Mussel, zijn vroegere inwoners, hun leven & hun huizen
versie november 2018
klik op de afbeeldingen voor een vergroting
Musselweg 120
Musselweg 120 vormde in het verleden één geheel met de landbouwgrond van Bovensteveenweg 4 . Het graven van het - inmiddels alweer gedempte - kanaal zorgde voor de scheiding. Boer Albert Brinks jr. woont op de boerderij aan de Bovensteveenweg en wil waarschijnlijk ruimte maken voor zijn zoon Albert Brinks jr. Brinks sr. bouwt het huis op Musselweg 120. Waarschijnlijk was dat zo omstreeks 1930. Tekeningen van het kadaster moeten daarover meer zekerheid geven. Albert Brinks komt in 1953 te overlijden op Harpel. Waarschijnlijk bij zijn dochter Harmtien. Hert bezit wordt verdeeld op 26 maart 1954. Harmtien, getrouwd met Hilvert ten Have, erft het huis op Musselweg 120 (bron: RHC GrA OZ4-1077-069-WST) . Ten Have en zwager Albert Brinks zijn het met elkaar eens: ze willen af van de jaarlijkse betaling van ƒ45,- vaste huur voor de grond van Musselweg 120 in combinatie met de grond van Bovensteveenweg 4. De huur wordt afgekocht met 36 jaar huur: ƒ1620 (bron: RHC GrA OZ4-1077-78-WST) . Het is onwaarschijnlijk dat de familie Ten Have hier komt wonen. We moeten het nazoeken. Maar hoe? Jonge archieven zijn niet raadpleegbaar. Wordt vervolgd….. Musselweg 119 Musselweg 122 Musselweg 116 en hoger
Home Home Home
Dorp Dorp Dorp
Contact Contact Contact