Mussel, zijn vroegere inwoners, hun leven & hun huizen             
versie maart 2019
klik op de foto’s voor een grotere afbeelding
Musselweg 102
Op   27   februari   1860    verkoopt   Freerk   Abels   Boels   uit   Onstwedde   het   beklemrecht   van   een perceel   heide-land,   groot   ca.   9   ha.   De   broers   Albert   en   Roelf   Wubs   kopen   elk   een   helft. Albert   koopt   het   meest   noordelijke   deel   en   rekent   de   koopsom   van   ƒ9,-   contant   af.   De jaarlijkse   huur   wordt   vastgesteld   op   ƒ40,-   (bron   RHC   GrA   2207-6137-45) .   In   1862   staat   er   een   huis. Moet   ook   wel,   want   op   9   augustus   van   dat   jaar   trouwt   Albert   met   zijn   Albertje.      Het   huis staat niet op de plek van de huidige boerderij , maar halverwege de kavel. Op   21   februari   1870   verkoopt   Wubs   voor   ƒ800   zijn   woning   en   grond   aan   Jan   Meinderts Smith.   Wubs   verplicht   zich   om   in   het   aankomende   seizoen   een   stuik   van   62   are      nog   te bemesten   en   te   ploegen.   Smith   levert   de   aardappelen   die   daarop   nog   door   Wubs   worden gepoot   (bron   RHC   GrA   2207-6220-13) .   Een   rare   constructie,   maar   misschien   bedoelt   om   Smith,   die   tot dat   moment   scheepskapitein   was,   in   te   wijden   in   het   boerenleven.   De   familie   Wubs   verhuist naar Musselweg 64 . Naast   de   boerderij      heeft   Smith   in   Mussel   ook   nog   een   winkeltje   gerund.   Misschien   dat   we de aanleiding tot deze wonderlijke carrière-switch nog tegenkomen in de archieven. Dochter Alida   vertrekt   met   haar   man   Filippus   Tuin   naar   Losser.   Op   13   september   1889   zijn ze    in    Mussel    op    familibezoek.    Tijdens    dat    bezoek    overlijdt    Filippus    Tuin.    Hij    was rijksambtenaar.   Er   is   niets   wat   Alida   daarna   nog   bindt   aan   Losser      en   dus   gaat   ze   met zoontje Jan Eildert  terug  naar Mussel; ze gaat inwonen bij haar ouders. We   missen   nog   een   akte   van   scheiding   van   het   bezit   na   het   overlijden   van   pa   en   moe Smith.   Het   zal   zijn   verdeeld   onder   de   vijf   kinderen.   Elisabeth   Smith,   gehuwd   met   Lambertus Meems   van   Musselweg   98    is   één   van   die   kinderen.   Zijn   vijfde   deel   verkoopt   hij   op   18   mei 1899   voor   ƒ1000   aan   zijn   drie   broers   en   aan   zijn   zus   die   dan   nog   in   het   ouderlijk   huis wonen   (bron:    RHC    GrA    2207-6468-11) .   Als   Jan   en   Willem   Harmannus   later   trouwen   blijft   Alida   er samen met haar ongehuwde broer Lubbertus tot hun dood wonen. Op   5   mei   1900,   de   ouders   zijn   dan   al   overleden,   kopen   de   kinderen   een   huis   met   grond, gelegen   ver   in   het   veld,   achter   Musselweg   104   van   buurman   Moorlag   (bron   RHC   GrA   T122-236-89) . Wie er heeft gewoond? Zoeken we nog uit, waarna we het een eigen fictief adres geven. Na   het   overlijden   van   de   beide   ouders   zitten   de   erfgenamen   op   18   juni   1902    bij   de   notaris om   de   nalatenschap   te   regelen.   Naast   vee   en   andere   roerende   goederen   behoren   er   twee huizen   tot   de   inventaris.   De   “behuizing”   op   Musselweg   102   en   de   bijbehorende   16   ha,     gedeeltelijk   beklemde   landbouwgrond,   heeft   een   waarde   van   ƒ5500,-.   Het   huis   in   het   veld achter   Musselweg   102   heeft   een   waarde   van   ƒ1000,-   .   De   broers   Lubbertus   en   Jan      nemen alle   onroerende   goederen   over   en   kopen   de   rest   van   de   familie   uit.      Lubbertus   en   zus Alida blijven wonen op Musselweg 102 (bron RHC GrA T119-111-4852) .   Al kort na hun huwelijk komt zoon Jan Eildert Tuin met zijn vrouw Annechiena Ailkina Germs  inwonen bij moeder. Op   10   juni   1924   verkoopt   Lubbertus   Smith   voor   ƒ12500   het   bedrijf   aan   zijn   zus   Alida   Tuin (bron   RHC   GrA   T119-179-7012) .   De   akte   is   nog   niet   gevonden,   maar   kort   daarna   moet   Jan   Eildert   de zaak   hebben   overgenomen,   want   op   2   december   1926   verkoopt   hij   drie   paarden   en   4   stuks rundvee    (bron     RHC     GrA     119-186-7643).     Op    22    december    1926        koopt    hij    een    woonhuis    op Musselkanaal,   samen   met   zijn   moeder   en   oom   Lubbertus      (bron   RHC   GrA   119-186-7655) .   Wat   er   staat te   gebeuren?   De   archieven   hebben   het   nog   niet   prijsgegeven.   Wat   we   wel   tegenkomen   is dat   Jan   Eildert   op   zeker   moment   verhuist   is   naar   Veendam   en   hoofdbestuurslid   van   de Groninger   Waterschapsbond   wordt.   In   de   oorlog   is   hij   lid   van   de   NSB.   In   1944   wordt   hij benoemd   tot   burgemeester   van   de   gemeente   Gasselte.   Zijn   voorganger,   burgemeester Gaarlandt,      is   door   de   Duitsers   gevangen   gezet   in   Vught.   Ongetwijfeld   gaan   we   er   meer   van vinden.      Wie   in   die   jaren   de   boerderij   bewoonde?   Op   zeker   moment   was   dat   dochter   Alida Zwaantina Tuin met haar man Hendrik Smith. Vanaf   1860   is   alle   jaren   getrouw   de   pacht   betaald.   Op   22   juli   1948    komt   daaraan   een   eind want   Jan   Eildert   Tuin   neemt   voor   ƒ1333,33   het   eigendomsrecht   over   van   Jan   Brouwer   uit Nieuwe   Pekela   (bron    RHC    GrA    2207-6995-95) .   Na   88   jaar   is   dus   aan   het   beklemrecht   een   eind gekomen. Op   18   december   1953    verkoopt   Jan   Eildert   Tuin   zijn   boerderij   met   bijna   25   ha   voor ƒ67.800    aan    Roelof    Schutrups.    Bij    de    verkoop    woont    Tuin    in    het    Franse    Charnazay. Schutrups   heeft   de   boerderij   al   in   gebruik,   met   uitzondering   van   het   woongedeelte.   Ook   na de   koop   moet   Schutrups   nog   even   geduld   hebben;   Tuin   mag   het   nog   gebruiken   totdat   hij   is geëmigreerd,   uiterlijk   1   januari   1954   (Bron   RHC   GrA   OZ4-1074-0061-WST) .   Hendrik   Smith   verkast   naar Musselweg 162 . Wordt vervolgd….. Musselweg 101 Musselweg 104 Musselweg 71 t/m 115
ansichtkaart 1961  (eigen collectie)
Home Home Home
Dorp Dorp Dorp
Contact Contact Contact