Home Dorp Contact Home Dorp Contact
Mussel, zijn vroegere inwoners, hun leven & hun huizen             
Ver   in   het   veld,   tussen   Bovensteveenweg   10   en   11   heeft   nog   een   huis   gestaan.   Halverwege de   vorige   eeuw,   bij   de   invoering   van   het   nieuwe   huisnummer-systeem,   was   het   al   afgebroken. Het krijgt van ons alsnog een adres: Bovensteveenweg 10a. We   vallen   midden   in   het   verhaal:   16   mei   1918 ,   landbouwer   Harm   Bakker   geeft   het   huis   en ca.5    ha    grond    als    onderpand    bij    een    lening    van    ƒ3000,-.    Het    land    is    nog    niet    geheel ontgonnen   en   Bakker   gaat   met   de   geldschieter   de   verplichting   aan   dat      hij   als   eigenaar jaarlijks minimaal 50 are zal ontginnen. Twee   jongens   van   de   familie,   Jan   en   Albert,   vinden   we   ook   terug   in   de   archieven   van   de Arrondissementsrechtbank   van   Winschoten.   Hun   is   ten   laste   gelegd   dat   ze   in   de   nacht   van   12 op   13   augustus   1936   op   het   veld   staande   roggeschoven   hebben   gestolen.   De   schoven   zijn     eigendom   van   Popke   Elzen   van   Musselweg   83 .   Rijksveldwachter   Drenth   gaat   op   speurders- pad.   Er   gaan   voetsporen   en   sleep-sporen   vanaf   de   plek   van   de   korenschoven   naar   het   land van   de   familie   Bakker.   De   losse   halmen   die   op   het   land   van   de   familie   Bakker   worden gevonden   hebben   dezelfde   kleur   als   de   rogge   van   Elzen.   Drenth   vindt   op   een   wagen   bij   de woning   van   de   familie   Bakker   dezelfde   lichte   kleur   rogge   met   weinig   onkruid   in   de   schoven, zoals   dat   ook   bij   Elzen   het   geval   is.   Hij   beoordeelt   de   schoven   op   het   land   van   Bakker.   Die schoven    hebben    een    donkere    kleur    met    veel    meer    onkruid.    Er    worden    meer    getuigen opgetrommeld.   Berend   Meems   voegt   nog   wat   details   toe   over   de   grofheid   van   de   korrel   en   de dikte   en   de   stugheid   van   de   stengel   die   afwijkt   van   elkaar.   Roelfina   en   Bertha Arends   hebben om   zes   uur   ‘s   morgens,   tijdens   het   melken,   gezien   hoe   de   gebroeders   Bakker   hun   land afreden   met   volgeladen   wagens   met   rogge.   De   beide   broers   wordt   officieel   ten   laste   gelegd,     dat   ze   zich   schuldig   hebben   gemaakt      “aan   strooperij   gepleegd   met   behulp   van   wagens   door twee     vereenigde     personen”.     De     broers     worden     veroordeeld     tot     elk     zes     maanden gevangenisstraf.   Ze   zijn   het   er   niet   mee   eens   en   gaan   in   hoger   beroep.   De   rechtbank   in Leeuwarden   buigt   zich   over   deze   zaak   en   vernietigd   het   vonnis   van   de   Winschoter   collega’s. De   aanklacht   van   de   Winschoters   is   verkeerd   gesteld;   het   zou   moeten   gaan   om   diefstal   en niet   om   stroperij.   Het   vonnis   wordt   gehalveerd   en   elk   zal   voor   drie   maanden   “de   bak”   in moeten (bron; RHC GrA 883-463-960) . Harm   Bakker   overlijdt   in   1929.   Het   duurt   nog   tot   16   februari   1954    dat   het   bezit   wordt   verdeeld onder   zijn   erfgenamen.   Ze   zijn   het   met   elkaar   eens.   Zoon   Jan   Bakker   krijgt   het   huis,   bijna   5   ha landbouwgrond,   inboedel,   vee   en   boeren-gereedschap.      Jan   boedelt   zijn   zus   Catharina   en   zijn broer   Jacob   uit   met   een   contante   betaling   van   een   niet   nader   genoemd   bedrag.   Broer   Albert heeft   in   het   verleden   reeds   zijn   deel   gekregen.   Moeder   Bakker   levert   haar      aandeel   in,   in   ruil voor levenslange kost en inwoning bij Jan (bron RHC GrA OZ4-1076-016-WST) . Later meer….. Bovensteveenweg 10 Bovensteveenweg 11 Bovensteveenweg 1 en hoger
versie januari 2019
klik op de afbeeldingen en schema’s voor een vergroting
Bovensteveenweg 10a
Nieuwsblad v.h. Noorden 15 september 1936
Home Home Home
Dorp Dorp Dorp
Contact Contact Contact