Mussel, zijn vroegere inwoners, hun leven & hun huizen
Het is 12 oktober 1915 . Frederik Bodewitz, zoon van de buren op Musselweg 114a , krijgt gratis een perceel bouwland van grondeigenaar Freerk Hindriks Boels (bron: RHC GrA 2207-6642-29) . Misschien hoort dit bij een groter plan van Boels, want kort daarna wordt de rest van het grondbezit bij opbod verkocht. Frederik heeft er direct een huis gebouwd, want al in 1916 betrekt hij de nieuwe woning. Op 24 februari 1927 verkoopt Frederik het huis en erf aan zijn neef Friederik Wilhelm Wubs, waarna hij vertrekt naar Valthermond. De koopprijs bedraagt ƒ1500,- (bron: RHC GrA 120- 131-49) . Friederik Wilhelm Wubs heeft nu een plek om te wonen en trouwt in Vlagtwedde op 11 mei 1927 met Aaltje Fokkens. Volgens de Kadastrale Leggers volgt er in 1937 een herbouw van het huis. Ook bouwt Wubs een tweede huis op zijn stuk grond: Bovensteveenweg 3 Wordt vervolgd….. Bovensteveenweg 1 Bovensteveenweg 3 Bovensteveenweg 1 en hoger
versie maart 2018
klik op de afbeeldingen en schema’s voor een vergroting
Bovensteveenweg 2
situatie 1920; perceel 1321 is Bovensteveenweg 2 (bron RHC GrA kadasterviewer)
v.l.n.r. Jans en Frederik Bodewitz (collectie F.Bodewitz Valthermond)
hiernaast v.l.n.r. Frederik Wubs, Albert Wubs (Zandtangerweg 48) en Wubbe Wever (Zandtangerweg 4) (collectie Gerrit Wever Stadskanaal)
Home Home Home
Dorp Dorp Dorp
Contact Contact Contact