Mussel, zijn vroegere inwoners, hun leven & hun huizen             
versie november 2018
klik op de foto’s voor een grotere afbeelding
Bovensteveenweg 4
Het   beklemrecht   van   dit   perceel   wordt   voor   het   eerst   verkocht   op   18   mei   1859 .   De   familie Bruining   uit   Weende   verkoopt   het   aan   Johannes   van   der   Heide   en   Anna   Wubs.   Het   is   dan nog   enkel   een   heideveld,   meer   dan   6   ha   groot!;   ze   betalen   er   ƒ9,-   voor.   De      jaarlijkse   pacht     wordt   vastgesteld   op   ƒ45,-.   Er   zijn   enkele   voorwaarden.   Eén   ervan   is   dat   het   beklemrecht terstond   is   op   te   eisen   als   de   pachter   drie   jaar   achter   is   met   het   betalen   van   de   pacht,   met verbeurdverklaring   van   het   huis.   Dat   laatste   is   als   compensatie   voor   de   gemiste   pacht- inkomsten (bron RHC GrA 2207-6130-87) . Datzelfde jaar staat er een huis. Johannes   krijgt   een   gigantische   klus   aan   het   ontginnen   van   meer   dan   60.000   m 2    heide. Waarschijnlijk   ziet   hij   dit   zelf   ook   in,   want   op   18   december   1861   verkoopt   Johannes   het beklemrecht   van   de   helft   van   zijn   heidegrond   aan   Johan   Herman   Jasken   op   de   Horsten. Johannes   beurt   er   ƒ8,-   voor.   Wat   meer   aanloopt   is   dat   hij   voortaan   geen   ƒ45,-   maar   “slechts” ƒ22,50   pacht   hoeft   te   betalen   (bron   RHC   GrA   2207-6153-7) .   Misschien   is   er   nog   belangrijkere   reden voor   de   verkoop.   Het   lukt   Van   der   Heide   namelijk   geen   enkele   keer   om   de   jaarlijkse   pacht   te betalen.    Misschien    bewust,    misschien    bittere    armoede.    De    familie    Bruining    betracht    de nodige   coulance.   Na   een   wanbetaling   van   meer   dan   negen   jaar   buigt   de   rechter   zich   erover. Op   7   februari   1869      valt   de   uitspraak.   Johannes   moet   afstand   doen   van   zijn   grond   en   het huis   vervalt   ter   compensatie   van   de   achterstallige   huur   aan   de   familie   Bruining.   Ook   wordt Johannes   veroordeeld   tot   betaling   van   de   kosten   van   het   geding.   Johannes   zal   aan   de ontruiming   mee   hebben   gewerkt,   want   de   dwangsom   bij   tegenwerking   wordt   vastgesteld   op ƒ400   (bron   RHC   GrA   2207-6213-110) .   De   grond   is   dan   deels   ontgonnen.      De   familie   Van   der   Heide verkast naar Tange (Alteveer) maar komt later terug naar Mussel  op Musselweg 142 . Op   28   januari   1871    kopen   Willem   Heijes      Wubs   en   Wemeltje   Kruizinga   het   beklemrecht   van 6   ha   grond   van   de   familie   Bruining.   Ook   het   grondstuk   van   Van   der   Heide   is   daarbij.   Ook   nu is   de   koopprijs   ƒ9   en   de   pacht   ƒ45   per   jaar.   Ook   Wubs   mag   er   een   huis   op   bouwen,   “doch nimmer   eene   tweede”   (bron   RHC   GrA   2207-6230-10   &   11) .   De   pacht   is   nog   steeds   fors   te   noemen,   maar omdat   een   gedeelte   van   de   grond   al   ontgonnen   is,   kan   de   familie   Wubs   al   in   het   eerste   jaar profiteren   van   de   vruchten   van   het   land.   