Home Dorp Contact
Mussel, zijn vroegere inwoners, hun leven & hun huizen             
Het   grondgebied   van   Bovensteveenweg   1   en   omgeving   was   eigendom   van   Abel   Freerks Harding   en   Jantje   Hindriks   Wilzing.   Dit   echtpaar   krijgt   acht   kinderen,   maar   alleen   Elsien   en Grietje   bereiken   de   volwassen   leeftijd.   De   andere   zes   kinderen   komen   voor   hun   tweede levensjaar   te   overlijden!   De   kindersterfte   was   in   die   tijd   groot.      Als   Abel   en   Jantje   beiden   zijn overleden   leeft   ook   dochter   Elsien   niet   meer.   Elsien   heeft   met   haar   man   Harm   Karskens zeven   kinderen   gekregen   en   daarvan   blijft   alleen   dochter   Aaltje   in   leven.   De   andere   kinderen sterven   voor   hun   eerste   levensjaar!   Een   lang   verhaal   misschien,   maar   wel   nodig   om   te   weten hoe   de   situatie   is   bij   de   verdeling   van   de   erfenis.   Er   zijn   dan   twee   erfgenamen:   kleindochter Aaltje   (later   getrouwd   met   Jan   Wubs)   en   dochter   Grietje,   getrouwd   met   Freerks   Hindriks Boels, burgemeester van Nieuwe Pekela. Kleindochter Aaltje   is   pas   tien   jaar   als   ze   op   3   maart   1897    eigenaar   wordt   van   de   helft   van   het bezit   van   haar   grootouders;      het   gaat   om   zo’n   slordige   50   ha   bouwland   in   het   oude   landschap van    Westerwolde.    Ook    de    20    ha    bij    de    boerderij    aan    de    Bovensteveenweg    1    met    een geschatte   waarde   van   ƒ3000   wordt   van   haar   (bron:   RHC   GrA   2207-6452-39) .   Natuurlijk   bewerkt   ze   de grond    niet    zelf,    maar    geeft    het    in    pacht    aan    anderen.    In    de    akte    wordt    deze    plek    de Bodewitzplaats    genoemd,    ontleend    aan    de    pachter    van    dat    moment,    Friederik    Wilhelm Bodewitz. Over Bodewitz later meer. Aaltje      trouwt   in   1910   met   Jan   Migchels   Wubs,   maar   een   jaar   na   haar   huwelijk   komt   de   dan vijfentwintigjarige    Aaltje    te    overlijden.    Jan    en    Aaltje    zijn    onder    huwelijkse    voorwaarden getrouwd   blijkbaar,   want   de   vader   van   Aaltje,   Harm   Karskens,   erft   het   gehele   bezit   van   zijn dochter.   Nu   ook   zijn   laatste   dochter   komt   te   overlijden   heeft   hij   dus   niets   meer;   immers   zijn vrouw   en   de   andere   zes   kinderen,   zijn   al   jaren   dood.   Kinderen   waren   in   die   tijd   ook   een zekerheid   voor   een   goede      oudedagsvoorziening.   In   dat   licht   zal   hij   ook   het   besluit   hebben genomen   dat   hij   op   15   mei   1913    vastlegt   bij      notaris   van   Ingen   in   Wedde.   Ook   zijn   zwager, Freerk    Hindriks    Boels    is    aangeschoven.    Harm    schenkt    Freerk    al    zijn    landerijen    met    als voorwaarde   dat   Harm   recht   blijft   houden   op   het   vruchtgebruik   er   van   (de   pacht).   Harm   is   dus verzekerd   van   een   goed   bestaan   voor   de   rest   van   zijn   leven   en   heeft   er   verder   geen   omkijken meer   naar   (bron   RHC   GrA   T122-279-222) .   Ook   Freerk   zal   tevreden   zijn   met   het   kapitaal   dat   hij   in   de schoot   krijgt   geworpen.   Desondanks,   het   blijft   vreemd,   want   andere   erfgenamen   (Harm   heeft o.a.   nog   een   broer)   zet   hij   daarmee   buitenspel.   Harm   zal   er   zijn   reden   voor   hebben   gehad. Harm   overlijdt   op   16   januari   1915.   Friederik   Bodewitz   is   dan   al   een   poosje   pachter   van   de boerderij    op    het    hoekje    van    Bovensteveenweg    en    Musselweg.    In    zijn    schuur    heeft    de Christelijke   Gereformeerde   Kerk   een   tijdje   de   kerkdiensten   gehouden,   totdat   Karskens   het verbood;   het   was   in   de   periode   voordat   de   gemeente   zelf   over   een   kerkgebouw   beschikten. Ironisch    genoeg    verrees    enkele    jaren    later    een    kerkje    van    deze    gemeente    op    het naastliggende perceel grond. In   de   bovenstaande   tabel   de   genealogische   gegevens   van   Friederik.   Er   is   nog   heel   wat   bij   te vertellen.   Zo   is   Hindrik,   geboren   in   1860   te   Plaggenborg,   aangegeven   door   Friederik.   Maar   in de   akte   staat   alleen      moeder   Geertje   Bos   vermeldt.   