Kl Nieuws van de dag
Mussel, zijn vroegere inwoners, hun leven & hun huizen
Dit perceel heeft nooit een adres gehad. Het aangrenzende perceel wel. Dat was tot aan de eerste helft van de vorige eeuw het adres Horstenerplaatsen 1. Noodgedwongen geven we aan dit perceel dan maar het rare huisadres Horstenerplaatsen 0. Op 30 april 1850 begint het verhaal van de Horstenerplaatsen 0. Willem Friedriks van der Heide koopt van Jan Wilkes Hofting een stuk heidegrond. De koopsom bedraagt ƒ3,- . Daarvoor krijgt Van der Heide 1 bunder 58 roe grond. Het moet nog geheel ontgonnen worden. Ze komen overeen dat Van der Heide jaarlijks ƒ27 pacht betaald. Ook mag Van der Heide een hut of huis op zijn heideveld bouwen. Tevens heeft Van der Heide de plicht om een “weg” naar “de veenweg” aan te leggen (bron: RHC GrA 122-133-34) . Van der Heide bouwt er een hut. Op 12 februari 1858 verkoopt Van der Heide voor ƒ50 het beklemrecht aan Jan Jans Kloot. In overleg met Geert Geerts Sterenborg wordt de jaarlijkse beklemhuur verlaagd van ƒ27 naar ƒ22,-. Sterenborg is op dat moment de eigenaar van de grond (bron: RHC GrA 122-133-34) . Zoon Jan wordt later, op 13 december 1887 veroordeelt tot 90 dagen gevangenisstraf omdat hij tot tweemaal toe is betrapt op het smokkelen van alcohol (bron: RHJC GrA 882-386-rol 15) . Maar ook dochter Harmke komt in aanraking met justitie voor diefstal van “veenkloeten”, nog ongedroogde turf. Ze krijgt een dag gevangenisstraf (bron: Rhc Gra 882-388- rol 290) . Jan vertrekt op 1 september 1862 naar Laude. Hij laat de hut en de grond dan nog onverkocht achter, Op 14 februari 1863 verkoopt hij voor ƒ50 het beklemrecht van de grond aan Geert Geerts Sterenborg (bron: RHC GrA 2207-6163-90) . Sterenborg is nu weer eigenaar van de grond en van het beklemrecht. Het duurt nog tot 18 september 1867 voordat er weer enige actie is te bespeuren. Sterenborg verkoopt het als veengrond aan Wubbe Jans Kamies en zijn vrouw Greetje Tibben van Horstenerplaatsen 1 . Kamies betaalt er ƒ150,- voor (bron: RHC GrA 2207- 6209-87) . In de akte is er niets te lezen over beklemrecht of pacht. Kamies heeft het dus als eigen grond kunnen kopen. Dat verklaart ook waarom de prijs van dit perceel is gestegen van ƒ50 naar ƒ150. Later wordt er nog een schuur gebouwd. Het wordt op 4 februari 1880 door Wubbe Jans Kamies, samen met bijna 2 ha grond, voor ƒ700 verkocht aan zoon Jan (bron: RHC GrA 2207-6313-55) . We stoppen met het volgen van de transacties; het terrein heeft geen woonbestemming meer . Horstenerplaatsen 1 Horstenerplaatsen 0 en hoger
versie februari 2020
klik op de afbeeldingen en schema’s voor een vergroting
Horstenerplaatsen 0
Home Home Home
Dorp Dorp Dorp
Contact Contact Contact