Mussel, zijn vroegere inwoners, hun leven & hun huizen
versie december 2018
klik op de afbeeldingen voor een vergroting
Mussel A kanaal wz 4a
Op 15 oktober 1904 verkoopt Jan Wubbes Kamies van Horstenerplaatsen 1 zijn bezit bij opbod. Een stuk weiland van 1,42 ha aan het Mussel A kanaal is daar een onderdeel van. Kamies is met ƒ900 zelf de hoogste bieder en houdt dus het weiland in eigendom (bron RHC GrA 2207\-6524-6) . Het moet nadien zijn overgegaan naar zijn zoon Jacob, die er een boerderijtje heeft gebouwd.We weten dat omdat Jacob op 24 mei 1905 dit boerderijtje als onderpand geeft bij een lening (bron RHC GrA T119-120-6476) . Op 28 oktober 1907 biedt Jacob zijn boerderijtje met ca.1,5 ha landbouwgrondaan voor een verkoping bij opbod. Het bod van ƒ1700 van oom Harm Haan is de hoogste (bron RHC GrA 2207-6552- 27) . We gaan er voorlopig vanuit dat Haan hier zelf heeft gewoond. Harm Haan overlijdt in 1923. Dochter Grietje is indertijd ingetrouwd bij haar ouders.Zij blijft met haar gezin wonen op dit adres. Na het overlijden van beide ouders verdelen de kinderen het onroerend goed. Dat doen ze op 20 maart 1929 . Dochter Grietje krijgt een huis met 6,5 ha grond, ergens in Mussel. Om welk huis het gaat weten we nog niet. De nog niet getrouwde zoon Geert krijgt het huis van zijn ouders toegewezen; bij het huis hoort 4,5 ha grond, samen heeft het een waarde van ƒ6000,- (bron RHC GrA 2207-6818-101) . Tot dan woont Geert in bij zijn zus en zwager. Twee jaar later, bij zijn huwelijk, woont hij in Gieten. Wie in de tussenliggende jaren, tot 7 mei 1952, op de boerderij woont weten we niet. In 1952 verkoopt Geert het huis met 30 are grond aan Harm Schoenmaker (gehuwd met Dina Brakels) en Jan Schoenmaker. Ze zijn het eens geworden over een verkoopprijs van ƒ3500 (bron RHC GrA OZ4-1056-010-WST) . Voor de 4,5 ha omringend landbouwgrond wordt ƒ6500 betaald (bron RHC GrA OZ4-1056-011-WST) . We zoeken nog uit of de familie Schoenmaker hier heeft gewoond. Volgens de Kadastrale Legger (Onstwedde 12569-16) is het huis in 1957 afgebroken. Mussel-A-kanaal wz 4 Mussel-A-kanaal wz 5 Mussel A kanaal wz 1 en hoger
Kadastertekening 1917. De bebouwing op perceel 2401 is het boerderijtje van Jacob Kamies (bron RHC GrA Kadasterviewer) .
Home Home Home
Dorp Dorp Dorp
Contact Contact Contact