Mussel, zijn vroegere inwoners, hun leven & hun huizen             
versie december 2018
klik op de afbeeldingen voor een vergroting
Mussel A kanaal wz 4
Op   15   oktober   1904    verkoopt   Jan   Wubbes   Kamies   van   Horstenerplaatsen   1    zijn   bezit   bij opbod.      Een   stuk   weiland   van   1,42   ha   aan   het   Mussel   A   kanaal   is   daar   een   onderdeel   van. Kamies   is   met   ƒ900   zelf   de   hoogste   bieder   en   houdt   dus   het   weiland   in   eigendom   (bron   RHC   GrA 2207\-6524-6) .   Het   moet   nadien   zijn   overgegaan   naar   zijn   zoon   Jacob,   die   er   een   boerderijtje   heeft gebouwd.We   weten   dat   omdat   Jacob   op   24   mei   1905   dit   boerderijtje   als   onderpand   geeft   bij een lening (bron RHC GrA T119-120-6476) . Op   28   oktober   1907    biedt   Jacob   zijn   boerderijtje   met   ca.1,5   ha   landbouwgrondaan   voor   een verkoping   bij   opbod.   Het   bod   van   ƒ1700   van   oom   Harm   Haan   is   de   hoogste   (bron   RHC   GrA   2207-6552- 27) . We gaan er voorlopig vanuit dat Haan hier zelf heeft gewoond. Harm   Haan   overlijdt   in   1923.   Dochter   Grietje   is   indertijd   ingetrouwd   bij   haar   ouders.Zij   blijft met haar gezin wonen op dit adres. Na   het   overlijden   van   beide   ouders   verdelen   de   kinderen   het   onroerend   goed.   Dat   doen   ze   op 20   maart   1929 .   Dochter   Grietje   krijgt   een   huis   met   6,5   ha   grond,   ergens   in   Mussel.   Om   welk huis   het   gaat   weten   we   nog   niet.   De   nog   niet   getrouwde   zoon   Geert   krijgt   het   huis   van   zijn ouders   toegewezen;   bij   het   huis   hoort   4,5   ha   grond,   samen   heeft   het   een   waarde   van   ƒ6000,- (bron   RHC   GrA   2207-6818-101) .   Tot   dan   woont   Geert   in   bij   zijn   zus   en   zwager.   Twee   jaar   later,   bij   zijn huwelijk,      woont   hij   in   Gieten.   Wie   in   de   tussenliggende   jaren,   tot   7   mei   1952,    op   de   boerderij woont    weten    we    niet.    In    1952    verkoopt    Geert    n    het    huis    met    30    are    grond    aan    Harm Schoenmaker   (gehuwd   met   Dina   Brakels)   en   Jan   Schoenmaker.   Ze   zijn   het   eens   geworden over    een    verkoopprijs    van    ƒ3500    (bron    RHC    GrA    OZ4-1056-010-WST)    .    Voor    de    4,5    ha    omringend landbouwgrond   wordt   ƒ6500   betaald   (bron   RHC   GrA   OZ4-1056-011-WST) .      We   zoeken   nog   uit   of   de   familie Schoenmaker   hier   heeft   gewoond.   Hoe   dan   ook,   in   1957   breekt   Schoenmaker   het   huis   af;   het terrein verliest zijn woonfunctie (bron Kadastrale Leggers ONS 12569-21) . Mussel-A-kanaal wz 3   Mussel-A-kanaal wz 5 Mussel A kanaal wz 1 en hoger
Kadastertekening     1917.     De bebouwing   op   perceel   2401   is het     boerderijtje     van     Jacob Kamies (bron RHC GrA Kadasterviewer) .
Home Home Home
Dorp Dorp Dorp
Contact Contact Contact