Mussel, zijn vroegere inwoners, hun leven & hun huizen
versie juli 2019
klik op de afbeeldingen voor een vergroting
Musselweg 150
Op 13 oktober 1863 komt Nanne Jans Huiges in bezit van een veenplaats van “dik” 16 bunder ter hoogte van Musselweg 150. De waarde van de veenplaats wordt geschat op ƒ1100,- Kort na de koop, op 31 oktober 1863, ruilt Huiges het met Wessel Jans Boelm voor ca. 3,5 bunder bouwland in Onstwedde (bron RHC GrA 122-152-282) . Wessel zal niet lang daarna er een onderkomen hebben gebouwd, niet op de plek waar het nu staat, maar veel verder naar achteren. Op 25 februari 1865 is het huis klaar, want hij geeft het aan Nanne Jans Huiges als onderpand bij een lening van ƒ100. Waarschijnlijk was het huis al eerder klaar, want op een nu nog onbekende datum leende Wessel ook al ƒ460. Het zal zijn geweest voor de bouw van zijn huis (bron RHC GrA 122-157-44) . Nog even weer terug naar 31 oktober. Bij het bezoek aan de notaris is ook de moeder van Willemtje Meesters aanwezig. Zij legt per akte vast dat na haar overlijden al haar “lijfstoebehoren, het oorijzer, het kerkboek met zilver, al haar verdere sieraden, een klok, twee kasten, zes stoelen en een tafel haar dochter Willemtje toekomen zal. Maar, “voor wat, hoort wat”. Willemtje moet, bij het overlijden van moeder Fennechien Bots wel de waarde van dat alles, ƒ59,-, inbrengen in de nalatenschap (RHC GrA 122-152-285) . Er wordt meer geregeld: Wessel en Willemtje beloven moeder Fennechien, zodra zij dat wenst, haar onderdak te geven. Ze krijgt dan een afzonderlijk “vertrekje”. Ook zal moeder Fennechien worden onderhouden “in kost, drank (?), bedding, verwarming, bewassching en door hen zal worden verpleegd in ziekte en gezondheid, alles op gelijke wijze als de comparante tot nu toe heeft geleefd”. Fennechien stelt daar een eenmalige vergoeding a ƒ709 tegenover; Wessel en Willemtje moeten daarvan alle “doods- en begrafeniskosten” voldoen. Fennechien heeft een stok achter de deur; mocht ze niet goed worden behandeld dan mag ze vertrekken maar dan moeten Wessel en Willemtje haar jaarlijks ƒ40 betalen. Daarmee kan ze dan elders kost en inwoning kopen (bron RHC GrA 122-152- 286) . Fennechien komt te zeven jaar later te overlijden in Mussel. Ze zal dus op zeker moment haar onderdak hebben opgeëist, misschien wel per direct, want bij het passeren van de akte heeft ze die niet kunnen ondertekenen door een verlamming van haar rechterarm, “waarschijnlijk door de jicht”. Op 17 september 1882 overlijdt Wessel Jans Boelm. Zijn vrouw Willemtje Meesters hertrouwt in 1890 met Derk Missche en verhuist naar Stadskanaal. Het huis is niet meer nodig en wordt daarna, op 18 november 1890 bij opbod verkocht. Engelbert Tieben uit Jipsingboermussel en Johann Hermann Schomaker van de Braamberg worden voor ƒ1340 de nieuwe eigenaren (bron RHC GrA T120-21-1852) . De nieuwe eigenaars willen het zo snel mogelijk weer (met winst) verkopen; en dat lukt ze. Op 26 januari 1891 wordt Derk Haan voor ƒ1550 de nieuwe eigenaar (bron RHC GrA T120-22-1910) . We weten niet waar Derk nu heeft gewoond; zes dagen daarvoor was hij al eigenaar geworden van Musselweg 147 aan de overzijde van de weg. We plaatsen zijn gezinsgegevens voorlopig maar bij dat adres. In 1909 wordt het huis achter op het perceel afgebroken. In 1912 wordt er aan de weg het huidige huis gebouwd. Ongetwijfeld is het verhuurd geweest. Op 22 oktober 1919 verkoopt hij het huis en ca. 7 ha landbouwgrond aan zijn enige in leven zijnde zoon Albert Haan voor ƒ7000,-. Albert is dan nog niet getrouwd; dat is pas het geval op 21 april 1921. (bron: RHC GrA 122-311-702) . Derk blijft aan de overkant wonen en zoon Albert zal er tot zijn huwelijk ook hebben gewoond. Om zijn schuld aan zijn vader te kunnen betalen leent Albert het gehele bedrag van zijn vader. In principe blijven de portemonnees gesloten; Albert betaalt alleen de jaarlijkse rente van 4,5% (bron RHC GrA 122-315-411) . Op 13 augustus 1940 komt Alberts vrouw, Elsiena Timmer, te overlijden. Albert krijgt dan de volledige zorg voor zijn kinderen in de leeftijd tussen een half jaar en achttien jaar. Zijn bezittingen worden beschreven (bron RHC GrA 2207-6946-78) . Het lijkt er op dat Albert nieuwe wegen zoekt: op 17 november 1941 verkoopt hij zijn onroerend goed van Musselweg 150 voor ƒ7500,- aan Arend Hulso Mik, landbouwer uit Vlagtwedderbarlage (bron RHC GrA 2207-6950-32) . Na het overlijden van Arent Hulso Mik moet het huis zijn toebedeeld aan zijn erfgenamen. We vermoeden dat omdat we een akte hebben gevonden waarin dochter Ida voor één achtste deel eigenaar is van het huis en de grond (bron RHC GrA OZ4-1131-027-WST) . Wordt vervolgd….. Musselweg 148 Musselweg 151 Musselweg 116 en hoger
Situatie 1912; perceel O1045 is het adres Musselweg 150 (bron RHC GrA kadasterviewer)
Situatie 1909; linksboven, O452, zien we het woonhuis van de familie Boelm (bron RHC GrA kadasterviewer)
Home Home Home
Dorp Dorp Dorp
Contact Contact Contact