Mussel, zijn vroegere inwoners, hun leven & hun huizen             
Naast   het   huidige   Ondersteveenweg   9,   tientallen   meters   naar   achteren   in   het   veld,   stond   in vroeger   tijd   een   boerderij.   Welk   adres   geef   je   er   aan   mee?   Hoort   het   bij   de   Horstenerplaatsen?     De   webmaster   heeft   gekozen   voor   het   adres   Ondersteveenweg   10.   Het   was   in   gebruik   bij   de familie Lambertus Zomer. De   familie   Zomer   komt   oorspronkelijk   uit   Overijssel.   Vooral   in   het   Groningse,   zeker   in   de beginjaren   van   de   Burgerlijke   Stand,   dragen   ze   soms   de   achternaam   Zoomer.   Zoon   Jan   is   bij de   geboorte   in   de   gemeente   Dalfsen   aangegeven   met   de   achternaam   Nijenhuis.   Waarschijnlijk genoemd   naar   de   boerderij   van   de   grootouders   van   moederszijde.   Ook   de   moeder   vinden   we soms   terug   met   de   achternaam   Nijenhuis,   soms   ook   met   de   achternaam   Konink.   De   namen   in het Geboorteregister is leidend. Zoon Gerrit Jan komt na zijn huwelijk inwonen bij zijn ouders. Zoon    Lambertus    is    bijna    twee    jaar    voor    het    huwelijk    van    zijn    ouders    geboren.    In    de geboorteakte   zien   we   dat   de   geboorte   is   aangegeven   door   Gerrit   Jan   en   dat   hij   onder   hetzelfde dak als Anna Gertrud Heller woonde. Bij hun huwelijk is het kind gewettigd. 3   december   1868 :   Als   de   ouders   zijn   overleden   is   het   tijd   om   de   bezittingen   te   verdelen.   De bezittingen   hebben   een   waarde   van   ruim   ƒ3500.   Zoon   Johannes   krijgt   de   boerderij   (waarde van ƒ800,-)  toegewezen (bron: RHC GrA 2207-6208-89) . We hebben de akte nog niet gevonden maar weten dat zoon Lambertus hier blijft wonen. Op   8   maart   1911    verdelen   de   erfgenamen   van   Lambertus   Zoomer   zijn   bezit.   Zoon   Hinderikus Zoomer   erft   de   boerderij   op   Ondersteveenweg   10   (bron   RHC   GrA   120-63-3827) .      Hij   laat   de   boerderij opknappen en trouwt twee maanden later met Maria Engelina Musters. Vijf    dagen    na    zijn    huwelijk    verdrinkt    Hinderikus;    het    kerkelijk    huwelijk    moet    nog    worden bevestigd! Amper   veertien   dagen   later,   op   6   juli   1911    zit   Maria   Engelina   Musters   met   de   familie Zomer   bij   de   notaris.   Omdat   het   huwelijk   wel   al   in   de   Burgerlijke   Stand   is   bijgeschreven   is Maria   Engelina   Musters   mede-eigenaar   van   het   bezit   van   Hindericus.   De   onroerende   goederen minus   de   hypotheek   op   de   goederen   hebben   een   postief   saldo   van      ƒ1500.   Maria   wordt uitgekocht   en   haar   schoonzus   Maria Alida   Zomer   neemt   de   boerderij   over      (bron   RHC   GrA   2207-6596-29) . Enkele   weken   later   trouwt   Maria Alida   Zomer   met   Gerrit   Zomer   en   nemen   ze   samen   hun   intrek in de boerderij. Gerrit   heeft   kort   voor   zijn   huwelijk   nog   vier   maanden   gezeten.   Op      Nieuwjaarsdag   1910   is   hij op   bezoek   bij   Geert   Sandker   op   de   Horsten.   Daar   krijgt   hij   ruzie   met   Bernard   Wubbels   waarna Gerrit   naar   buiten   gaat.   Hij   daagt   Wubbels   uit   om   dat   ook   maar   te   doen.   Als   die   dat   doet   valt Gerrit   hem   met   een   mes   aan.   Wubbels   raakt   daarbij   gewond   aan   zijn   arm.   Bij   de   rechtszaak eist   het   OM   een   straf   van   zes   maanden.   De   rechter   maakt   er   vier   maanden   van   (bron:   RHC   GrA   882- 494 rol 67) Gerrit   heeft   geen   lang   huwelijk   gehad;   hij   overlijdt   in   1918.   Op   31   mei   1924   hertrouwt   zijn weduwe,   Maria Alida,   met   Johannes   Henricus   Schutte;   ze   verhuist   naar   Musselweg   13 .   Samen krijgen ze daar nog drie kinderen. Eén   dag   voor   het   huwelijk   van   moeder   Maria   Alida,   wordt   het   gezamenlijk   bezit   van   haar   en Gerrit    Zomer    vastgesteld.    De    roerende    goederen    hebben    een    waarde    van    ƒ1250.    Het onroerend   goed   wordt   genoemd,   maar   hiervan   is   geen   waarde   bepaald.   Het   beheer   over   de goederen blijft aan Maria Alida Zomer (bron: RHC GrA 119-179-7002) . Het   huis   op   Ondersteveenweg   10   staat   nu   leeg.   De   week   na   het   huwelijk   van   Schutte   met Maria   Alida   Zomer,   op   6   juni   1924,   biedt   Schutte   het   huis   met   8   ha   bouwland   aan   voor   een publieke    verhuring    voor    een    periode    van    drie    jaar.    De    Kalkwijker    Bernardus    Anthonius Grimberg is met ƒ1070 de hoogste bieder (bron: RHC GrA 119-179-7010) . wordt vervolgd… Ondersteveenweg 8 Ondersteveenweg 1 t/m 10
eerdere latere man Gerrit Zomer Horsten 21-04-1883 Horsten 09-11-1918 ja hier overleden z.v. Lambertus Zomer en Maria Gesina Scholtalbers vrouw Maria Alida Zomer Horsten 15-09-1888 Stadskanaal 19-08-1973 ja Musselweg 13 d.v. Lambertus Zoomer en Marianne Huizen kind 1 Lambertus Zomer Horsten 03-05-1912 Mussel 15-07-1996 ja Musselweg 13 x Onstwedde 19-05-1936 met Anna Gezina Schlimbach kind 2 Lambertus Johannes Zomer Mussel 27-12-1914 Stadskanaal 02-04-1993 ja Musselweg 13 x Onstwedde  25 - 11 - 1950  met Johanna Catharina Schür kind 3 Maria Gesina Zomer Mussel 19-12-1917 St.Michielsgestel 20-04-2005 ja Musselweg 13 z.v. Jan Hendrik Schutte en Aleid Hoezen w . v .  Maria Kristina Weinans  ( † 1920 )   na het overlijden van Gerrit Zomer trouwt Maria Alida Zomer te Onstwedde op 31 mei 1924 met: man 2 Johannes Henricus Schutte Horsten 07-04-1877 Groningen 21-01-1956 ja naam geboren overleden gewoond in  Mussel? enkele andere woonadressen bijzonderheden   trouwt te Onstwedde op 29 juli 1911 met:
versie maart 2019
klik op de afbeeldingen voor  een vergroting
Ondersteveenweg 10
Nieuwsblad v/h Noorden 27 mei 1911
Home Home Home
Dorp Dorp Dorp
Contact Contact Contact