Mussel, zijn vroegere inwoners, hun leven & hun huizen
versie augustus 2019
klik op de afbeeldingen voor een vergroting
Musselweg 83
In 1910 is Musselweg 83 nog weiland, in bezit van Aike Jans Elsen van Musselweg 84 , de weduwe van Jakob Meems. Bij de boedelscheiding na het overlijden van Jakob Meems wordt dit perceel toegewezen aan hun zoon Berend Meems (bron RHC GrA 120-621-3501) . Berend bouwt er een huis en verkoopt het iets later. Totdat het tegendeel bewezen is, gaan we er vanuit dat hij en zijn vrouw Stientje hier nog hebben gewoond. Ter onderscheiding van alle andere “Berend Meems-en” kreeg hij later op het dorp de bijnaam “Duutse Beernd” omdat hij een omstreeks 1920 een tijdje in Duitsland woonde. Na het overlijden van Stientje trouwt Berend met Bena Hateboer. Zij was de weduwe van Geert Oost met wie zij vier kinderen had. Of deze ook met moeder Bena zijn meegekomen? We weten het niet; zoeken we op in de bevolkingsregisters. Op 5 augustus 1913 verkoopt Berend Meems, de zoon van Aike Jans Elsen het huis aan Jacob Strockmeijer. Strockmeijer betaald ƒ6125 voor zijn nieuw verworven bezit (bron RHC GrA T120-70-5106). . Jacob had naast dit huis nog twee andere huizen. Eén ervan was het huis op Musselweg 155; het andere was een huis op het huidige adres Derde Oomsberg 24 te Vledderveen. Bij het overlijden van Jacob in 1918 verdelen zijn erfgenamen het bezit. Het huis op Musselweg 83, met een boekwaarde van ƒ9000, gaat op 8 juli 1920 naar Grietje Meesters, de weduwe van Jacob Strockmeijer (bron RHC GrA T120-100-541) . Grietje Meesters overlijdt op 6 januari 1930 en haar erfgenamen besluiten om haar huis met erf en landerijen bij opbod te verkopen. Op 10 februari 1930 is de veiling daar. Musselker Albert Wubs heeft met ƒ5725 het hoogste bod uitgebracht. Het bod wordt niet gegund (bron RHC GrA T120-141-36) . De familie gunt het voor hetzelfde geld aan zwager Popke Elzen en op 27 februari 1930 is hij de nieuwe eigenaar (bron RHC GrA T120-141-53) . Als Popke komt te overlijden wordt het bezit verdeeld op 2 oktober 1959 . Een boerderij aan de Derde Oomsberg 10, dan nog het woonhuis van zoon Willem, blijft het eigendom van Fennechien Elzen-Strockmeijer. Willem krijgt het boerderijtje op Musselweg 83 toebedeeld. De andere erfgenamen worden uitgekocht (bron: RHC GrA OZ4 1142-070-WST) . Wordt vervolgd….. Musselweg 82 Musselweg 84 Musselweg 71 t/m 115
Grietje Meesters (collectie Harm en Grietje Follkers-Meems)
Home Home Home
Dorp Dorp Dorp
Contact Contact Contact