Mussel, zijn vroegere inwoners, hun leven & hun huizen
versie maart 2019
klik op de foto’s voor een grotere afbeelding
Musselweg 102
Op 27 februari 1860 verkoopt Freerk Abels Boels uit Onstwedde het beklemrecht van een perceel heide-land, groot ca. 9 ha. De broers Albert en Roelf Wubs kopen elk een helft. Albert koopt het meest noordelijke deel en rekent de koopsom van ƒ9,- contant af. De jaarlijkse huur wordt vastgesteld op ƒ40,- (bron RHC GrA 2207-6137-45) . In 1862 staat er een huis. Moet ook wel, want op 9 augustus van dat jaar trouwt Albert met zijn Albertje. Het huis staat niet op de plek van de huidige boerderij , maar halverwege de kavel. Op 21 februari 1870 verkoopt Wubs voor ƒ800 zijn woning en grond aan Jan Meinderts Smith. Voor Smith is er dan nog 1,4 ha heide over voor de ontginning. Wubs verplicht zich om in het aanstaande seizoen een stuk van 62 are nog te bemesten en te ploegen. Smith levert de aardappelen die ook nog door Wubs worden gepoot (bron RHC GrA 2207-6220-13) . Een rare constructie, maar misschien bedoelt om Smith, die tot dat moment scheepskapitein was, in te wijden in het boerenleven. De familie Wubs verhuist naar Musselweg 125 . Naast de boerderij heeft Smith in Mussel ook nog een winkeltje gerund. Misschien dat we de aanleiding tot deze wonderlijke carrière-switch nog tegenkomen in de archieven. Dochter Alida vertrekt met haar man Filippus Tuin naar Losser. Op 13 september 1889 zijn ze in Mussel op familibezoek. Tijdens dat bezoek overlijdt Filippus Tuin. Hij was rijksambtenaar. Er is niets wat Alida daarna nog bindt aan Losser en dus gaat ze met zoontje Jan Eildert terug naar Mussel; ze gaat inwonen bij haar ouders. We missen nog een akte van scheiding van het bezit na het overlijden van pa en moe Smith. Het zal zijn verdeeld onder de vijf kinderen. Elisabeth Smith, gehuwd met Lambertus Meems van Musselweg 98 is één van die kinderen. Zijn vijfde deel verkoopt hij op 18 mei 1899 voor ƒ1000 aan zijn drie broers en aan zijn zus die dan nog in het ouderlijk huis wonen (bron: RHC GrA 2207-6468-11) . Als Jan en Willem Harmannus later trouwen blijft Alida er samen met haar ongehuwde broer Lubbertus tot hun dood wonen. Op 5 mei 1900, de ouders zijn dan al overleden, kopen de kinderen een huis met grond, gelegen ver in het veld, achter Musselweg 104 van buurman Moorlag (bron RHC GrA T122-236-89) . Wie er heeft gewoond? Zoeken we nog uit, waarna we het een eigen fictief adres geven. Na het overlijden van de beide ouders zitten de erfgenamen op 18 juni 1902 bij de notaris om de nalatenschap te regelen. Naast vee en andere roerende goederen behoren er twee huizen tot de inventaris. De “behuizing” op Musselweg 102 en de bijbehorende 16 ha, gedeeltelijk beklemde landbouwgrond, heeft een waarde van ƒ5500,-. Het huis in het veld achter Musselweg 102 heeft een waarde van ƒ1000,- . De broers Lubbertus en Jan nemen alle onroerende goederen over en kopen de rest van de familie uit. Lubbertus en zus Alida blijven wonen op Musselweg 102 (bron RHC GrA T119-111-4852) . Al kort na hun huwelijk komt zoon Jan Eildert Tuin met zijn vrouw Annechiena Ailkina Germs inwonen bij moeder. Op 10 juni 1924 verkoopt Lubbertus Smith voor ƒ12500 het bedrijf aan zijn zus Alida Tuin (bron RHC GrA T119-179-7012) . De akte is nog niet gevonden, maar kort daarna moet Jan Eildert de zaak hebben overgenomen, want op 2 december 1926 verkoopt hij drie paarden en 4 stuks rundvee (bron RHC GrA 119-186-7643). Op 22 december 1926 koopt hij een woonhuis op Musselkanaal, samen met zijn moeder en oom Lubbertus (bron RHC GrA 119-186-7655) . Wat er staat te gebeuren? De archieven hebben het nog niet prijsgegeven. Wat we wel tegenkomen is dat Jan Eildert op zeker moment verhuist is naar Veendam en hoofdbestuurslid van de Groninger Waterschapsbond wordt. In de oorlog is hij lid van de NSB. In 1944 wordt hij benoemd tot burgemeester van de gemeente Gasselte. Zijn voorganger, burgemeester Gaarlandt, is door de Duitsers gevangen gezet in Vught. Ongetwijfeld gaan we er meer van vinden. Wie in die jaren de boerderij bewoonde? Op zeker moment was dat dochter Alida Zwaantina Tuin met haar man Hendrik Smith. Vanaf 1860 is alle jaren getrouw de pacht betaald. Op 22 juli 1948 komt daaraan een eind want Jan Eildert Tuin neemt voor ƒ1333,33 het eigendomsrecht over van Jan Brouwer uit Nieuwe Pekela (bron RHC GrA 2207-6995-95) . Na 88 jaar is dus aan het beklemrecht een eind gekomen. Op 18 december 1953 verkoopt Jan Eildert Tuin zijn boerderij met bijna 25 ha voor ƒ67.800 aan Roelof Schutrups. Bij de verkoop woont Tuin in het Franse Charnazay. Schutrups heeft de boerderij al in gebruik, met uitzondering van het woongedeelte. Ook na de koop moet Schutrups nog even geduld hebben; Tuin mag het nog gebruiken totdat hij is geëmigreerd, uiterlijk 1 januari 1954 (Bron RHC GrA OZ4-1074-0061-WST) . Hendrik Smith verkast naar Musselweg 162 . Wordt vervolgd….. Musselweg 101 Musselweg 104 Musselweg 71 t/m 115
ansichtkaart 1961 (eigen collectie)
Home Home Home
Dorp Dorp Dorp
Contact Contact Contact