Home Dorp Contact Home Dorp Contact
Mussel, zijn vroegere inwoners, hun leven & hun huizen             
Het   is   12   oktober   1915 .   Frederik   Bodewitz,   zoon   van   de   buren   op   Musselweg   114a ,   krijgt gratis   een   perceel   bouwland   van   grondeigenaar   Freerk   Hindriks   Boels   (bron:   RHC   GrA   2207-6642-29) . Misschien   hoort   dit   bij   een   groter   plan   van   Boels,   want   kort   daarna   wordt   de   rest   van   het grondbezit   bij   opbod   verkocht.      In   1916   betrekt   hij   zijn   nieuwe   woning      Frederik   heeft   er   in 191moet kort daarna een huis hebben gebouwd. Op   24   februari   1927    verkoopt   Frederik   het   huis   en   erf   aan   zijn   neef   Friederik   Wilhelm Wubs,   waarna   hij   vertrekt   naar   Valthermond.   De   koopprijs   bedraagt   ƒ1500,-   (bron:   RHC   GrA   120- 131-49) .   Friederik   Wilhelm   Wubs   heeft   nu   een   plek   om   te   wonen   en   trouwt   in   Vlagtwedde   op 11 mei 1927 met Aaltje Fokkens. Wordt vervolgd….. Bovensteveenweg 1 Bovensteveenweg 3 Bovensteveenweg 1 en hoger
versie maart 2018
klik op de afbeeldingen en schema’s voor een vergroting
Bovensteveenweg 2
situatie 1920; perceel 1321 is Bovensteveenweg 2 (bron RHC GrA kadasterviewer)
v.l.n.r. Jans en Frederik Bodewitz (collectie F.Bodewitz Valthermond)
hiernaast v.l.n.r. Frederik Wubs, Albert Wubs (Zandtangerweg 48)  en Wubbe Wever (Zandtangerweg 4) (collectie Gerrit Wever Stadskanaal)
Home Home Home
Dorp Dorp Dorp
Contact Contact Contact