Kl Nieuws van de dag
Home Dorp Contact Home Dorp Contact
Mussel, zijn vroegere inwoners, hun leven & hun huizen             
Op   3   februari   1858    verkoopt   Jan   Geerts   Sterenborg   het   beklemrecht   van   een   stuk   veenland “bij   de   Musselhuizen”   met   een   oppervlakte   van   een   bunder,   58   roeden   en   90   ellen.   Wubbe Jans   Kamies   uit   Mussel   koopt   het   voor   ƒ5,-.   De   jaarlijkse   huur   is   vastgesteld   op   ƒ18,-. Sterenborg   geeft   permissie   om   op   het   land   een   huis   te   bouwen   (bron:   RHC   GrA   2207-6117-33) .   In   1859 staat    er    een    huis.    Wubbe    Jans    Kamies    is    een    broer    van    Hindrik    Jans    Kamies    van Zandtangerweg 1b/c . Wubbe   Jans   Kamies   overlijdt   in   1880.   Zijn   eigendommen   worden   verdeeld.   De   veestapel bestaat   uit   1   paard,   3   koeien,   1   schaap,   1   varken   en   een   toom   kippen.   Samen   met   de landbouwgereedschappen,   de   veldvruchten   en   huisraad   vertegenwoordigen   ze   een   waarde van   een   kleine   ƒ1100.      De   onroerende   goederen   op   Horstenerplaatsen   hebben   een   waarde van   ƒ1800,-.   Er   is   nog   een   weiland   op   de   Braamberg   en   een   stuk   hooiland   in   de   Vetstreek met    een    gezamenlijke    waarde    van    ƒ2100,-.    Moeder    Kamies    houdt    het    huis    met    de omringende   grond   en   een   gedeelte   van   de   roerende   goederen   (bron   RHC   GrA   2207-6323-70) .   Dat   was op   2   maart   1881.   Het   is   allemaal   niet   voor   lang,   want   moeder   Kamies   overlijdt   zo’n   anderhalf jaar   later.   Het   is   25   januari   1883   als   de   kinderen   opnieuw   bij   de   notaris   zitten.   Ze   besluiten om   het   bezit   bij   opbod   te   verkopen.   Bij   de   veiling   wordt   met   ƒ330   het   hoogste   bod   gedaan door   Jan   Harms   Scholte.   De   erfgenamen   vinden   dat   bod   te   laag   en   op   29   maart   1883    volgt een   nieuwe   veiling.   Stelmaker   Willem   Velema   uit   Musselkanaal   heeft   met   ƒ460   het   hoogste bod.   Dat   wordt   toegekend   en   dan   blijkt   dat   Velema   heeft   geboden   namens   Jan   Wubbes Kamies (bron: RHC GrA 2207-6340-38) In   de   Kadastrale   Legger   zien   we   dat   er   in   1895      op   dit   perceel   een   huis   én   een   hut   staat      (ONS 3847-23) . Wie er bij is komen wonen? Dat zoeken we nog op. Marchien   Schutrups   overlijdt   op   9   april   1904.   Om   elk   kind   zijn   aandeel   in   de   boedel   te   geven is   het   voorgeschreven   om   het   bezit   te   scheiden.   Er   volgt   op   15   oktober   1904    een   veiling   en de   bezittingen   worden   bij   opbod   verkocht.      Jan   koopt   zijn   eigen   huis   met   schuur   en   1,73   ha voor ƒ1225,- (bron: RHC GrA 2207-6524-6) . In   1911   komt   Jan   Kamies   te   overlijden.   De   familie   houdt   op   6   maart   boeldag.   De   totale opbrengst   bedraagt   een   kleine   ƒ850.   De   verkochte   veestapel   bestaat   uit   2   paarden,   1   koe,   2 varkens   en   17   kippen   (bron:   RHC   GrA   120-63-2826) .      Op   8   maart   1911    volgt   de   openbare   verkoping van   het   onroerend   goed.   Zoon   Wubbe   Kamies   van   Horstenerplaatsen   1a ,   koopt   de   boerderij met   1,7   ha   grond   voor   ƒ2200,-   (bron:   RHC   GrA      120-63-3828) .      Hij   heeft   het   maar   kort   in   bezit   gehad. Op   8   december   1913    verkoopt   hij   het   voor   ƒ2700   aan   Jan   Berend   Feije   van   Musselweg   30   (bron:   RHC   GrA   120-70-5260) .   Enkele   jaren   nadien   sloopt   Feije   de   boerderij.   Daarmee   komt   een   eind aan het verhaal van Horstenerplaatsen 1. Horstenerplaatsen 0 Horstenerplaatsen 1a Horstenerplaatsen 1 en hoger
versie: februari 2019
klik op de afbeeldingen en schema’s voor een vergroting
Horstenerplaatsen 1
Nieuws van de dag 23-08-1895
Nieuws van de dag 26-08-1895
Home Home Home
Dorp Dorp Dorp
Contact Contact Contact