Mussel, zijn vroegere inwoners, hun leven & hun huizen             
versie november 2018
klik op de afbeeldingen  voor een vergroting
Musselweg 83
In   1910   is   Musselweg   83   nog   weiland,   in   bezit   van Aike   Jans   Elsen   van   Musselweg   84 ,   de weduwe   van   Jakob   Meems.   Bij   de   boedelscheiding   na   het   overlijden   van   Jakob   Meems wordt   dit   perceel   toegewezen   aan   hun   zoon   Berend   Meems   (bron   RHC   GrA   120-621-3501) .   Berend bouwt   er   een   huis   en   verkoopt   het   iets   later.   Totdat   het   tegendeel   bewezen   is,   gaan   we   er vanuit   dat   hij   en   zijn   vrouw   Stientje   hier   nog   hebben   gewoond.   Ter   onderscheiding   van   alle andere   “Berend   Meems-en”   kreeg   hij   later   op   het   dorp   de   bijnaam   “Duutse   Beernd”   omdat hij een omstreeks 1920 een tijdje in Duitsland woonde. Na   het   overlijden   van   Stientje   trouwt   Berend   met   Bena   Hateboer.   Zij   was   de   weduwe   van Geert    Oost    met    wie    zij    vier    kinderen    had.    Of    deze    ook    met    moeder    Bena    zijn meegekomen? We weten het niet; zoeken we op in de bevolkingsregisters. Op   5   augustus   1913    verkoopt   Berend   Meems,   de   zoon   van Aike   Jans   Elsen   het   huis   aan Jacob   Strockmeijer.   Strockmeijer   betaald   ƒ6125   voor   zijn   nieuw   verworven   bezit   (bron   RHC   GrA T120-70-5106). . Jacob had naast dit huis nog twee andere huizen. Eén ervan was het huis op Musselweg 155; het andere was een huis op het huidige adres Derde Oomsberg 24 te Vledderveen. Bij   het   overlijden   van   Jacob   in   1918   verdelen   zijn   erfgenamen   het   bezit.   Het   huis   op Musselweg    83,    met    een    boekwaarde    van    ƒ9000,            gaat    op    8    juli    1920     naar    Grietje Meesters,   de   weduwe      van   Jacob   Strockmeijer   (bron    RHC    GrA    T120-100-541) .      Grietje   Meesters overlijdt    op    6    januari    1930    en    haar    erfgenamen    besluiten    om    haar    huis    met    erf    en landerijen   bij   opbod   te   verkopen.   Op   10   februari   1930   is   de   veiling   daar.   Musselker   Albert Wubs   heeft   met   ƒ5725   het   hoogste   bod   uitgebracht.   Het   bod   wordt   niet   gegund   (bron   RHC   GrA T120-141-36) .   De   familie   gunt   het   voor   hetzelfde   geld   aan   zwager   Popke   Elzen   en   op   27 februari 1930  is hij de nieuwe eigenaar (bron RHC GrA T120-141-53) . Wordt vervolgd….. Musselweg 82 Musselweg 84 Musselweg 71 t/m 115
Grietje Meesters (collectie Harm en Grietje Follkers-Meems)
Home Home Home
Dorp Dorp Dorp
Contact Contact Contact