Mussel, zijn vroegere inwoners, hun leven & hun huizen
versie april 2019
klik op de foto’s voor een grotere afbeelding
Musselweg 132
In 1865 woont Harm Hindriks Arends op deze plek. De andere persoonsgegevens kennen we nog niet, dus ook niet de naam van zijn vrouw. Op 1 november 1865 buigt de arrondissementsrechtbank van Winschoten zich over een zaak die Arends aangaat. Arends heeft verzuimd om over de jaren 1858 t/m 1863 de huur van twee percelen groenland te betalen. Hij blijft weigeren, ook als de hypotheekverstrekker, de erfgenamen van de Onstwedder predikant ds.Wijnandus Pollen, de deurwaarder langs sturen. Zijn totale schuld is opgelopen tot ruim ƒ140,-. De rechter besluit tot een inbeslagname van zijn onroerend goed met gedwongen verkoop. Bij de veiling wordt het bezit ingezet op ƒ50, maar er is niemand die biedt. Vervolgens wordt het bij afslag ingezet op ƒ450,-. Mr.Arnold Hendrik Koning, procureur bij de rechtbank, “mijnt” het voor ƒ350,- . Het blijkt dat hij geboden heeft voor mr. notaris Koning te Wedde (bron: RHC GrA 2207-6185-59 . We springen een stukje over. Op 20 maart 1891 verkoopt vervener Jan Huizenga uit Musselkanaal het stuk dalgrond, groot ca.2,5 ha, aan koopman Roelof Jalving uit Musselkanaal. Jalving betaalt er ƒ150 voor (bron: RHC GrA 2207-6402-29) . Op 17 november 1891 verkoopt Jalving het voor ƒ175 aan Evert Holtjer van Musselweg 134 . Het afgegraven bovenveen is niet bij de koop inbegrepen; Jalving voert het af vóór 1 januari (bron: RHC GrA 2207- 6404-49) . Op 27 maart 1898 verkoopt Evert Holtjer de grond door aan Berend Wubs. Wubs betaalt er ƒ400 voor (bron RHC GrA 2207-6457-110) . In 1900 is het huis gebouwd en kan Berend zich daar vestigen. Wordt vervolgd….. Musselweg 130 Musselweg 133 Musselweg 116 en hoger
Berend Wubs en Hillegien Bodewitz (collectie fam.Bé Wubs Stadskanaal).
v.l.n.r. moe Hillegien Bodewitz, dochter Albertje (Appie) Wubs, pa Berend Wubs (collectie A.F.W.Kamies Mussel).
kinderen en kleinkinderen van Berend en Hillegien (collectie A.F.W.Kamies, Mussel)
Musselweg 132 voor en na de verbouwing (collectie Hilde Wubs)
Musselweg 132 omstreeks 1965 (collectie RHC GrA 802-595)
Home Home Home
Dorp Dorp Dorp
Contact Contact Contact