Mussel, zijn vroegere inwoners, hun leven & hun huizen             
Dit   perceel   is   een   afsplitsing   van   Musselweg   114a.   Tot   aan   1921   stond   daar   een   huis.   De grondeigenaar,    Musselkanaalster    Gerhardus    Bernardus    Meijer,    bouwt    omstreeks    1920    een nieuwe   boerderij   op   het   aangrenzende   perceel.   We   kennen   het   nu   als   Bovensteveenweg   1.     Friederik    Wilhelm    Bodewitz    en   Aaltje    van    der    Heide,    de    bewoners    van    de    oude    boerderij, verhuizen   naar   dit   nieuwe   adres.   Ze   hebben   er   maar   enkele   jaren   kunnen   wonen.   Bodewitz overlijdt   hier   in   1923,   zijn   vrouw   in   1925.   Hun   genealogische   gegevens   vindt   u   op   Musselweg 114a .    Het    is    nog    even    puzzelen    wie    er    op    dit    adres    hebben    gewoond.    Als    we    het Bevolkingsregister   mogen   geloven   dan   is   het   kersverse   bruidspaar   Jakobus   Oosterbaan   en Alke Moorlag de volgende bewoner. De   eerstvolgende   akte   die   de   notaris   passeert   is   op   13   mei   1931 .   Meijer   is   overleden   op   13 december   1930   en   zijn   erfgenamen   verdelen   onderling   het   bezit.   De   boerderij   met   het   land   op Bovensteveenweg   1   wordt   toebedeeld   aan   de   weduwe   van   Meijer, Anna   Engelina   Vos   (bron   RHC   GrA 2207-6836-135). .   Als   ook   zij   komt   te   sterven   (10   december   1938)   zitten   de   kinderen         op   7   april   1939   opnieuw   bij   de   notaris.   De   boerderij   aan   de   Bovensteveenweg      met   18,3   ha   landbouwgrond wordt   geschat   op   ƒ30.000.   Zoon   Rudolphus   Johannes   Meijer   krijgt   het   toebedeeld   (T2207-6922-48) . Ook   van   hem   hebben   we   (nog)   geen   “sporen”   gevonden   die   bewijzen   dat   hij   in   Mussel   heeft gewoond. Wordt vervolgd….. Bovensteveenweg 2 Bovensteveenweg 1 en hoger
versie februari 2019
klik op de afbeeldingen en schema’s voor een vergroting
Bovensteveenweg 1
Situatie   1920;   perceel   1322   is   de boerderij   op      Bovensteveenweg 1 (bron RHC GrA kadasterviewer)
Home Home Home
Dorp Dorp Dorp
Contact Contact Contact