Mussel, zijn vroegere inwoners, hun leven & hun huizen             
versie november 2018
klik op de afbeelidngen voor een vergroting
Musselweg 155
Volgens   de   Kadastrale   Leggers   heeft   Jacob   Strockmeijer   zo   omstreeks   1907   een   stuk weiland   tussen   Musselweg   en   de   achterliggende   Zaadstukken   gekocht.   Hij   bouwt   er   een huis   aan   de   Musselweg-zijde.      Bij   zijn   overlijden   was   hij   eigenaar   van   drie   huizen.   Naast Musselweg   155,      was   ook   het   huis   op   Musselweg   83    zijn   eigendom.   Daar   vindt   u   ook   de genealogische   gegevens   van   hem   en   zijn   gezin.   Het   derde   huis   kennen   we   nu   als   Derde Oomsberg 24 in Vledderveen. Omdat    Strockmeijer    hier    zelf    waarschijnlijk    niet    heeft    gewoond,    zoeken    we    in    de Bevolkingsregsiters nog naar mogelijke huurders. Na   het   overlijden   van   Jacob   Strockmeijer   verdelen   zijn   erfgenamen   op   8   juli   1920    de erfenis.   Het   op   huis   op   Musselweg   155   heeft   bij   de   boedelscheiding   een   waarde   van ƒ7600,-.   Zoon   Jan   Strockmeijer   krijgt   het   toegewezen   bron   RHC   GrA   120-100-541) .   Jan   leent   ƒ4500 van   zijn   halfbroer   Hidde   om   de   rest   van   de   familie   uit   te   kunnen   boedelen   (bron   RHC   GrA   120-100- 539) . Op   2   juni   1960   verkoopt   Jan   Strockmeijer   voor   ƒ9719,20   zijn   huis   aan   zijn   zoon   Hidde   (bron RHC GrA OZ4-1150-0116-WST) . Wordt vervolgd….. Musselweg 154 Musselweg 156 Musselweg 116 en hoger
(collectie A.F.W.Kamies, Mussel)
Jan      Strockmeijer      en      Jantje Wubs    (collectie     Harm     Folkers     en     Grietje Folkers-Meems)
(
Deze     foto     is     genomen     ter gelegenheid   van   het   dertigjarig huwelijk    van    Jan    Strockmeijer en       Jantje       Wubs.       V.l.n.r. Fennechien,      Meeme,      Hidde, Geert   Wubs,   Jacob,   moe   Jantje, pa   Jan   en   Grietje   (collectie   Harm   Folkers en Grietje Folkers-Meems)
Op   de   kadastertekening   uit   1912 is    goed    te    zien    dat    het    pand oorspronkelijk       een       dubbele woning    is    geweest    (M3184    en M3185);      het      verklaart      ook waarom        huisnummer        157 ontbreekt (bron RHC GrA kadasterviewer)
Home Home Home
Dorp Dorp Dorp
Contact Contact Contact