Mussel, zijn vroegere inwoners, hun leven & hun huizen
versie november 2018
klik op de afbeelidngen voor een vergroting
Musselweg 155
Volgens de Kadastrale Leggers heeft Jacob Strockmeijer zo omstreeks 1907 een stuk weiland tussen Musselweg en de achterliggende Zaadstukken gekocht. Hij bouwt er een huis aan de Musselweg-zijde. Bij zijn overlijden was hij eigenaar van drie huizen. Naast Musselweg 155, was ook het huis op Musselweg 83 zijn eigendom. Daar vindt u ook de genealogische gegevens van hem en zijn gezin. Het derde huis kennen we nu als Derde Oomsberg 24 in Vledderveen. Omdat Strockmeijer hier zelf waarschijnlijk niet heeft gewoond, zoeken we in de Bevolkingsregsiters nog naar mogelijke huurders. Na het overlijden van Jacob Strockmeijer verdelen zijn erfgenamen op 8 juli 1920 de erfenis. Het op huis op Musselweg 155 heeft bij de boedelscheiding een waarde van ƒ7600,-. Zoon Jan Strockmeijer krijgt het toegewezen bron RHC GrA 120-100-541) . Jan leent ƒ4500 van zijn halfbroer Hidde om de rest van de familie uit te kunnen boedelen (bron RHC GrA 120-100- 539) . Op 2 juni 1960 verkoopt Jan Strockmeijer voor ƒ9719,20 zijn huis aan zijn zoon Hidde (bron RHC GrA OZ4-1150-0116-WST) . Wordt vervolgd….. Musselweg 154 Musselweg 156 Musselweg 116 en hoger
(collectie A.F.W.Kamies, Mussel)
Jan Strockmeijer en Jantje Wubs (collectie Harm Folkers en Grietje Folkers-Meems)
(
Deze foto is genomen ter gelegenheid van het dertigjarig huwelijk van Jan Strockmeijer en Jantje Wubs. V.l.n.r. Fennechien, Meeme, Hidde, Geert Wubs, Jacob, moe Jantje, pa Jan en Grietje (collectie Harm Folkers en Grietje Folkers-Meems)
Op de kadastertekening uit 1912 is goed te zien dat het pand oorspronkelijk een dubbele woning is geweest (M3184 en M3185); het verklaart ook waarom huisnummer 157 ontbreekt (bron RHC GrA kadasterviewer)
Home Home Home
Dorp Dorp Dorp
Contact Contact Contact