situatie 1912: perceel O1010 is de nieuwe naam voor het perceel dat is gekocht door Berend Wever.
Bij de verdeling op 8 november 1956 krijgt Harm het huis op perceel 1617, Albertje het huis op perceel 1618, Jan het onbebouwde perceel 1620 en de broers Wubbe, Jan en Harm samen hjet perceel 1618. situatie omstreeks 1940; het perceel is opgesplitst in twee nieuwe percelen: 1580 en 1581. Perceel 1580 is het woonadres van zoon Wubbe.
ca. 1940?: v.l.n.r., staand: Fré, Jan, Ab, Harm. Zittend: Wubbe, vader Berend, Aaltje, moeder Jantje en Hillechien ( collectie mevr.Hilda Wever-Wubs te Musselkanaal)
Op 19 juni 1886 verkoopt Meeme Elzes Folkers voor ƒ200 52 are landbouwgrond aan Berend Berends Meems jr (bron RHC GrA 2207-6364-9) . Op 11 maart 1903 verkopen de erven van diezelfde Berend Meems (Musselweg 43) de grond, samen met zeven andere percelen in en rond het dorp. Albert Dokter, vervener uit Tweede Exloërmond, biedt mee. Niet voor zich zelf maar voor de erven van Berend Meems. Hij zal dus mee geboden hebben om de prijs op te drijven. Dat is misschien gelukt voor andere percelen maar niet voor het perceel van Musselweg 60. Zijn bod van ƒ475 blijft het hoogste bod. En dus blijft de familie de eigenaar (bron: RHC GrA2207-6503-95) . In 1904 wordt hier een huiis gebouwd. Op 26 november 1907 verkopen schoolhoofd Jan Heis en vervener Albert Dokter het huis. Dit doen ze bij opbod, als voogden namens de minderjarigen Jantina en Berend Meems. Stelmaker Berend Wever wordt de nieuwe eigenaar voor ƒ1500.- Het resterende deel van het perceel is dan al gekocht door het waterschap Vledderveen (bron RHC GrA 120-52-2600) . Waarschijnlijk huurde Wever het huis al voor de koop. Op 1 april 1938 verkoopt Berend een gedeelte van zijn perceel aan zijn zoon Wubbe. Het gaat om een stuk grond, achter op het terrein; Ondersteveenweg 5 zit er aan te komen. Op 8 november 1956 , 16 jaar (!) na het overlijden van Berend Wever, zitten zijn erfgenamen bij de notaris om de bezittingen te verdelen. In de akte lezen we dat de familie dat omstreeks 1952 al had gedaan zonder dit bij de notaris vast te leggen. Dat wordt nu dus alsnog gedaan, voorzover de te verdelen objecten nog bestaan. De familie heeft indertijd het oude huis gesloopt en broer Harm en zus Albertje hebben, elk voor eigen kosten, het dubbele huis gebouwd. Albertje bewoont het adres Musselweg 60. Harm woont op Musselweg 62. De broers Wubbe, Jan en Harm krijgen, elk voor een derde, het eigendomsrecht in de werkplaats op Musselweg 58a . Jan krijgt een stuk grond aan de Ondersteveenweg. De andere broers en zussen krijgen niets toebedeeld; ze zullen bij de eerste verdeling zijn uitgekocht (bron: RHC GrA OZ4- 1108-055-WST) . Wordt vervolgd… Musselweg 58a Musselweg 61 Musselweg 40 t/m 70
Een hond die de zondagsrust in ere houdt? Ze lijken er te zijn! Nieuwsblad v.h.Noorden 12-6-1923
Home Home Home
Dorp Dorp Dorp
Contact Contact Contact