Mussel, zijn vroegere inwoners, hun leven & hun huizen
versie april 2018
klik op de afbeeldingen voor een vergroting
Musselweg 35
Het adres Musselweg 35 is een afsplitsing van het naastliggende perceel Musselweg 33. Het stuk grond is op 14 november 1911 gekocht door smid Geert Bok voor ƒ600,- (bron RHC GrA T120-65-4199). Geert woont bij de koop op Musselweg 64 en heeft daar waarschijnlijk een kleine smederij. Geert stond van 21 juni 1921 tot 25 juni 1927 ingeschreven als smid bij de kamer van koophandel (Bron: RHC GrA, Toegang 2524, inv.2301262). . Op 17 augustus 1928 verhuist de familie Bok naar Hengelo om er een smederij te beginnen. Hij komt om bij een Amerikaans bombardement op een spoorwegemplacement in 1944 waarbij 125 doden vielen. Op 31 december 1935 koopt Jan Johannes Postema voor ƒ3200 het perceel M3295, bestaande uit winkelhuis, aparte werkplaats (smederij) erf en tuin, van Geert Bok (bron RHC GrA toegang 120, inv.161) . Het zou nog tot 1 september 1936 duren voordat het gezin Postema in Mussel komt wonen. Behalve smid handelt Postema ook in fietsen en ijzerwaren (bron RHC GrA 2524-2305304) . Hij heeft maar iets meer dan twee jaar smid in Mussel kunnen zijn; hij overlijdt op 3 maart 1938. Zoon Marcus heeft daarna het smidsvuur brandende gehouden. Op 20 november 1942 krijgt hij de smederij op naam; moeder Postema verkoopt het pand voor ƒ4000. Voor de inventaris van smederij en de woning betaalt Marcus ƒ1000,- elk. Moeder woont dan weer in Bonnerveen (bron RHC GrA 2207-6957-73) . Op 7 april 1948 koopt Markus nog een stukje grond van buurman Harm Folkers, groot ca.125 m 2 (bron RHC GrA 2207-6986-94) . Wordt vervolgd…… Musselweg 33 Musselweg 36 Musselweg 1 t/m 39
.
De smederij omstreeks 1918 (collectie SHC Stadskanaal) . Volgens het fotoboek van H.Schuurman v.l.n.r. Bernard Spekken, Albert Folkers, mevr.G.Folkers-Fennema, Hendrik Folkers, mevr.Schepers, mevr. Bok, Luppo Poppema, Geert Bok en Jan Spreen.
Nieuwsblad v.h.Noorden 18 juni 1919
Nieuwsblad v.h.Noorden 2 sept.1924
Geert Martinus Bok en Roelfina Harmina Middel
Rijbewijs Jan Postema (collectie RHC GrA kentekenregisters)
Ansichtkaart 1955; rechts nog een gedeelte van Musselweg 35 (collectie Jacco Pranger)
Home Home Home
Dorp Dorp Dorp
Contact Contact Contact