Mussel, zijn vroegere inwoners, hun leven & hun huizen             
meest recente aanvulling: november 2017
klik op de afbeeldingen voor een vergroting
       Zaadstukken 3
In   1871   heeft   Hendrik   Hendriks   Fennema   grote   plannen.   Kort   voordat   hij   op   27   mei   1871   het grondstuk   Zaadstukken   5 ”   koopt,   doet   hij   zaken   met   Geert   Jans   Schoemaker.   Schoemaker verkoopt   hem   op   9   mei   1871    voor   ƒ30   het   stuk   hooi-   en   heideland   van   “Zaadstukken   3”   (bron   RHC   GrA 2207-6230-85) .   Op   15   maart   1888    verkoopt   hij   het   door   aan   Wilt   Ottes   en   Trientje   Boer.   Volgens   de akte   is   het   bouw-   en   weideland;   geheel   ontgonnen   dus.   De   koopprijs   is   ƒ300,-      (bron   RHC   GrA   T2207-6377- 32) . In 1890 is er een huis gebouwd; we zien de tekening in de kantlijn. Wilt   Ottes   z’n   vrouw,   Trientje,   overlijdt   in   1894.   Op   25   augustus   1899   vindt   de   boedelscheiding plaats.   Zoon   Jan   boedelt   zijn   zus   en   zijn   broers   uit   en      garandeert   dat   zijn   vader   levenslang   kost en   inwoning   bij   hem   ontvangt.   De   waarde   van   het   onroerend   goed   is   geschat   op   ƒ800   (bron   RHC   GrA T122-234-161) . Jan   overlijdt   op   10   december   1936.   Kort   daarna,   op   23   april   1937 ,   verkoopt   Johanna   haar   hele hebben   en   houden   aan   de   dan   nog   ongehuwde   Willem   Jonkman,   uit   “Tweede   Vledder”.      Willem wordt   voor   ƒ2700   eigenaar   van   ca.   2   ha   land   en   het   huis.   Hij   betaalt   ƒ200   voor   de   inboedel   en   het vee:   een   koe,   twee   varkens   en   de   kippen   (bron    RHC    GrA    T2207-6901-31) .   Johanna   gaat   waarschijnlijk inwonen   bij   één   van   de   kinderen   van   haar   eerste   man,   Berend   van   Klinken.   Met   Berend   had Johanna   één   levenloos   geboren   kind,   maar   er   waren   kinderen   uit   een   eerder   huwelijk   van   Berend en Aaltje Spier.  Willem heeft nu een eigen plekje en trouwt kort daarna met Knelsien Wever. Wordt vervolgd…….   Zaadstukken 4 andere panden aan de Zaadstukken
Op   deze   veldwerkkaart   van het     kadaster     zien     we     de situatie    in    1890    (dienstjaar 1891);     het     huis     van     Wilt Ottes    (2901)    is    gebouwd. Het    bouwland    (2902)    loopt door   tot   de   Musselweg   (bron RHC GrA kadasterviewer)
Home Home Home
Dorp Dorp Dorp
Contact Contact Contact