Mussel, zijn vroegere inwoners, hun leven & hun huizen             
Naast   het   huidige   Ondersteveenweg   9,   tientallen   meters   naar   achteren   in   het   veld,   stond   in vroeger    tijd    een    boerderij.    Welk    adres    geef    je    er    aan    mee?    Het    ligt    dichter    naar    de Horstenerplaatsen    dan    naar    de    Ondersteveenweg.    Omdat    de    percelen    loodrecht    zijn “aangesneden”   op   de   Ondersteveenweg   delen   we   het   in   bij   deze   straatweg   en   krijgt   het   van   de webmaster   het   adres   “Ondersteveenweg   10”.   Het   was   in   gebruik   bij   de   familie   Lambertus Zoomer. De   Burgerlijke   Stand   is   niet   altijd   eenduidig   geweest.   Een   aantal   leden   van   de   familie   zijn   met dubbel    O    in    het    geboorteregister    ingeschreven.    we    beschouwen    dat    register    als    leidend. Datzelfde   geldt   voor   moe   Zomer;   we   komen   haar   tegen   met   de   achternaam   Huizen,   Hoezen en Hüsen. Ook hier hanteren we de naam uit het geboorteregister. In zijn jeugd is Lambertus in aanraking geweest met Justitie. Op   8   maart   1911    verdelen   de   erfgenamen   van   Lambertus   Zoomer   zijn   bezit.   Zoon   Hinderikus Zoomer   erft   de   boerderij   op   Ondersteveenweg   10   (bron   RHC   GrA   120-63-3827) .      Hij   laat   de   boerderij opknappen en trouwt twee maanden later met Maria Engelina Musters. Vijf    dagen    na    zijn    huwelijk    verdrinkt    Hinderikus;    het    kerkelijk    huwelijk    moet    nog    worden bevestigd! Amper   veertien   dagen   later,   op   6   juli   1911    zit   Maria   Engelina   Musters   met   de   familie Zomer   bij   de   notaris.   Omdat   het   huwelijk   wel   al   in   de   Burgerlijke   Stand   is   bijgeschreven   is Maria    Engelina    Musters    mede-eigenaar    van    het    bezit    van    Hindericus.    De    onroerende goederen   minus   de   hypotheek   op   de   goederen   hebben   een   postief   saldo   van      ƒ1500.   Maria wordt   uitgekocht   en   haar   schoonzus   Maria Alida   Zomer   neemt   de   boerderij   over      (bron   RHC   GrA   2207- 6596-29) .   Enkele   weken   later   trouwt   Maria   Alida   Zomer   met   Gerrit   Zomer   en   nemen   ze   samen hun intrek in de boerderij. Ze   hebben   geen   lang   huwelijk   gehad.   Gerrit   overlijdt   in   1918.   Op   31   mei   1924   hertrouwt   zijn weduwe,   Maria Alida,   met   Johannes   Henricus   Schutte;   ze   verhuist   naar   Musselweg   13 .   Samen krijgen ze daar nog drie kinderen. Eén   dag   voor   het   huwelijk   van   moeder   Maria   Alida,   wordt   het   gezamenlijk   bezit   van   haar   en Gerrit    Zomer    vastgesteld.    De    roerende    goederen    hebben    een    waarde    van    ƒ1250.    Het onroerend   goed   wordt   genoemd,   maar   hiervan   is   geen   waarde   bepaald.   Het   beheer   over   de goederen blijft aan Maria Alida Zomer (bron: RHC GrA 119-179-7002) . Het   huis   op   Ondersteveenweg   10   staat   nu   leeg.   De   week   na   het   huwelijk   van   Schutte   met Maria   Alida   Zomer,   op   6   juni   1924,   biedt   Schutte   het   huis   met   8   ha   bouwland   aan   voor   een publieke    verhuring    voor    een    periode    van    drie    jaar.    De    Kalkwijker    Bernardus    Anthonius Grimberg is met ƒ1070 de hoogste bieder (bron: RHC GrA 119-179-7010) . wordt vervolgd… Ondersteveenweg 8 Ondersteveenweg 1 t/m 10
eerdere latere man Gerrit Zomer Horsten 21-04-1883 Horsten 09-11-1918 ja hier overleden z.v. Lambertus Zomer en Maria Gesina Scholtalbers vrouw Maria Alida Zomer Horsten 15-09-1888 Stadskanaal 19-08-1973 ja Musselweg 13 d.v. Lambertus Zoomer en Marianne Huizen kind 1 Lambertus Zomer Horsten 03-05-1912 Mussel 15-07-1996 ja Musselweg 13 x Onstwedde 19-05-1936 met Anna Gezina Schlimbach kind 2 Lambertus Johannes Zomer Mussel 27-12-1914 Stadskanaal 02-04-1993 ja Musselweg 13 x Onstwedde  25 - 11 - 1950  met Johanna Catharina Schür kind 3 Maria Gesina Zomer Mussel 19-12-1917 St.Michielsgestel 20-04-2005 ja Musselweg 13 z.v. Jan Hendrik Schutte en Aleid Hoezen w . v .  Maria Kristina Weinans  ( † 1920 )   na het overlijden van Gerrit Zomer trouwt Maria Alida Zomer te Onstwedde op 31 mei 1924 met: man 2 Johannes Henricus Schutte Horsten 07-04-1877 Groningen 21-01-1956 ja naam geboren overleden gewoond in  Mussel? enkele andere woonadressen bijzonderheden   trouwt te Onstwedde op 29 juli 1911 met:
versie januari 2019
klik op de afbeeldingen voor  een vergroting
Ondersteveenweg 10
Nieuwsblad v/h Noorden 27 mei 1911
Home Home Home
Dorp Dorp Dorp
Contact Contact Contact