Mussel, zijn vroegere inwoners, hun leven & hun huizen
versie juni 2018
klik op de afbeeldingen voor een vergroting
Musselweg 70
Het huidige adres Musselweg 70 is maar een klein onderdeel van twee grote grondpercelen, liggende tussen Musselweg en Ondersteveenweg vanaf de pastorie van de GKv tot aan het huidige “Lindenbos”. De percelen zijn bij de verdeling van de markegronden in 1832 waarschijnlijk toegewezen aan Boelem dan wel Hanne Hubbeling (wordt nog uitgezocht). De eigenaren hebben het stuk akkerland niet steeds zelf bebouwd, maar in huur afgegeven aan een meier. In die tijd werd het recht op huur doorverkocht, zonder dat de eigenaar van de grond er inspraak op had. Dit huurrecht noemde men het beklemrecht en de jaarlijkse huurprijs was vast, overerfbaar en “altoosdurend”. Voor dit stuk gold een huurprijs van ƒ25,- per jaar. Op 19 november 1877 wordt het beklemrecht van deze twee percelen door Jan Hendriks Kamies verkocht aan Berend Berends Meems junior, landbouwer te Valthermond. Kamies heeft het beklemrecht onderhands gekocht op 1 april 1854. Volgens de akte gaat het om stukken bouwland en heide, gedeeltelijk dus nog te ontginnen grond. De deal is een onderdeel van een gecombineerde verkoop met Musselweg 71/73 . De totale koopsom bedraagt ƒ3000. (bron RHC GrA 120-3-198) . Op 24 maart 1900 verkoopt Berend het beklemrecht van de landerijen van Musselweg 70 en 72/74 voor ƒ650,- aan Jan Schoemaker (bron RHC GrA T122-236- 52) . Jan Schoemaker gaat kort daarna zijn woning op Musselweg 76 slopen en de grond verkopen. Hij heeft dus een ander onderkomen nodig en bouwt een woning op Musselweg 70. Op 28 oktober 1916 passeren de grondstukken van Musselweg 70 en 72 opnieuw de notaris: eigenaar Reint Hubbeling uit Amsterdam wil af van de Musselse percelen en verkoopt voor ƒ625 het eigendomsrecht aan zijn meier Jan Schoemaker (bron RHC GrA T120-77-6618) . Jan Schoenmaker verkoopt later het ene perceel, het huidige adres Musselweg 72/74 . Op deze webpagina gaan we dus verder met het verhaal van Musselweg 70, de woonplek van Jan Schoemaker en zijn vrouw Albertje van der Heide. Op 7 februari 1933 , kort na het overlijden van vader Jan Schoemaker, verkopen de kinderen bij opbod het ouderlijk huis en een stuk veen- en dalgrond in Sellingerbeetse. Het huis met toebehoren in Mussel wordt voor ƒ1460 gekocht door Albert Moorlag (bron RHC GrA 120-151-33) . Albert Moorlag komt kort na de verhuizing naar Mussel te overlijden. Zijn vrouw Geertje overlijdt een jaar later. De vrijgezelle kinderen Hendrik en Janna wonen nog jaren op deze plek. Wordt vervolgd…… Musselweg 69b Musselweg 72 Musselweg 40 t/m 70
Een kadasterkaart uit 1901; voor het eerst is er op Musselweg 70 (perceel C999) een woning te zien (bron RHC GrA kadasterviewer)
Twee foto’s van Musselweg 70 uit eind zeventiger jaren van de vorige eeuw (collectie fam.Harm en Grietje Folkers, Mussel)
Home Home Home
Dorp Dorp Dorp
Contact Contact Contact