Overigens,   het   huis   is   er   ook   weer   gekomen,   niet   op de plek van de huidige woning, maar verder naar achteren. Willem   Wubs   komt   te   overlijden   in   1893.   Op   20   mei   1895   verkopen   zijn   erfgenamen   het   huis en   de   grond   aan   Willem   ten   Have   uit   Elleringhuizen.   Hij   is   voor   ƒ1375   de   nieuwe   eigenaar     (bron RHC GrA 2207-6434-137) De   familie   Ten   Have   heeft   er   maar   drie   jaar   gewoond.   Op   16   mei   1898   verhuizen   ze   weer naar    Ellersinghuizen.    Ongetwijfeld    is    het    huis    daarna    verhuurt.    Misschien    dat    we    de huurders   nog   kunnen   vinden   in   de   Bevolkingsregisters.   Op   18   mei   1903   verkopen   Willem   en Harmanna   ten   Have      hun   Mussels   bezit   aan   Jan   Kiel,   die   ook   uit   Ellersinghuizen   komt.   Jan koopt   het   huis   en   ca.9   ha.   landbouwgrond   voor   ƒ2500.   Hij   kan   alles   direct   aanvaarden   (bron RHC GrA T110-115-152) .  Het huis staat dan dus leeg. In   1908   koopt   Kiel   ook   het   huis   en   land   van   Musselweg   122 .   Lang   heeft   hij   het   niet   in   bezit want   op   12   november   1910    probeert   hij   zijn   beide   huizen   en   12   ha   landbouwgrond,   op   een publieke   veiling   bij   opbod   te   verkopen.   Dat   lukt   voor   het   perceel   van   Bovensteveenweg   4;     Albert Brinks van de Horsten koopt het voor ƒ3500,- (bron RHC GrA T120-61-3638) . We   hebben   de   akte   nog   niet   gevonden,   maar   op   een   nu   nog   onbekende   datum   verhuist Albert   Brinks   sr.   naar   Musselweg   120    en   neemt Albert   Brinks   jr.   het   beheer   van   de   boerderij over. Albert   Brinks   sr.   overlijdt   te   Harpel   en   zijn   erfgenamen   zitten   op   26   maart   1954   om   tafel voor   de   scheiding   van   de   bezittingen.      De   boerderij   en   13   ha   bijbehorende   landerijen   hebben een   waarde   van   ƒ27000.   Het   wordt   toegewezen   aan Albert   Brinks   jr.   Het   huis   op   Musselweg 120,   met   een   waarde   van   ƒ3000,   gaat   naar   dochter   Harmtien,   getrouwd   met   Hilvert   ten Have (bron RHC GrA OZ4-1077-069-WST) . Uit    de    kastrale    leggers    weten    we    dat    het    boerderijtje    omstreeks    1970    is    verkocht    aan      Gerhardus Harmannus Poker en Anna Maria Kuper; de koopaktes zijn nog niet gevonden. Wordt vervolgd….. Bovensteveenweg 3 Bovensteveenweg 6 Bovensteveenweg 1 en hoger
eerdere latere man Albert Brinks Horsten 14-12-1904 ja Horsten z.v. Albert Brinks en Zwaantje Bruins   trouwt te Onstwedde op 28 mei 1932 met: vrouw Geertje Plaatje Valtherveen 21-10-1908 ja Valthermond d.v. Jacob Jan Plaatje en Aaltje Brinks kind 1 levenloos geboren jongetje Mussel 04-02-1933  - - kind 2 niet openbaar kind 3 niet openbaar kind 4 niet openbaar kind 5 niet openbaar kind 6 niet openbaar kind 7 niet openbaar bijzonderheden naam geboren overleden gewoond in  Mussel? enkele andere woonadressen
Jan Kiel en Lidia Bergman
Een     tekening     uit     1860;     het eerste      huis      op      Bovenste- veenweg 4 (Kadasterviewer) .
Home Home Home
Dorp Dorp Dorp
Contact Contact Contact