Mussel, zijn vroegere inwoners, hun leven & hun huizen             
Voorlopig   beginnen   we   in   1909.   Door   een   administratieve   fout   van   de   gemeente   Onstwedde is   er   onduidelijkheid   over   het   eigendomsrecht   van   enkele   landerijen   op   de   Horsten   en   in   de Mussel.   Dit   wordt   rechtgezet   in   een   notariële   akte   waarin   de   boerderij   op   Ondersteveenweg 8   en   zijn   bewoners   worden   beschreven:   het   gezin   van   Lambertus   Zomer   en   Maria   Hoezen (bron   RHC   GrA   2207-6576-78) .   We   weten   nog   niet   wanneer   ze   hier   zijn   komen   wonen;   in   iedere   geval voor    1902;    we    vinden    de    boerderij    terug    op    een    kadasterkaart    uit    dat    jaar.    Daarvoor woonden ze waarschijnlijk op de Horstenerplaatsen. We gaan het nog allemaal vinden. De   Burgerlijke   Stand   is   niet   altijd   eenduidig   geweest.   Een   aantal   leden   van   de   familie   zijn met   dubbel   O   in   het   geboorteregister   ingeschreven.   we   beschouwen   dat   register   als   leidend. Datzelfde   geldt   voor   moe   Zomer;   we   komen   haar   tegen   met   de   achternaam   Huizen,   Hoezen en Hüsen. Ook hier hanteren we de naam uit het geboorteregister. Op   6   juli   1911   verkoopt   Maria   Hoezen,   de   weduwe   van   Lambertus   Jans   Zomer,   voor   ƒ1200 het   huis   met   ca   1,25   ha   land   aan   haar   dochter   Engelina   Adelheid      (Engeltje)   Zomer   (bron   RHC GrA 2207-6596-26) . Op   26   april   1924   trouwt   Engeltje   met   Johannes   Henricus   Rudolphus   (Rieks)   Jansen,   maar ze   trouwen   niet   in   gemeenschap   van   goederen.   Daarom   wordt   het   bezit   vastgelegd.   Naast landerijen   en   het   huis   op   Bovensteveenweg   8   bezit   Engeltje   drie   varkens,   contant   geld   en meubilair (bron RHC GrA T119-178-6912) Op   3   november   1933   verkoopt   Engeltje   voor   ƒ1800   de   boerderij   met   ca.   56   are   grond   aan Elze Folkers (bron RHC GrA 2207-6863-51) . Wordt vervolgd…… Ondersteveenweg 7 Ondersteveenweg 1 t/m 8
versie juni 2018
klik op de afbeeldingen voor  een vergroting
Ondersteveenweg 8
Home Home Home
Dorp Dorp Dorp
Contact Contact Contact