Met   de   aangifte   erkent   Friederik   eigenlijk dat   het   kind   door   hem   is   verwekt.   Vijftien   jaar   later,   op   21   april   1875,   krijgt   Friederik   het   op naam.   Raar,   want   in   onecht   geboren   kinderen   worden   vaak   gewettigd   bij   het   huwelijk   van   de moeder   en   als   zodanig   bijgeschreven   in   de   huwelijksakte.   De   andere   zoon,   Geert,      wordt aangegeven   met   de   achternaam   Bodewits.   Het   is   pa   Friederik   misschien   niet   eens   opgevallen bij   het   voorlezen   van   de   akte,   maar   vanaf   dat   moment   draagt   Geert,   en   dus   ook   zijn   kinderen, een   andere   naam   dan   zijn   vader.   Gebeurde   vaak   in   die   tijd,   waar   mensen   misschien   net   hun naam   konden   schrijven,   maar   vaak      niet   konden   lezen   en   het   verschil   tussen   een   S   en   een   Z niet   hoorden.   Overigens   komen   we   Friederik   ook   tegen   als   Friedrich,   Friederich,   Frederik   etc. De   naam   in   de   geboorteaangifte   is   altijd   leidend;   wij   horen   hem   Friederik   te   noemen.   En   dan nog   de   tabel   zelf:   hij   is   verre   van   volledig.   Friederik   had   kinderen   uit   zijn   beide   huwelijken, maar   ook   zijn   eerste   vrouw   had   kinderen   uit   haar   eerste   huwelijk   met   Bruine   Hindriks   van   Lier. En   Bruine   had   op   zijn   beurt   ook   weer   kinderen   bij   zijn   eerste   vrouw,      Tjaaktje   Klaassens Vegter.   In   de   bevolkingsregisters   gaan   we   nog   nazien   wie   allemaal   mee   zijn   gekomen   naar Mussel......  Gaan   we   weer   verder   met      Freerk   Hindriks   Boels. Als   Harm   Karskens      komt   te   overlijden   kan hij   zijn   bezit   te   gelde   maken.   Hij   splitst   het   perceel   op   in   afzonderlijke   percelen,   waaronder een   viertal   “huisplaatsen   aan   de   sintelweg   bij   het   Vledderkanaal.”   Op   20   oktober   1915   gaat alles   onder   de   hamer.      Geert   Wubs,   landbouwer   in   Roswinkel   doet   het   hoogste   bod   op   de boerderij:   ƒ4100.   Samen   met   de   andere   percelen,   een      opbrengst   van   ƒ11750.   Boels   vindt   het onvoldoende   en   denkt   dat   de   boerderij   met   de   landbouwgronden   in   één   koop   meer   op   kan leveren.    Er    komt    een    nieuwe    veiling    op    29    oktober    1915 ;    Boels    krijgt    gelijk.    De Musselkanaalster        Gerhardus        Bernardus        Meijer,        landeigenaar        en        voormalig scheepstimmerman,   heeft   er   ƒ13375   voor   over;   hij   wordt   de   nieuwe   eigenaar   (bron   RHC   GrA   120-76- 6018) .      Meijer   heeft   het   geld   niet   op   de   plank   liggen   en   leent   ƒ9000   van   Boels   (RHC   GrA   120-78-6350) . Tot    dusver    zijn    er    geen    bewijzen    dat    Meijer    aan    de    Bovensteveenweg    heeft    gewoond. Misschien heeft hij het woongedeelte van de boerderij verhuurd. Het   is   een   poosje   stil   rond   dit   pand,   we   moeten   wachten   op   het   vinden   van   de   aansluitende aktes.   De   eerstvolgende   akte   die   we   zien   is   bijna   25   jaar   later:   op   7   april   1939    zitten   de erfgenamen   van   Meijer   bij   de   notaris   om   de   bezittingen   te   scheiden.   Meijer   is   overleden   op   13 december   1930   en   zijn   vrouw   Anna   Engelina   Vos   op   10   december   1938.      Er   zijn   vier   huizen en     meerdere     percelen     landbouwgrond     te     verdelen.     Ook     de     boerderij     aan     de Bovensteveenweg      met   18,3   ha   landbouwgrond   wordt   genoemd;   de   waarde   wordt   geschat   op ƒ30.000.   Zoon   Rudolphus   Johannes   Meijer   krijgt   het   toebedeeld   (T2207-6922-48) .   Ook   van   hem hebben we (nog) geen “sporen” gevonden die bewijzen dat hij in Mussel heeft gewoond. Wordt vervolgd….. Bovensteveenweg 2 Musselweg 114 andere panden aan de Bovensteveenweg
meeest recente aanvulling: december 2017
klik op de afbeeldingen en schema’s voor een vergroting
Bovensteveenweg 1
Situatie   1920;   perceel   1322   is   de boerderij    op    het    huidige    adres Bovensteveenweg    1    (bron    RHC    GrA kadasterviewer)
Friederik     en     Aaltje     Bodewitz       (overgenomen   uit   het   jubileumboek   van   de   CGK   te Mussel)
Home Home Home
Dorp Dorp Dorp
Contact Contact Contact