Mussel, zijn vroegere inwoners, hun leven & hun huizen
versie augustus 2020
klik op de foto’s voor een grotere afbeelding
Musselweg 86
Uit de Kadastrale Leggers weten we dat er in 1850 op deze plek een huis is gebouwd door Albert Willems Wubs en zijn vrouw Margaretha Egberts Egberts. Tot dat moment was het heideveld. Doordat tussenliggende aktes nu nog ontbreken nemen we een grote sprong naar 1912: In een akte van scheiding van de bezittingen van het echtpaar Jan Jans Bessembinders en Diewertje Derks Huiting lezen we dat de grond van dit adres in 1912 in hun bezit is: het is in pacht gegeven aan Meeme Folkers en Aaltje Wubs (bron RHC GrA 2207-6604-111) . Aaltje Is de dochter van de vorige bewoners en moet dus het huis verkregen hebben uit de boedel van haar ouders. We zullen de koopakte van het beklemmingsrecht t.z.t. nog vinden. Nu alvast wel de genealogische gegevens van dit gezin: In de Bevolkingsregisters zien we dat zoon Elze, na een kort verblijf op Musselweg 15b, met zijn vrouw intrekt bij zijn ouders. Op 3 december 1937 komt Meeme Folkers te overlijden. Zijn erfgenamen scheiden de in bezit zijnde onroerende goederen op 12 december 1939 en worden het met elkaar eens: de molen op Zandtangerweg 41 gaat naar zoon Albert, de boerderij op Musselweg 118 naar zoon Fokko en het boerderijtje op Musselweg 86, samen met de bijbehorende percelen landbouwgrond gaat naar zoon Elze; de totale waarde van zijn deel bedraagt ƒ10996,- (bron RHC GrA T2207-6972-94) . Op 6 maart 1947 zitten de erfgenamen van Harm Bruining en Dedde Maarsingh bij de notaris om de bezittingen te verdelen. Het eigendomsrecht van de grond van Musselweg 86 gaat over naar dochter Lammechien Bruining. De jaarlijkse pacht bedraagt ƒ17,-. (bron RHC GrA 2207-6983-54) Wordt vervolgd….. Musselweg 85 Musselweg 87 Musselweg 71 t/m 115
Kadastertekening uit 1909. Het perceel 720 kennen we als Musselweg 86 (bron RHC GrA kadasterviewer)
Meeme Folkers en Aaltje Wubs (collectie SHC Stadskanaal)
Elze Folkers en Hinderktje Prins (collectie Hindertje Meems-Folkers)
Musselweg 86 omstreeks 1980 (collectie Hindertje Meems-Folkers)
Home Home Home
Dorp Dorp Dorp
Contact Contact Contact