Kl Nieuws van de dag
Mussel, zijn vroegere inwoners, hun leven & hun huizen
Op 3 februari 1858 verkoopt Jan Geerts Sterenborg het beklemrecht van een stuk veenland “bij de Musselhuizen” met een oppervlakte van een bunder, 58 roeden en 90 ellen. Wubbe Jans Kamies uit Mussel koopt het voor ƒ5,-. De jaarlijkse huur is vastgesteld op ƒ18,-. Sterenborg geeft permissie om op het land een huis te bouwen (bron: RHC GrA 2207-6117-33) . In 1859 staat er een huis. Wubbe Jans Kamies is een broer van Hindrik Jans Kamies van Zandtangerweg 1b/c . Wubbe Jans Kamies overlijdt in 1880. Zijn eigendommen worden verdeeld. De veestapel bestaat uit 1 paard, 3 koeien, 1 schaap, 1 varken en een toom kippen. Samen met de landbouwgereedschappen, de veldvruchten en huisraad vertegenwoordigen ze een waarde van een kleine ƒ1100. De onroerende goederen op Horstenerplaatsen hebben een waarde van ƒ1800,-. Er is nog een weiland op de Braamberg en een stuk hooiland in de Vetstreek met een gezamenlijke waarde van ƒ2100,-. Moeder Kamies houdt het huis met de omringende grond en een gedeelte van de roerende goederen (bron RHC GrA 2207-6323-70) . Dat was op 2 maart 1881. Het is allemaal niet voor lang, want moeder Kamies overlijdt zo’n anderhalf jaar later. Het is 25 januari 1883 als de kinderen opnieuw bij de notaris zitten. Ze besluiten om het bezit bij opbod te verkopen. Bij de veiling wordt met ƒ330 het hoogste bod gedaan door Jan Harms Scholte. De erfgenamen vinden dat bod te laag en op 29 maart 1883 volgt een nieuwe veiling. Stelmaker Willem Velema uit Musselkanaal heeft met ƒ460 het hoogste bod. Dat wordt toegekend en dan blijkt dat Velema heeft geboden namens Jan Wubbes Kamies (bron: RHC GrA 2207-6340-38) . In de Kadastrale Legger zien we dat er in 1895 op dit perceel een huis én een hut staat (ONS 3847-23) . Wie er bij is komen wonen? Dat zoeken we nog op. Marchien Schutrups overlijdt op 9 april 1904. Om elk kind zijn aandeel in de boedel te geven is het voorgeschreven om het bezit te scheiden. Er volgt op 15 oktober 1904 een veiling en de bezittingen worden bij opbod verkocht. Jan koopt zijn eigen huis met schuur en 1,73 ha voor ƒ1225,- (bron: RHC GrA 2207-6524-6) . In 1911 komt Jan Kamies te overlijden. De familie houdt op 6 maart boeldag. De totale opbrengst bedraagt een kleine ƒ850. De verkochte veestapel bestaat uit 2 paarden, 1 koe, 2 varkens en 17 kippen (bron: RHC GrA 120-63-2826) . Op 8 maart 1911 volgt de openbare verkoping van het onroerend goed. Zoon Wubbe Kamies van Horstenerplaatsen 1a , koopt de boerderij met 1,7 ha grond voor ƒ2200,- (bron: RHC GrA 120-63-3828) . Hij heeft het maar kort in bezit gehad. Op 8 december 1913 verkoopt hij het beklemrecht voor ƒ2700 aan Jan Berend Feije van Musselweg 30 (bron: RHC GrA 120-70-5260) . Op 11 juni 1920 koopt de familie Feije van de familie Sterenborg het eigendomsrecht van een aantal percelen grond, waaronder ook het perceel van Horstenerplaatsen 1 (bron: RHC GrA 2207-6716-52) . Het huis is al gesloopt in 1915 en daarmee komt dus een eind aan het verhaal van Horstenerplaatsen 1. Horstenerplaatsen 0 Horstenerplaatsen 1a Horstenerplaatsen 1 en hoger
versie: februari 2020
klik op de afbeeldingen en schema’s voor een vergroting
Horstenerplaatsen 1
Nieuws van de dag 23-08-1895
Nieuws van de dag 26-08-1895
Home Home Home
Dorp Dorp Dorp
Contact Contact Contact