Mussel, zijn vroegere inwoners, hun leven & hun huizen
Op 5 oktober 1911 verkoopt Harm Geerts Migchels iets meer dan 10 ha veengrond (plaats 35) aan de gebroeders De Boer: Wilt, Roelof, Johannes en Marinus. De vier broers verdelen het land in ongeveer vier evengrote delen. Het deel dat we nu kennen als Bovensteveenweg 11 is voor Marinus de Boer (bron: RHC GrA 2207-6596-56) . Marinus bouwt er een huis. Tot nu hebben we geen bewijs gevonden dat Marinus hier heeft gewoond. Waar hij dan wel woonde? Dat weten we nog niet. Op 31 december 1915 verkoopt Marinus het huis met 1,39 ha grond aan zijn broer Wilt. Ze zijn het eens geworden over het bedrag: ƒ2100. Wilt kan het huis direct aanvaarden (bron RHC GrA 2207-6644-85) . Dat houdt in dat het huis leeg staat of dat Wilt er al woont. Op 25 februari 1920 verkoopt Wilt de Boer zijn huis met 2,78 ha grond voor ƒ6750 aan Willem Moorlag (bron: RHC GrA 2207-6706-142) . Na het overlijden van Willem Moorlag biedt de familie op 26 juli 1935 het huis en de grond aan op een openbare veiling in café Bick. Albert Middelkamp van Musselweg 71 koopt het voor ƒ3600 (bron: RHC GrA 2207-6881-89) . Hij zal het huis hebben verhuurt. Op 29 november 1949 verkoopt Middelkamp het met ca. 22 are grond aan Geert Deiman van Musselweg 100 met genot van de huur. Het is verkocht voor ƒ2750 (bron: RHC GrA 2207-7017-7) . Op 7 februari 1952 zijn Hans Moorlag ( Musselweg 36a ) en Geert Deiman ( Musselweg 100 ) het eens. Moorlag koopt het huis aan de Bovensteveenweg van Deiman voor ƒ3100. Ene Jan Moorlag is huurder voor ƒ3,- per week (bron RHC GrA OZ4-1053-098) . Wie die Jan Moorlag is? Waarschijnlijk Jan Moorlag “van” Elsien Staas, maar dat zoeken we nog beter uit. We weten nog niet of Hans en Metje op deze plek hebben gewoond; waarschijnlijk niet We plaatsen voorlopig wel hun gegevens. Op 13 januari 1955 verkoopt Moorlag het huis. Hij woont dan al, met z’n gezin, aan de Musselweg. Zijn buurman Jan Geert Scholte Aalbes van Bovensteveenweg 12 is de koper. Voor ƒ3000 is hij de nieuwe eigenaar (bron: RHC GrA OZ4--1086-065-WST) . Wordt vervolgd.... Bovensteveenweg 10a Bovensteveenweg 12 Bovensteveenweg 1 en hoger
versie december 2019
klik op de afbeeldingen en schema’s voor een vergroting
Bovensteveenweg 11
Home Home Home
Dorp Dorp Dorp
Contact Contact Contact