Mussel, zijn vroegere inwoners, hun leven & hun huizen             
versie oktober 2018
klik op de foto’s voor een grotere afbeelding
Musselweg 84
Op    7    april    1848     verkopen    de    erven    van    Derk    Hanssens    Huitzing    uit    Onstwedde    het beklemrecht   van   een   “halve   veenplaats”   met   een   oppervlakte   van   bijna   6   hectare.   Jan   Pijters Elzen   van   de   “Wedder   Bergen”   is   voor   ƒ5,-   de   koper.   De   jaarlijkse   pacht   bedraagt   ƒ17,-.   Ze mogen er een huis bouwen (bron RHC GrA 2207-6041-86) . Zoals    in    onderstaande    tabel    te    zien    is    leidt    de    achternaam    tot    veel    verwarring    bij    de ambtenaren van de Burgerlijke Stand: vier kinderen, drie verschillende achternamen. Zoon   Pieter   verzeilt   in   1864   in   een   lastig   parket.   Op   een   boeldag   in   dat   jaar   verliest   Roelf Oosterhuis   uit   Jipsinghuizen   zijn   zilveren   pijpenkop   en   bijbehorend   zilveren   kettinkje   uit   zijn jaszak.      Waarschijnlijk   is   er   op   de   boeldag   al   reuring   ontstaan   over   de   vermissing.   De   dan nog   vijftienjarige   Pieter   wordt   later   door   de   veldwachter   ondervraagt.   In   de   rechtszaal   zegt Pieter   dat   hij   de   pijp   heeft   gevonden   maar      dat   hij   onder   druk   van   de   veldwachter   uit   angst heeft   toegegeven   het   gestolen   te   hebben;   de   veldwachter   zou   hebben   gezegd   dat   “er   niets van   zou   komen”   als   hij   toegaf   dat   hij   het   had   gestolen.         De   bij   Pieter   in   beslag   genomen   pijp is   als   bewijsstuk   ter   zitting   aanwezig.   De   kop   wordt   door   Oosterhuis   herkent,   maar   het mondstuk    is    anders.    De    vijftienjarige    Harm    Wessels,    ook    uit    Mussel,    verklaart    dat    het mondstuk   van   hem   is   geweest   maar   dat   hij   het   met   Pieter   had   geruild   tegen   een   zilveren kettinkje.   Volgens   Harm   had   Pieter   gezegd   dat   hij   de   pijp   voor   15½      stuiver   gekocht   had   van bakker   Klaas   Hillenga.   Pieter   zegt   dat   de   verklaring   van   Harm   niet   waar   is   maar   dat   Harm   de ketting   van   hem   had   afgenomen   en   dat   ze   het   later   nog   wel   “met   elkander   maken   konden” (bron RHC GrA 882-99-rol 61) .  We gaan nog op zoek naar het Salomonsoordeel van de rechter. We   zien   wel   iets   raars   in   het   Bevolkingsregister   1850-1860.   De   familie   Roeff   Huiting   van Musselweg   100a    staat   onder   hetzelfde   huisnummer   bijgeschreven   op   het   blad   van   de   familie Elsen. Toch woonden ze elk apart, maar in die tijd waren ze directe buren van elkaar. Pa   Elsen   overlijdt   in   februari   1880.   Zoon   Pieter   verkoopt   zijn   aandeel   in   de   nalatenschap   voor ƒ153   aan   zijn   moeder   (bron:   RHC   GrA   2207-6320-69) .   Er   is   dus   een   akte   van   inventarisatie,   maar   die   is nog   niet   gevonden.   Kort   daarna   trouwt   dochter   Aike   en   komt   met   haar   man,   Jakob   Berends Meems inwonen bij moeder. Op   1   november   1889   zit   moeder   met   beide   nog   in   leven   zijnde   dochters   bij   de   notaris;   ze leggen   vast   dat   ze   de   bezittingen   in   “mandeligheid”   houden   (bron   RHC   GrA   2207-6388-112) .      Tien   jaar later   komen   ze   er   op   terug.      Op   4   december   1899    koopt   dochter   Aike   en   haar   man   Jakob Berends   Meems,   de   anderen   uit   en   komt   in   bezit   van   alle   roerende   en   onroerende   goederen (bron RHC GrA 120-36-4647) . Op   24   februari   1908   komt   de   man   van   Aike   Elsen,      Jakob   Berends   Meems,   te   overlijden. Opnieuw   wordt   er   een   bezoek   gebracht   aan   de   notaris   voor   de   inventarisatie   van   de   boedel. De   levende   have   bestaat   uit   twee   koeien,   twee   paarden   en   twee   varkens.   Aan   onroerend goed   bezit   de   familie   7,5   hectare   landbouwgrond   en   het   boerderijtje   op   Musselweg   84.   Er   is een   testament   waaruit   blijkt   dat   de   achtergebleven   partner   het   vruchtgebruik   heeft   van   de bezittingen   (bron   RHC   GrA   120-54-2251) .   Ondanks   het   testament   komen   de   erven   op   21   juni   1910   overeen   dat   het   wenselijk   is   om   de   bezittingen   te   verdelen.      Moeder Aike   Meems-Elzen   wordt o.a.   eigenaresse   van   het   boerderijtje.   De   landbouwgronden   en   enkele   andere   bezittingen worden verdeeld onder de kinderen (bron RHC GrA 120-61-3501) . Op   22   augustus   1921    neemt   Lambertus   Meems   zijn   moeder   in   huis   en   verkoopt   namens haar   het   huis      voor   ƒ3000,-   aan   zijn   zwager,   Jan   ter   Haar,   timmerman   te   Valthermond   (bron   RHC GrA 120-106-419) . En   dan   is   er   iets   vreemds,   want   nog   geen   vijf   jaar   later   is Aike   Elsen   nog   steeds,   of   opnieuw in   bezit   van   deze   woning:   op   8   februari   1926       verkoopt   Lambertus   Meems   het   huis   en (pacht)grond   voor   ƒ3500,-   aan   Lodewijk   Alons,   arbeider   te   Tweede   Exloërmond.   We   zullen ongetwijfeld nog een akte vinden die dit verklaart. De   grond   krijgt   Alons   in   pacht   als   “de   vaste   altijddurende   onopzegbare   en   in   alle   liniën verervende beklemming” voor ƒ17,- per jaar (bron: RHC GrA 120-127-41) . Op     12     april     1956     koopt     Lodewijk    Alons     voor     ƒ850     het     eigendomsrecht     van     de grondeigenaren, Hendrik Aike Smith en Antje Bruining  (bron: OZ4-1101-028) . Wordt vervolgd….. Musselweg 83 Musselweg 85 Musselweg 71 t/m 115
Een   berichtje   in   de   Leeuwarder Courant   van   10   februari   1880. Egbert   Elzen   is   de   enige   jonge- man   in   Mussel      e.o.   die   in   1880 vóór    10    februari    is    overleden. Het   kan   bijna   niet   missen   dat   hij de   jongeman   is   die   uit   de   boom is gevallen.
Home Home Home
Dorp Dorp Dorp
Contact Contact Contact