Mussel, zijn vroegere inwoners, hun leven & hun huizen             
In   afwachting   van   het   vinden   van   oudere   aktes   springen   we   voorlopig   in   op   10   maart   1911;     Gerrit   Hagedoorn   is   eigenaar   van   het   huis   op   Bovensteveenweg   9.   Gerrit   is   omstreeks   1887 in Mussel komen wonen. Zijn zoon Harm komt inwonen. Op   1   december   1915    verkoopt   Hagedoorn   het   huis   voor   ƒ2500   aan   Jan   Hummel   (bron   RHC   GrA T120-76-6098) . We   kennen   Jan   nog   van   een   akkefietje   die   hij   in   1897   als   zestienjarige   jongen   heeft   gehad met   de   gebroeders   Kruize   van   Musselweg   78 .   Op   de   late   zondagavond   van   10   oktober   van dat   jaar   vernielen      Klaas   Kuipers   en   Harm   Hummel,   de   broer   van   onze   Jan,      opzettelijk   de omheining   van   het   huis   van   de   gebroeders   Kruize   en   lopen   daarna   door   naar   Jan   Hummel die   voor   het   huis   van   meester   Heis   ( Musselweg   81 )   staat   te   wachten.   Jan   blijft   staan   als Harm   en   Aike   Kruize,   gewapend   met   stokken,   aan   komen   lopen;   hij   heeft   immers   niets gedaan?   Harm   Hummel   en   Kuipers   slaan   op   de   vlucht   waarbij   Harm   in   paniek   in   een   (te)     brede   sloot   springt.   Harm   Kruize   slaat   met   een   stok   in   op   Jan   Hummel   en   nadat   Jan   komt   te vallen   wordt   hij   door   Aike   met   een   scherp   mes   toegetakeld.      Daarna   probeert   Aike   nog   om met   z’n   mes   Harm   Hummel,   die   pogingen   doet   om   uit   de   sloot   te   klimmen,   te   raken.      Dat mislukt   en   nadat   Harm   Kruize   nog   even   inslaat   op   de   bewusteloze   Jan   Hummel,   druipen   ze af.   Jan   Hummel   wordt   thuis   gebracht,   maar   de   dokter   wordt   pas   de   volgende   morgen geroepen.   Jan   heeft   veel   bloed   verloren      en   bij   de   behandeling   van   de   wonden   door   dr. Uniken   van   der   Tuuk   raakt   hij   buiten   bewustzijn.   Jan   heeft   aan   de   pols   een   diepe   wond   tot aan   het   bot   en   zes   diepe   wonden   aan   het      gezicht   en   het   hoofd,   waarvan   één   langs   de slaap-slagader.      Bij   de   rechtszaak   blijkt   dat   schoolmeester   Heis   wakker   is   geworde   van   het lawaai,   maar   pas   naar   buiten   gaat   als   er   niemand   meer   te   zien   is.   Hij   kan   dus   ook   niet beoordelen   of   het   een   gezamenlijk      gevecht   is   geweest   van   de   gebroeders   Hummel   met   de gebroeders    Kruize,    zoals    Harm    Kruize    even    daarvoor    in    de    rechtszaal    had    verklaard. Volgens   de   gebroerders   Kruize   waren   ze   door   de   gebroeders   Hummel   aangevallen.   Jan Hummel   zou   een   mes   hebben   gedragen   en   daarmee   het   gezicht   van   Harm   Kruize   hebben verwondt;   het   litteken   was   nog   zichtbaar.   De   rechter   vraagt   dokter   Uniken   van   der   Tuuk   om het   litteken   te   bekijken.   De   dokter,   als   getuige   opgeroepen   omdat   hij   de   wonden   van   Jan Hummel   heeft   behandeld,   zegt   het   niet   te   kunnen   weten   hoe   lang   het   litteken   er   zit.   Ook verklaart   hij   dat   Harm   Kruize   gisteravond   nog   aan   zijn   deur   is   geweest   om   met   de   dokter   te spreken   over   de   rechtszaak.   Dokter   Uniken   van   der   Tuuk   heeft   hem   weggestuurd   met   de opmerking   dat   hij   vandaag   de   waarheid   in   de   rechtszaal   zou   horen      (bron:   RHC   GrA   882-182-471) .   Naar de uitspraak van de rechter is nog niet gezocht; gaat dus nog komen. Jan   Hummel   woont   de   rest   van   zijn   leven   op   dit   adres.   In   1948   sterft   hij.   Zijn   weduwe   en   de kinderen   verdelen   het   bezit   op   6   juni   1952 .   Zoon   Geert   boedelt   zijn   broers   en   zussen   uit   en komt zo in het bezit van het huis aan de Bovensteveenweg (bron RHC GrA OZ4-1056-172-WST) . Later meer….. Bovensteveenweg 8 Bovensteveenweg 10 Bovensteveenweg 1 en hoger
versie oktober 2018
klik op de afbeeldingen en schema’s voor een vergroting
Bovensteveenweg 9
Achterste rij v.l.n.r: André de Vries, Jantje Groenewold- Hummel, Riekent Groenewold, Harm Hummel.  Middelste rij: Eertje de Vries - Hummel, Lien Hummel? ,?????, ?????,  Johanna Hummel-Kloppenburg, Jurrien Potze. Voorste rij: Mien Humme;- Afman, Harm Hummel, Aaltje Hummel-Folkers, Derk Hummel, Sientje Hummel, Geeske Potze - Hummel.
Nieuwsblad v.h.Noorden, 19 dec.1897
transcriptie   van   een   deel   van   de originele    akte:    Derk    Hummel,    de vader   van   Jan,   eist   ƒ109,40   van de       gebroeders       Kruize       voor geleden schade
Bovensteveenweg 9 omstreeks 1960?  (eigenaar collectie onbekend)
Jan Hummel en Aaltje Folkers in 1937 (collectie SHC Stadskanaal)
Home Home Home
Dorp Dorp Dorp
Contact Contact Contact