Mussel, zijn vroegere inwoners, hun leven & hun huizen             
versie juni 2018
klik op de foto’s voor een grotere afbeelding
Bovensteveenweg 4
Op   18   mei   1859    verkoopt   de   familie   Bruining   uit   Weende   het   beklemrecht   van   bijna   7     “bunder”   heide   aan   Johannes   van   der   Heide   en   Anna   Wubs.   Ze   betalen   er   ƒ9,-   voor.   De     jaarlijkse   pacht      wordt   vastgesteld   op   ƒ45,-.   Er   zijn   enkele   voorwaarden.   Eén   ervan   is   dat   het beklemrecht   terstond   is   op   te   eisen   als   de   pachter   drie   jaar   achter   is   met   het   betalen   van   de pacht (bron RHC GrA 2207-6130-87) . Omstreeks 1861 staat er een “huis”. Het   lukt   Johannes   geen   enkele   keer   om   de   jaarlijkse   pacht   te   betalen.   De   familie   Bruining heeft   blijkbaar   de   nodige   coulance   betracht.   Pas   na   bijna   10   jaar   buigt   de   rechter   zich   erover. Op   7   februari   1869      valt   de   uitspraak.   Johannes   moet   afstand   doen   van   zijn   grond   en   het huis   vervalt   ter   compensatie   van   de   achterstallige   huur   aan   de   familie   Bruining.   Ook   wordt Johannes   veroordeeld   tot   betaling   van   de   kosten   van   het   geding.   Johannes   zal   aan   de ontruiming   mee   hebben   gewerkt,   want   de   dwangsom   bij   tegenwerking   wordt   vastgesteld   op ƒ400   (bron   RHC   GrA   2207-6213-110) .   De   grond   is   dan   deels   ontgonnen.      De   familie   Van   der   Heide verkast naar Tange (Alteveer) maar komt later terug naar Mussel  op Musselweg 142 . Op   28   januari   1871    kopen   Willem   Heijes      Wubs   en   Wemeltje   Kruizinga   het   beklemrecht   van Johannes’   stuk   grond   van   de   familie   Bruining.   Ook   nu   is   de   koopprijs   ƒ9   en   de   pacht   ƒ45   per jaar.   Het   huis   van   Van   der   Heide   staat   er   niet   meer,   maar   ook   Wubs   mag   er   een   huis   op bouwen,   “doch   nimmer   eene   tweede”   (bron    RHC    GrA    2207-6230-10    &    11) .   De   pacht   is   nog   fors   te noemen,   maar   omdat   een   gedeelte   van   de   grond   al   ontgonnen   is,   kan   de   familie   Wubs   al   in het   eerste   jaar   profiteren   van   de   vruchten   van   het   land.   Overigens,   het   huis   is   er   ook   weer gekomen, niet op de plek van de huidige woning, maar verder naar achteren. Op   20   mei   1895   wordt   Willem   ten   Have   eigenaar   van   het   perceel   grond   voor   ƒ1375   (bron   RHC GrA 2207-6434-137) Willem    heeft    er    niet    lang    gewoond.    Zijn    zoon    Hilvert    wordt    begin    1901    geboren    te Ellersinghuizen.    Dus    al    enkele    jaren    voor    de    verkoop    op    18    mei    1903    zijn    Willem    en Harmanna   ten   Have   al   weer   terug   op   de   plek   waar   ze   vandaan   komen:   Ellersinghuizen. Wilem   verkoopt   zijn   Mussels   bezit   aan   Jan   Kiel,   die   ook   uit   Ellersinghuizen   komt.   Jan   koopt het   huis   en   ca.9   ha.   landbouwgrond   voor   ƒ2500.   Hij   kan   alles   direct   aanvaarden   (bron   RHC   GrA T110-115-152) In   1908   koopt   Kiel   ook   het   huis   en   land   van   Musselweg   122 .   Lang   heeft   hij   het   niet   in   bezit want   op   12   november   1910    probeert   hij   zijn   beide   huizen   en   12   ha   landbouwgrond,   op   een publieke   veiling   bij   opbod   te   verkopen.   Dat   lukt   voor   het   huis   aan   de   Bovensteveenweg;     Albert Brinks van de Horsten koopt het voor ƒ3500,- (bron RHC GrA T120-61-3638) . Uit   de   kastrale   leggers   weten   we   dat   Brinks   omstreeks   1970   het   boerderijtje   heeft   verkocht aan        Gerhardus    Harmannus    Poker    en   Anna    Maria    Kuper;    de    koopaktes    zijn    nog    niet gevonden. Wordt vervolgd….. Bovensteveenweg 3 Bovensteveenweg 6 index Bovensteveenweg
Deze kadastertekening is gemaakt in 1909. Perceel 619 is Bovensteveenweg 4; het kanaal is dan nog niet gegraven  (RHC GrA kadasterviewer).
Jan Kiel en Lidia Bergman
Home Home Home
Dorp Dorp Dorp
Contact Contact Contact