Mussel, zijn vroegere inwoners, hun leven & hun huizen
Versie mei 2020
klik op de afbeeldingen voor een vergroting
Musselweg 151
Op 13 februari 1892 verkoopt Reint Hubbeling uit Joure het beklemrecht van 1 bunder en 25 roe grond met het daarop staande huis aan Sibolt Wilt Ottes. De koopprijs is ƒ300 en de jaarlijkse beklemhuur is vastgesteld op ƒ13 per jaar (bron: RHC GrA 120-23-2232) . Sibolt is dan nog vrijgezel maar trouwt 2 jaar later met zijn Engeltje. Na het overlijden van Sibolt moet zijn bezit worden verdeeld. Er zijn geen kinderen maar Sibolt heeft natuurlijk wel erfgenamen die nu recht hebben op een deel van het bezit. Op 21 april 1920, binnen 3 weken na het overlijden van Sibolt, houdt Engeltje boeldag. De opbrengst is ruim ƒ1200. Sibolt bezit 2 koeien en 4 varkens (Bron: RHC GrA 120-98-240) . Daags nadien, op 21 april 1920 , zit Engeltje samen met de broers en partners van de zussen van Sibolt in café Poppema op Musselweg 144 . Het onroerend goed wordt bij opbod verkocht en Willem Nonkes is met een bod van ƒ4200 de nieuwe eigenaar van het huis. Een stuk grond in Vledderveen veranderd voor ƒ575 van eigenaar (bron: RHC GrA 120-98-241) . Willem Nonkes overlijdt in 1961 en de verdeling van zijn bezit vindt plaats op 28 februari 1962. Lammechien Meems koopt haar kinderen uit en blijft eigenaar van het onroerend goed (bron: RHC GrA OZ4-1171-091-WST) . Op 14 augustus 1962 wordt Lammechien voor ƒ350 eigenaresse van de grond, die tot dan in bezit was van de erven Doewes (bron: RHC GrA OZ4-1177-114-WST) . Wordt vervolgd….. Musselweg 150 Musselweg 152 Musselweg 116 en hoger
Home Home Home
Dorp Dorp Dorp
Contact Contact Contact