Mussel, zijn vroegere inwoners, hun leven & hun huizen
versie augustus 2019
klik op de foto’s voor een grotere afbeelding
Musselweg 156
Roelof Geerts uit Stadskanaal koopt op 26 november 1907 bijna 3 ha bouwland van vervener Filippus Krüger. Geerts betaalt er ƒ1025 voor (bron RHC GrA 2207-6551-53) . De Kadastrale Leggers zijn nogal eens bijna onleesbaar, maar waarschijnlijk is de boerderij in 1914 gebouwd. Toch zijn enkele kinderen al voor deze datum in Mussel geboren. Nog een puzzel om op te lossen…. Roelf Geerts verpacht later zijn huis en land voor ƒ398 per jaar aan zijn inwonende schoonzoon, Pieter Heine. Na het overlijden van Roelf Geerts op 18 juli 1950, scheiden zijn erfgenamen op 25 april 1951 het bezit en wordt het toegewezen aan moeder Hermine Cone (bron RHC GrA OZ4-1045-088-WST) . Als ook zij komt te overlijden wordt de boedel opnieuw verdeeld op 2 oktober 1959 . Pieter Heine en Francisca Geerts kopen de andere erfgenamen uit (bron: RHC GrA OZ4-1142-071-WST) . Wordt vervolgd….. Musselweg 155 Musselweg 158 Musselweg 116 en hoger
Home Home Home
Dorp Dorp Dorp
Contact Contact Contact