Mussel, zijn vroegere inwoners, hun leven & hun huizen
Op 11 november 1885 verkoopt Berend Harms Schuten 82 roeden en 50 ellen land aan Derk Voskuil. De koop is gesloten voor ƒ120,- (bron RHC GrA 2207-6358-62) . Derk bouwt er een woning. Na het overlijden van Derk Voskuil moet het bezit worden geïnventariseerd. Dat doen ze op 19 mei 1921 . Het huis en ca. 5 ha grond heeft een waarde van ƒ9450. De roerende goederen, inclusief 1 paard, 2 koeien, 1 kalf, 4 varkens en vorderingen voor afgeleverde landbouwproducten hebben een waarde van bijna ƒ6000. Maar natuurlijk zijn er ook schulden. Rekeningen voor kunstmest, loon aan mensen die Voskuil hebben geholpen bij het landwerk, schoenmaker Specken, stelmaker Wever, ze worden allemaal in de lijst genoemd. Het lijkt er op dat de rekeningen betaald gaan worden als de oogst-gelden binnen gaan stromen. Zoon Harm Voskuil neemt alles over en betaalt aan de andere erfgenamen het deel waar zij recht op hebben (bron:RHC GrA 2207-6730-77) . Zijn moeder en zus Siena wonen bij hem in. De laatste tot haar huwelijk. In 1968 wordt het huis verkocht aan Albert Kuipers en Berendina Norder. We weten niet of dit echtpaar hier heeft gewoond. We zoeken dat nog na. Horstenerplaatsen 2c Horstenerplaatsen 3b Horstenerplaatsen 0 en hoger
versie april 2019
klik op de afbeeldingen en schema’s voor een vergroting
Horstenerplaatsen 3
Home Home Home
Dorp Dorp Dorp
Contact Contact Contact