Mussel, zijn vroegere inwoners, hun leven & hun huizen
versie maart 2024
klik op de foto’s voor een grotere afbeelding
Musselweg 142
Op 7 augustus 1868 koopt Onstwedder Haijo Hendriks Fennema het beklemrecht van een stuk heideland voor ƒ8,- van Jan Hiskes Wilzingh. De jaarlijkse pacht bedraagt ƒ15,- (bron RHC GrA 2207\-6208-35) . Fennema verkoopt het op 4 maart 1869 met ƒ2,- winst door aan Johannes van der Heide (bron RHC GrA 2207-6213-45 . Dat Van der Heide wegens wanbetaling kort daarvoor uit zijn huis aan Bovensteveenweg 4 is gezet is niet het probleem van Fennema. Mocht Van der Heide ook nu zijn pacht niet betalen aan de eigenaar, dan is het risisco geheel voor Wilzingh of diens erfgenamen. De grondeigenaar heeft geen enkele zeggenschap over de verkoop van het pachtrecht. Blijkbaar heeft Van der Heide geleerd van het debacle aan de Bovensteveenweg, want we lezen niets meer over wanbetalingen. Johannes zal nog in 1869 een onderkomen op zijn grond hebben geplaatst. Op 30 april 1902 verkopen Anna Van der Heide-Wubs en haar dochter Harmke voor ƒ200 hun aandeel in het huis en de grond aan zoon en broer Hidde van der Heide. Moe krijgt recht op een vrije woonkamer en 25 are tuingrond voor de rest van haar leven en de uitbetaling van de koopsom levert ze in voor het levenslang recht op kost en verpleging door haar zoon en schoondochter (bron RHC GrA 2207-6496-35) . In 1929 moet Wupke zich verantwoorden voor de rechter voor een “eenvoudige beleediging”. Het procesverbaal, opgemaakt door dorpsgenoot rijksveldwachter Koning, verschaft duidelijkheid: Op zaterdagmiddag 19 oktober bezorgt de 13-jarige J.Themmen de krant bij de fam.Van der Heide. De jongen wordt er op aangesproken dat hij enkele dagen daarvoor een aansteker voor een mes had geruild met Hidde, de bij de familie Van der Heide inwonende kleinzoon. Wupke is het niet eens met de ruiling en wil dat de ruiling ongedaan wordt gemaakt, anders is hij een “gauwdief”. Melkrijder Abel Boels, die bezig is met het afladen van melkbussen, bemoeit zich er mee en zegt tegen de krantenbezorger dat hij geen antwoord moet geven. De toon waarop dat wordt gezegd maakt Wupke nog bozer. Ze verwijt Boels dat hij ook een gauwdief is; ze weet iets van hem en daarvoor had ze hem vorig jaar “onder de toren” kunnen brengen (een oud gezegde voor het laten opsluiten in het gevang) . Veldwachter Koning verklaart in het procesverbaal dat de beide families al geruime tijd in onmin met elkaar leven, voortkomende uit een “oude veete”. Wupke wordt veroordeeld tot ƒ5,- boete (bron RHC GrA 882-695-436) . De familie Boels woonde dicht in de buurt van de fam.Van der Heide. We weten nog niet exact waar, maar dat gaat nog komen. Over het bovenstaande nog de opmerking: Het was in die tijd vervelend voor de betrokken families, maar zovele jaren later, dankzij de aangifte van Boels, mooi om zoiets in de archieven te vinden. Ergens in de oorlogsjaren 1940/1945 is het huis van Hidde in vlammen opgegaan door een verdwaalde brisantbom. Omdat er onderdak moest komen, bouwde Hidde er een noodwoning. Hidde en Wupke hadden de zorg voor kleinzoon Hidde. Hidde is kort na het overlijden van zijn vader, Johannes van der Heide, bij opa en oma komen wonen. Binnen de familie wordt opa “Oal Hidde” genoemd. Na het overlijden van “Oal Hidde” zijn de erfgenamen eerst van zins om de bezittingen in een openbare veiling bij opbod verkopen. Op 21 april 1944 zijn de plannen gewijzigd: ze zijn het met elkaar eens dat het bezit naar Hidde, de kleinzoon van “ol Hidde” moet gaan. Hij krijgt het bezit in handen voor ƒ3000,- (bron RHC GrA 2207-6969-46) . Harmke Hubbeling uit Onstwedde is de eigenaresse van de grond. Zij zit op 6 januari 1949, samen met Hidde en Meeme Strockmeijer, bij de notaris. Hidde verkoopt het beklemrecht van een deel van zijn perceel (sectie O 1237) aan Meeme Strockmeijer voor ƒ1000,- (bron RHC GrA 2207- 6998-112). Meeme mag er een huis met schuur opbouwen; de “geschiedenis” van Musselweg 140 kan beginnen. Op 4 september 1952 verkoopt Hidde zijn huis en land voor ƒ2000 aan buurman Bodde van Musselweg 140. Hidde legt er dus behoorlijk op toe. Het huis staat dan nog steeds te boek als een noodwoning (bron RHC GrA OZ4-1059-99-WST) . De familie Van der Heide vertrekt naar Rotterdam. Bodde verhuurt het huis aan zijn dochter Ebelina. Wordt vervolgd….. Musselweg 140 Musselweg 142a Musselweg 116 en hoger
Hidde van der Heide en Wupke Wessels (collectie Johan van der Heide, Rijssen)
Hidde van der Heide en Anna Tjabringa (collectie Johan van der Heide, Rijssen)
De drie kinderen van Hidde en Anna die nog gewoond hebben op Musselweg 142 (collectie Johan van der Heide, Rijssen)
Home Home Home
Dorp Dorp Dorp
Contact Contact Contact