Mussel, zijn vroegere inwoners, hun leven & hun huizen
Het is 12 oktober 1915 . Frederik Bodewitz, zoon van de buren op Musselweg 114a , krijgt dit perceel grond gratis van grondeigenaar Freerk Hindriks Boels (bron: RHC GrA 2207-6642-29) . Het hoort bij een groter plan van Boels, want kort daarna wordt de rest van diens grondbezit bij opbod verkocht. In de akte is niets te lezen over de voorwaarden, maar Boels zal een overeenkomst hebben gehad met Frederik en diens ouders om de boerderij op Musselweg 114a te kunnen ontruimen. Er wordt een huis gebouwd en in 1916 betrekt Frederik de nieuwe woning, samen met zijn ouders. In 1917 trouwt Frederik. De genealogische gegevens van de zijn ouders vindt u op Musselweg 114a. De ouders van Frederik hebben slechts enkele jaren ingewoond. Ze overlijden in 1923 en 1925 Woonruimte was schaars in die tijd en een huis, hoe klein dan ook, werd zelden bewoond door één gezin. Jakobus Oosterbaan en zijn vrouw Alke Moorlag trekken in bij Frederik en Weija. Ze zijn pas getrouwd en zullen blij zijn geweest met deze mogelijkheid. Alke Moorlag is geboren op Musselweg 104a. Op 24 februari 1927 verkoopt Frederik het huis en erf aan zijn neef Friederik Wilhelm Wubs. Hij vertrekt naar Valthermond. De koopprijs bedraagt ƒ1500,- (bron: RHC GrA 120-131-49) . ). Op 20 mei vertrekt Frederik met zijn gezin naar Valthermond. Twee maand daarvoor, op 14 maart, trekken de grootouders van Jakobus Oosterbaan, Andreas Selders en Tjitske Bosma, nog in bij de bewoners van Bovensteveenweg 2. Het brengt het aantal bewoners op 10. Jakobus Oosterbaan is door de scheiding van zijn ouders bij hen opgegroeid. Enkele weken later verhuizen ze met z’n vieren naar Musselweg 76. Daar vindt u ook de genealogische gegevens van de familie Selders en de familie Oosterbaan.Jakobus en Alke verhuizen naar Musselweg 76 waar u ook hun genealogische gegevens vindt. Friederik Wilhelm Wubs heeft nu een plek om te wonen en trouwt enkele maanden later met Aaltje Fokkens. Volgens de Kadastrale Leggers volgt er in 1937 een herbouw van het huis. Ook bouwt Wubs een tweede huis op zijn stuk grond: Bovensteveenweg 3 Wordt vervolgd….. Bovensteveenweg 1 Bovensteveenweg 3 Bovensteveenweg 1 en hoger
versie oktober 2020
klik op de afbeeldingen en schema’s voor een vergroting
Bovensteveenweg 2
situatie 1920; perceel 1321 is Bovensteveenweg 2 (bron RHC GrA kadasterviewer)
v.l.n.r. Jans en Frederik Bodewitz (collectie F.Bodewitz Valthermond)
hiernaast v.l.n.r. Frederik Wubs, Albert Wubs (Zandtangerweg 48) en Wubbe Wever (Zandtangerweg 4) (collectie Gerrit Wever Stadskanaal)
Home Home Home
Dorp Dorp Dorp
Contact Contact Contact