Mussel, zijn vroegere inwoners, hun leven & hun huizen
versie februari 2020
klik op de foto’s voor een grotere afbeelding
Musselweg 125
Op 18 maart 1870 koopt Albert Heijes Wubs van Musselweg 102 een drietal percelen heidegrond, gelegen tussen de Musselweg en de Zaadstukkerweg. Voor elke perceel, samen ca.176 are, betaalt hij ƒ60 (bron: RHC GrA -2207-71, 72, 7\3) . Enkele maanden later, op 21 mei 1870 , koopt hij een naastliggend perceel heidegrond van Klaas Jans ter Borg uit Onstwedde. Wubs en Ter Borg zijn het eens geworden over de koopsom: ƒ120 (bron: RHC GrA 2207-6222-41) . Wubs bouwt hier een onderkomen en verhuist naar zijn nieuwe stulp. Albert overlijdt in 1881. Albertje moet door. Met hulp van de kinderen zal ze het werk op de boerderij hebben geklaard. Vooral haar drie jongens zullen daaraan een grote bijdrage hebben geleverd. Als die op eigen benen staan zal het ongetwijfeld moeilijker zijn geweest om het werk rond te krijgen. Op 3 april 1900 houdt de familie een boeldag. Naast allerlei boerengereedschap wordt ook (een gedeelte van) de veestapel verkocht: vijf koeien, twee kalveren, drie varkens en een paard krijgen een nieuwe eigenaar. De opbrengst van de boeldag is bijna ƒ1100,- (bron RHC GrA 120-37-4770) . Op 17 jul 1900 wordt het topgras van haar gras- en hooilanden bij opbod verkocht (bron RHC GrA 120-38-4902) . Het verkopen van op het land staande veldgewassen was een algemeen gebruik. De koper moest zelf de gewassen oogsten; naast het gewin voor de landeigenaren kreeg de arme laag van de bevolking daarmee ook de mogelijkheid om, met hard werken, dat wel, toch hun kostje te vergaren. Op 31 oktober 1905 verkoopt Albertje Wubs-Folkers dan ook de boerderij met 6 ha landbouwgrond. Ze woont dan al op Musselweg 64 . De verkoop vindt bij opbod plaats. Steffen Kruize, landbouwer te Barlage, is met ƒ4250 de hoogste bieder. Hij krijgt het echter niet op naam; op de vervolgveiling op 21 november 1905 biedt Roef Huizing, vervener te Oude Pekela, ƒ250 meer. Hij wordt dus de nieuwe eigenaar van Musselweg 125 (bron RHC GrA T120-47-1140) . Roelf heeft er zelf vast niet gewoond, want op 17 oktober 1910 wil hij het huis en de grond weer kwijt en woont hij ook dan nog in Oude Pekela. Bij de veiling biedt Berend Wubs ƒ4775. Het bod voldoet waarschijnlijk niet, want het wordt niet verkocht (bron RHC GrA T120- 61-3853) . Op 15 november 1910 lukt het wel; Hindrik Abels Boels is voor ƒ5600 de nieuwe eigenaar (bron RHC GrA T115-138-506) . Op dat moment zijn er maar liefst zes Musselker mannen die Hendrik c.q. Hindrik Boels heten; gelukkig heeft maar één een vader die luistert naar de naam Abel: Hindrik Abels Boels, getrouwd met Roelffien Wubs. Boels blijft geld lenen. Tien jaar na de koop heeft hij vier leningen “versleten” met een totaalbedrag van bijna ƒ10.000. Je voelt al aan dat dit niet goed kan aflopen. Omdat hij niet aan zijn betalingsverplichting voldoet wordt zijn bezit op 18 juli 1923 bij opbod verkocht. Engelbertus Abelen van “de Zandberg” is met ƒ8400 de hoogste bieder (bron: RHC GrA 2207-6756- 78+79) . De familie Boels woont nog tot december op Musselweg 125. Tot dan woont Engelbertus Abelen in op Musselweg 82. Op 24 mei 1961 verkoopt Abelen de boerderij met ca.15 ha landbouwgrond voor ƒ39105 aan zijn schoonzoon Frans Eikens. Een nieuw gebouwde woning op een stuk grond van het oorspronkelijke perceel blijft aan Engelbertus Abelen. De nieuwe woning kennen we als Musselweg 123 (bron: RHC GrA OZ4-1162-066-WST) . Wordt vervolgd….. Musselweg 124 Musselweg 126 Musselweg 116 en hoger
Hindrik Boels en Roelffien Wubs (collectie fam.Hindrik en Geessien Boels, Musselkanaal) .
Home Home Home
Dorp Dorp Dorp
Contact Contact Contact