Mussel, zijn vroegere inwoners, hun leven & hun huizen             
versie april 2018
klik op de foto’s voor een grotere afbeelding
Bovensteveenweg 4
Op   18   mei   1859    verkoopt   de   familie   Bruining   uit   Weende   het   beklemrecht   van   bijna   7     “bunder”   heide   aan   Johannes   van   der   Heide   en   Anna   Wubs.   Ze   betalen   er   ƒ9,-   voor.   De     jaarlijkse   pacht      wordt   vastgesteld   op   ƒ45,-.   Er   zijn   een   aantal   voorwaarden.   Eén   ervan   is dat   het   beklemrecht   terstond   is   op   te   eisen   als   de   pachter   drie   jaar   achter   is   met   het   betalen van de pacht (bron RHC GrA 2207-6130-87) . Omstreeks 1861 staat er een “huis”. Waarschijnlijk   lukt   het   Johannes   niet   om   op   het   nog   te   ontginnen   stuk   grond   zoveel   te verdienen   dat   hij   de   forse   jaarlijkse   pacht   kan   betalen.   Uit   de   kadastrale   archieven   weten   we dat   de   familie   Bruining   omstreeks   1869   het   beklemrecht   weer   in   bezit   krijgt.   De   grond   is   dan deels    ontgonnen.    Voor    de    details    moeten    we    eerst    de    notariële    akte    “onder    het    stof” vandaan   zien   te   halen.   Hoe   dan   ook,   op   28   januari   1871    kopen   Willem   Heijes      Wubs   en Wemeltje   Kruizinga   het   beklemrecht   van   Johannes’   stuk   grond   van   de   familie   Bruining.   Ook nu   is   de   koopprijs   ƒ9   en   de   pacht   ƒ45   per   jaar.   Het   huis   van   Van   der   Heide   staat   er   niet meer,   maar   ook   Wubs   mag   er   een   huis   op   bouwen,   “doch   nimmer   eene   tweede”   (bron   RHC   GrA 2207-6230-10   &   11) .   De   pacht   is   nog   fors   te   noemen,   maar   omdat   een   gedeelte   van   de   grond   al ontgonnen   is,   kan   de   familie   Wubs   al   in   het   eerste   jaar   profiteren   van   de   vruchten   van   het land. Overigens,   het   huis   is   er   ook   weer   gekomen,   niet   op   de   plek   van   de   huidige   woning,   maar verder naar achteren. Op   20   mei   1895   wordt   Willem   ten   Have   eigenaar   van   het   perceel   grond   voor   ƒ1375   (bron   RHC GrA 2207-6434-137) Willem    heeft    er    niet    lang    gewoond.    Zijn    zoon    Hilvert    wordt    begin    1901    geboren    te Ellersinghuizen.   Dus   al   enkele   jaren   voor   de   verkoop   op   18   mei   1903   zijn   Willem   en Harmanna   ten   Have   al   weer   terug   op   de   plek   waar   ze   vandaan   komen:   Ellersinghuizen. Wilem   verkoopt   zijn   Mussels   bezit   aan   Jan   Kiel,   die   ook   uit   Ellersinghuizen   komt.   Jan   koopt het   huis   en   ca.9   ha.   landbouwgrond   voor   ƒ2500.   Hij   kan   alles   direct   aanvaarden   (bron   RHC   GrA T110-115-152) In   1908   koopt   Kiel   ook   het   huis   en   land   van   Musselweg   122 .   Lang   heeft   hij   het   niet   in   bezit want   op   12   november   1910    probeert   hij   zijn   beide   huizen   en   12   ha   landbouwgrond,   op   een publieke   veiling   bij   opbod   te   verkopen.   Dat   lukt   voor   het   huis   aan   de   Bovensteveenweg;     Albert Brinks van de Horsten koopt het voor ƒ3500,- (bron RHC GrA T120-61-3638) . Uit   de   kastrale   leggers   weten   we   dat   Brinks   omstreeks   1970   het   boerderijtje   heeft   verkocht aan        Gerhardus    Harmannus    Poker    en   Anna    Maria    Kuper;    de    koopaktes    zijn    nog    niet gevonden. Wordt vervolgd….. Bovensteveenweg 3 Bovensteveenweg 6 index Bovensteveenweg
eerdere latere man Johannes van der Heide  Mussel 04-07-1828 Mussel 30-06-1891 ja Musselweg 43 z.v.  Friedrik Willems van der Heide en Harmke Hinderks Potter vrouw Anna Wubs Onstwedde 18-06-1835 Mussel 14-09-1915 ja d.v. Hidde Willems Wubs en Wubke Harms Gelling kind 1 Hidde van der Heide  Mussel 04-01-1860 Mussel 23-10-1943 ja Musselweg 142 x Onstwedde 17-04-1880 met Wupke Wessels kind 2 Frederik van der Heide Mussel 08-05-1864 Tange-Alteveer 25-05-1865 ja hier geboren 1 jaar oud kind 3 Harmke van der Heide Mussel 09-11-1872 Emmen (?) 26-11-1963 ja Oude Pekela x Oude Pekela 25-05-1899 met Johannes Koenraad Sulman naam geboren overleden gewoond in  Mussel? enkele andere woonadessen bijzonderheden   trouwt te Onstwedde op 12 april 1856 met:
Deze kadastertekening is gemaakt in 1909. Perceel 619 is Bovensteveenweg 4; het kanaal is dan nog niet gegraven  (RHC GrA kadasterviewer).
Jan Kiel en Lidia Bergman
Home Home Home
Dorp Dorp Dorp
Contact Contact Contact