Mussel, zijn vroegere inwoners, hun leven & hun huizen
Dit is het laatste huis van de Horstenerplaatsen, die we hier beschrijven. Het huis is er al lang niet meer. Nu stroomt het A.G.Wildervanck-kanaal zo ongeveer op deze plek en voor de bewoning van Mussel steken we het kanaal niet over. In afwachting van het vinden van oudere aktes beginnen we bij de familie Wietze de Roo. De familie De Roo verkoopt op 7 februari 1907 het huis met beklemde grond op een publieke veiling. Ze wonen dan al in Jipsinghuizen. Johannes Zomer is met ƒ2350 de hoogste bieder. Het bod wordt gegund (bron: RHC GrA 2270-6540-76) . Horstenerplaatsen 3 Horstenerplaatsen 0 en hoger
versie maart 2020
klik op de afbeeldingen en schema’s voor een vergroting
Horstenerplaatsen 3b
Wietze Lieuwes de Roo en Albertje Bruinius
Home Home Home
Dorp Dorp Dorp
Contact Contact Contact