Mussel, zijn vroegere inwoners, hun leven & hun huizen
Het stuk grond van Bovensteveenweg is een afsplitsing van Musselweg 114a . De eigenaar, de Musselkanaalster Gerhardus Bernardus Meijer, bouwt in 1920 een boerderij op deze plek. Het is ter vervanging van de te slopen boerderij op Musselweg 114a. Meijer zal de boerderij allereerst hebben gebouwd om zijn landbouwmachines een plek te kunnen geven. Hij heeft nooit in Mussel gewoond. Misschien was hij dat wel van plan, want de boerderij kende een keuken, toilet en woonruimte. Meijer overlijdt op 13 december 1930. Op 13 mei 1931 wordt de verdeling van zijn bezit vastgelegd. De boerderij met het land wordt toebedeeld aan de weduwe van Meijer: Anna Engelina Vos (bron RHC GrA 2207-6836-135) . Als ook zij komt te overlijden (10 december 1938) zitten de kinderen op 7 april 1939 opnieuw bij de notaris. De boerderij met 18,3 ha landbouwgrond wordt geschat op ƒ 30.000. Zoon Rudolphus Johannes Meijer krijgt het toebedeeld (bron: RHC GrA 2207-6922- 48) . Ook van hem hebben we geen “sporen” gevonden die bewijzen dat hij in Mussel heeft gewoond. En zo schuiven we door naar 1972. Gerhardus Bernardus Meijer wordt eigenaar van de boerderij met omringende grond. Nog weer later komt het in handen van Jan Geert Zomer en Maria Tecla Tieben van Ondersteveenweg 9. In de overheidsarchieven is niets gevonden waaruit blijkt dat de boerderij ooit bewoond is geweest. In al die tijd is het pand in de Kadastrale Leggers omschreven als woonhuis, blijkbaar klakkeloos gekopieerd vanaf de sloop van Musselweg 114a. Uit “overlevering” weten we dat het woongedeelte kortstondig is gebruikt als noodwoning. Op een onbekend en niet meer te achterhalen datum heeft het pand in het bestemmingsplan een agrarische bestemming gekregen. En dus mocht het niet worden bewoond. In 1996 komt daar een eind aan en mag het pand geschikt gemaakt worden voor bewoning (bron: Bouwarchief gemeente Stadskanaal) . Bovensteveenweg 2 Bovensteveenweg 1 en hoger
versie oktober 2020
klik op de afbeeldingen en schema’s voor een vergroting
Bovensteveenweg 1
Situatie 1920; perceel 1322 is de boerderij op Bovensteveenweg 1 (bron RHC GrA kadasterviewer)
De landbouwschuur omstreeks 1996 (bouwarchief gemeente Stadskanaal)
Home Home Home
Dorp Dorp Dorp
Contact Contact Contact