Mussel, zijn vroegere inwoners, hun leven & hun huizen             
Het   perceel   Ondersteveenweg   7   is   ooit   een   onderdeel   geweest   van   het   grote   perceel O1011,    gelegen    tussen    Musselweg    en    Ondersteveenweg.    Het    gedeelte    aan    de Musselweg   was   het   eerst   bebouwd;   tegenwoordig   kennen   we   dat   als   Musselweg   64 .   Na het   overlijden   van   de   toenmalige   bewoonster, Albertje   Wubs-Folkers,   is   het   perceel   door de   erfgenamen   in   twee   delen   opgesplitst:   O1425   en   O1426.      Op   3   november   1919   volgt   de   verkoping.   Het   gedeelte   aan   de   Musselweg   wordt   gekocht   door   Jan   Venema   uit Tweede   Exloërmond,   het   gedeelte   aan   de   Ondersteveenweg   gaat   voor   ƒ700   naar   Geert Bok   (bron:   RHC   GrA   T120-95-665) .   Geert   heeft   het   in   bezit   tot   aan   13   maart   1925 .   Lambertus Meems   Jzn.   is   voor   ƒ564,-   de   nieuwe   eigenaar.   Geert   is   er   dus   geld   bij   in   geschoten   en heeft zich tevreden gesteld met het vruchtgebruik van de akker (bron RHC GrA T120-121-91) . Wordt vervolgd......  Ondersteveenweg 5 Ondersteveenweg 7a Ondersteveenweg 1 en hoger
versie februari 2016
klik op de afbeeldingen voor  een vergroting
Ondersteveenweg 7
De     opsplitsing     van     perceel O1011       in       twee       nieuwe percelen,    O1425    en    O1426. De   Ondersteveenweg   heette   in die            tijd            nog            de Bovensteveenweg….
situatie 1954
Home Home Home
Dorp Dorp Dorp
Contact Contact Contact