Mussel, zijn vroegere inwoners, hun leven & hun huizen             
aangevuld november 2017
klik op de foto’s voor een grotere afbeelding
Bovensteveenweg 4
Op   28   januari   1871    kopen   Willem   Heijes      Wubs   en   Wemeltje   Kruizinga   het   beklemrecht   van een   halve   plaats   bouw-   en   heideland   ter   hoogte   van   het   huidige   adres   Bovensteveenweg   4. Het   gaat   om   iets   meer   dan   4   hectare,   dat   Wubs   voor   ƒ9   koopt   van   de   familie   Bruining   uit Weende.   Ze   pachten   de   grond   voor   ƒ45   per   jaar.   Wubs   mag   er   een   huis   op   bouwen,   “doch nimmer   eene   tweede”   (bron   RHC   GrA   2207-6230-10   &   11) .   Dat   huis   is   er   gekomen,   maar   niet   op   de   plek van de huidige woning, maar verder naar achteren. Op   20   mei   1895   wordt   Willem   ten   Have   eigenaar   van   het   perceel   grond   voor   ƒ1375   (bron   RHC GrA 2207-6434-137) Willem    heeft    er    niet    lang    gewoond.    Zijn    zoon    Hilvert    wordt    begin    1901    geboren    te Ellersinghuizen.    Dus    al    enkele    jaren    voor    de    verkoop    op    18    mei    1903    zijn    Willem    en Harmanna   ten   Have   al   weer   terug   op   de   plek   waar   ze   vandaan   komen:   Ellersinghuizen. Wilem   verkoopt   zijn   Mussels   bezit   aan   Jan   Kiel,   die   ook   uit   Ellersinghuizen   komt.   Jan   koopt het   huis   en   ca.9   ha.   landbouwgrond   voor   ƒ2500.   Hij   kan   alles   direct   aanvaarden   (bron   RHC   GrA T110-115-152) In   1908   koopt   Kiel   ook   het   huis   en   land   van   Musselweg   122 .   Lang   heeft   hij   het   niet   in   bezit want   op   12   november   1910    probeert   hij   zijn   beide   huizen   en   12   ha   landbouwgrond,   op   een publieke   veiling   bij   opbod   te   verkopen.   Dat   lukt   voor   het   huis   aan   de   Bovensteveenweg;     Albert Brinks van de Horsten koopt het voor ƒ3500,- (bron RHC GrA T120-61-3638) . Uit   de   kastrale   leggers   weten   we   dat   Brinks   omstreeks   1970   het   boerderijtje   heeft   verkocht aan        Gerhardus    Harmannus    Poker    en   Anna    Maria    Kuper;    de    koopaktes    zijn    nog    niet gevonden. Wordt vervolgd….. Bovensteveenweg 3 Bovensteveenweg 6 index Bovensteveenweg
Deze kadastertekening is gemaakt in 1909. Perceel 619 is Bovensteveenweg 4; het kanaal is dan nog niet gegraven  (RHC GrA kadasterviewer).
Jan Kiel en Lidia Bergman
Home Home Home
Dorp Dorp Dorp
Contact Contact Contact