Mussel, zijn vroegere inwoners, hun leven & hun huizen
versie september 2018
klik op de foto’s voor een grotere afbeelding
Musselweg 118
Het grondstuk Musselweg 118 wordt bij de verdeling van de markegronden verkregen door de fam.Stroeding te Ellersinghuizen. Het is enkel een heideveld als op 27 juni 1859 Albert Willems Wubs van Musselweg 86 het onopzegbaar altoosdurend beklemrecht van de familie Stroeding koopt voor ƒ10,-. De jaarlijkse pacht wordt vastgesteld op ƒ16,-. Albert bedingt bij de koop het recht om op zijn perceel een huis te bouwen (bron RHC GrA T2207-6131-25) . Het is onwaarschijnlijk dat het gezin van Albert hier heeft gewoond; hij heeft er zelfs geen huis gebouwd. In het bevolkingsregister vinden we zijn gezin steevast terug op Musselweg 86. We hebben de akte nog niet gevonden maar we weten dat het beklemrecht van het land in bezit komt van Aaltje, de dochter van Alberts Willems Wubs. Pas in 1911, dus jaren later, wordt er een huis gebouwd. Meeme Folkers, van Musselweg 86 , de man van Aaltje is daarvoor verantwoordelijk. We weten nog niet wie er woonde. Op 30 maart 1931 verkoopt de familie Stroeding uit Vlagtwedde voor ƒ400 het eigendomsrecht aan Jan ter Cock uit Eexta (bron RHC GrA T2207-6848-3) . Het is een raadsel waarom Jan het gekocht heeft. Voor de jaarlijkse pacht van ƒ16,- had hij het niet hoeven doen; het rendement is waarschijnlijk lager dan de rente op de spaarbank in die tijd. De grond opeisen kan ook niet, want de eigenaar van het beklemrecht is ten allen tijde beschermt en blijft voor altijd voorbehouden aan Meeme Folkers en Aaltje Wubs en hun erfgenamen. Ter Cock zal het ingezien hebben en verkoopt het eigendomsrecht op 21 juni 1934 met verlies voor ƒ355 aan Meeme en Aaltje bron RHC GrA T118-210-1369) . Op 12 december 1939 , twee jaar na het overlijden van Meeme, verdelen zijn erfgenamen zijn bezittingen. Het boerderijtje op Musselweg 118 hoort daar ook bij. Zoon Fokko Folkers krijgt het toebedeeld, samen met enkele percelen landbouwgrond. Wordt vervolgd….. Musselweg 117 Musselweg 119 Musselweg 116 en hoger
Musselweg 118 zo halverwege de vorige eeuw (collectie fam. H.Smith)
Home Home Home
Dorp Dorp Dorp
Contact Contact Contact