Mussel, zijn vroegere inwoners, hun leven & hun huizen
Op 29 februari 1908 verkopen de erven van Jan Jans Bots 2,3 ha veengrond in het Vledderveen. De ene helft aan Albert Klompmakers en de andere helft aan diens schoonzoon Harm Bakker. De helft van Bakker kost ƒ300, dat van zijn schoonvader ƒ400,- (bron: RHC GrA 2207- 6555-59) . Het prijsverschil zal het gevolg zijn geweest van de mate waarin de grond in cultuur is gebracht. Harm Bakker bouwt een huis op zijn stuk grond. Halverwege de vorige eeuw, bij de invoering van het nieuwe huisnummer-systeem, was het al afgebroken. Het krijgt van ons alsnog een adres: Bovensteveenweg 10a. Op 16 mei 1918 geeft Bakker het huis en ca.5 ha grond als onderpand bij een lening van ƒ3000,-. Het land is nog niet geheel ontgonnen en Bakker gaat met de geldschieter de verplichting aan dat hij als eigenaar jaarlijks minimaal 50 are zal ontginnen (bron: RHC GrA 120-88-243) . Twee jongens van de familie, Jan en Albert, vinden we ook terug in de archieven van de Arrondissementsrechtbank van Winschoten. Hun is ten laste gelegd dat ze in de nacht van 12 op 13 augustus 1936 op het veld staande roggeschoven hebben gestolen. De schoven zijn eigendom van Popke Elzen van Musselweg 83 . Rijksveldwachter Drenth gaat op speurders- pad. Er gaan voetsporen en sleep-sporen vanaf de plek van de korenschoven naar het land van de familie Bakker. De losse halmen die op het land van de familie Bakker worden gevonden hebben dezelfde kleur als de rogge van Elzen. Drenth vindt op een wagen bij de woning van de familie Bakker dezelfde lichte kleur rogge met weinig onkruid in de schoven, zoals dat ook bij Elzen het geval is. Hij beoordeelt de schoven op het land van Bakker. Die schoven hebben een donkere kleur met veel meer onkruid. Er worden meer getuigen opgetrommeld. Berend Meems voegt nog wat details toe over de grofheid van de korrel en de dikte en de stugheid van de stengel die afwijkt van elkaar. Roelfina en Bertha Arends hebben om zes uur ‘s morgens, tijdens het melken, gezien hoe de gebroeders Bakker hun land afreden met volgeladen wagens met rogge. De beide broers wordt officieel ten laste gelegd, dat ze zich schuldig hebben gemaakt “aan strooperij gepleegd met behulp van wagens door twee vereenigde personen”. De broers worden veroordeeld tot elk zes maanden gevangenisstraf. Ze zijn het er niet mee eens en gaan in hoger beroep. De rechtbank in Leeuwarden buigt zich over deze zaak en vernietigd het vonnis van de Winschoter collega’s. De aanklacht van de Winschoters is verkeerd gesteld; het zou moeten gaan om diefstal en niet om stroperij. Het vonnis wordt gehalveerd en elk zal voor drie maanden “de bak” in moeten (bron; RHC GrA 883-463-960) . Harm Bakker overlijdt in 1929. Het duurt nog tot 16 februari 1954 dat het bezit wordt verdeeld onder zijn erfgenamen. Ze zijn het met elkaar eens. Zoon Jan Bakker krijgt het huis, bijna 5 ha landbouwgrond, inboedel, vee en boeren-gereedschap. Jan boedelt zijn zus Catharina en zijn broer Jacob uit met een contante betaling van een niet nader genoemd bedrag. Broer Albert heeft in het verleden reeds zijn deel gekregen. Moeder Bakker levert haar aandeel in, in ruil voor levenslange kost en inwoning bij Jan (bron RHC GrA OZ4-1076-016-WST) . Later meer….. Bovensteveenweg 10 Bovensteveenweg 11 Bovensteveenweg 1 en hoger
versie april 2019
klik op de afbeeldingen en schema’s voor een vergroting
Bovensteveenweg 10a
Nieuwsblad v.h. Noorden 15 september 1936
Home Home Home
Dorp Dorp Dorp
Contact Contact Contact