Mussel, zijn vroegere inwoners, hun leven & hun huizen
Musselweg 36
versie juii 2019
klik op de afbeeldingen voor een vergroting
zittend v.l.n.r.: Willem Moorlag, Wendelke Moorlag-Moorlag, vader Jan Moorlag, moeder Harmke Moorlag-Kamies, Antje Moorlag- Hiller, Hendrik Moorlag. Staand v.l.n.r.: Freekje Moorlag- Meendering, Hendrik Moorlag, Jan Moorlag, Aaltje Moorlag-Wubs, Geertruida Wind-Moorlag, Albert Moorlag, Geertje Moorlag-Moorlag, Hans Moorlag, Jantje Moorlag- Moorlag (collectie fam.Sterenborg-Moorlag, Mussel). De foto is genomen voor de boerderij op Musselweg 36. Op de deurpost de aanduiding “S19”. Geen idee wat daarmee wordt bedoeld. Het is zeer zeker geen oude adres-code.
Berend Anton Schuten koopt omstreeks 1845 iets meer dan 30 ha heide van Freerk Boelem Harding (bron: legger 764 Onstwedde) . Dit stuk heide ligt tussen de Musselweg en de Horsten. Twee jaar later heeft hij 5 ha heide ontgonnen tot bouwland. In 1856 komt Schuten te overlijden. Zijn weduwe, Anna Margaretha Schweenen verkoopt op 24 februari 1863 het gedeelte dat aan de Musselweg ligt. Jan Hendriks Rotgers uit “Excelderveen” is de nieuwe eigenaar (bron RHC GrA 2207-6164-68) . Op 8 juli 1864 verkoopt Rotgers het stuk grond door aan het pas getrouwde stel Jan Moorlag en Harmke Kamies. De koopprijs is ƒ600 (bron RHC GrA T2207-6167-102) . Zij bouwen er een huis. Bij de zoektocht in de archieven van de Strafrechtspraak stuitten we op de negentienjarige zoon Hans. We lezen dat hij op 29 december 1900 kwaad is op Roelf Buist en hem daarom met een stok tegen het hoofd slaat. Roelf loopt een bloedende hoofdwond op (bron RHC GrA 882- 447-rol 134) . Roelf slaat letterlijk en figuurlijk terug op Nieuwjaarsdag als hij in gezelschap van Harm Wessels, de broers Frederik en Hendrik Hagedoorn ( Bovensteveenweg 9 ), Hans Moorlag tegenkomt op de Zandtangerweg. Roelf en zijn kompanen zijn voorbereidt op de ontmoeting, want alle vier dragen ze een stok. Ze slaan in op Hans ook als die die komt te vallen. “Groep Buist” wordt veroordeeld tot een boeten van ƒ15,- elk (bron RHC GrA 882-446 rol 135) . Voor het akkefietje op 29 december krijgt Hans Moorlag een boete van ƒ10. Hoe het nu verder gaat met de boerderij op Musselweg 36? We hebben tot dusver nog geen vervolg gevonden in de notariële archieven. Wel in de Bevolkingsregisters en daarin vinden we het gezin van zoon Jan bijgeschreven bij zijn ouders. Omstreeks 1901/1902 verhuist zoon Jan naar Musselweg 139 . Zo eind 1912 is een groep speculanten aktief in Mussel en omgeving. Ze kopen landbouwgrond en huizen. Zo ook dat van Musselweg 36. Waarom? Het antwoord vinden we in het Nieuwsblad v.h. Noorden van 18 sept 1912. Ze hadden aanwijzingen dat er in Mussel een aardappelmeelfabriek zou komen. Ze wisten schijnbaar niet precies waar, want ze kopen zowel het huis en de grond van Jan Moorlag op Musselweg 36 als die van diens zoon, Jan Moorlag op Musselweg 139. Ver van elkaar vandaan; vreemd dus. Hebben ze misschien een naam opgevangen, waardoor ze beide plekken wel moesten kopen? Het is 3 januari 1913 als de verkoop bij de notaris passeert. Koopprijs ƒ9100,- (bron: RHC GrA 2207-6614- 3) . Meer dan drie jaar hebben ze gewacht. Grond en woningen zullen in de tussenliggende jaren verhuurd zijn geweest. Op 29 september 1916 worden hun aankopen op een veiling van de hand gedaan. Landbouwer en kroegbaas Geert Blikman van de Peizerweg uit Groningen wordt voor ƒ18100 de nieuwe eigenaar van meerdere percelen landbouwgrond en de boerderij op Musselweg 36. Hij is verplicht om vier ton opgeslagen kalizout over te nemen (bron RHC GrA T2207-6653-96) . Wat Blikman te zoeken heeft in Mussel? Weinig. Hij zal er handel in hebben gezien. Op 22 november 1916 , dus amper twee maanden na de koop, biedt hij het al weer aan op een nieuwe publieke veiling. Het geheel is opgesplitst in twaalf afzonderlijke kavels. De partij Kali is nog niet verkocht en wordt verdeeld over de verschillende kavels. De nieuwe eigenaren hebben de verplichting om het naar ratio van kavel-oppervlakte over te nemen. Koopman Willem Hebers uit Musselkanaal en boer Simon Oosterveld uit Jipsingboermussel kopen gemeenschappelijk drie kavels, waaronder de boerderij. Er is een bedrag mee gemoeid van ƒ9750. Drie kavels worden verkocht aan Gerrit Zomer voor ƒ1575. De andere zes kavels zijn niet verkocht (bron: RHC GrA 118-136-1392) . Als pa en moe Hebers zijn overleden verdelen de kinderen de erfenis. Zoon Willem Geert Hebers koopt zijn beide broers uit en krijgt zo de boerderij in eigendom (bron RHC GrA OZ4-1085-081- WST) . Er moet dus nog een akte gevonden worden waarin Simon Oosterveld is uitgekocht. Wordt vervolgd……. Musselweg 35 Musselweg 36a Musselweg 1 t/m 39
Nieuwsblad v.h. Noorden 18 sept.1912
Home Home Home
Dorp Dorp Dorp
Contact Contact Contact