Mussel, zijn vroegere inwoners, hun leven & hun huizen             
versie november 2018
klik op de foto’s voor een grotere afbeelding
Musselweg 152
Op   1   september   1855    verkoopt   de   Stadskanaalster   Boele   Heijes   Huizing   een   heideveld   van ca.   8,5   ha   aan   Berend   Hendriks   Niemeijer   en   zijn   vrouw   Berendina   Wijnholds   uit   Veele. Niemeijer   betaalt   ƒ5,-   voor   dit   stuk   grond   en   moet   jaarlijks   ƒ16   voor   het   beklemrecht   betalen. Hij   kan   er   dadelijk   over   beschikken,   met   uitzondering   van   het   gedeelte   dat   nog   beplant   is   met boekweit   (bron    RHC    GrA    2207-6096-41) .   In   1858   staat   er   een   huis.   Zijn   vrouw   Berendina   heeft   er waarschijnlijk niet meer gewoond. Op   24   februari   1863    verkoopt   Berend   Hendriks   Niemeijer   het   beklemrecht   op   een   openbare veiling. Er gelden enkele voorwaarden: Het   aanwezige   huis   is   niet   bij   de   verkoop   inbegrepen   (het   wordt   dus   afgebroken   en meegenomen door Niemeijer); De nieuwe eigenaar heeft het recht om er weer een huis te bouwen; Mochten   er   nog   “kienstobben”   worden   gevonden   dan   krijgt   Niemeijer   gelegenheid   om die uit te graven. Hendrik   Hendriks   Fennema   is   met   ƒ300   de   hoogste   bieder   (bron   RHC   GrA   2207-6164-48). .   In   1864   staat er weer een huis (bron: Kadstale Legger ONS 1995) .   Op   10   juni   1902    wordt   zoon   Jan   Hendriks   Fennema   eigenaar   van   het   huis   en   erf   .Hij   koopt het voor ƒ1300 (bron RHC GrA 122-239-138) . Op   25   juli   1941   verkoopt   Jan   voor   ƒ4000   zijn   onderkomen   aan   zijn   zoon   Hendrik   Fennema (bron RHC GrA 2207-6943-97) . Wordt vervolgd….. Musselweg 151 Musselweg 153 Musselweg 116 en hoger
Home Home Home
Dorp Dorp Dorp
Contact Contact Contact