Mussel, zijn vroegere inwoners, hun leven & hun huizen
meest recente aanvulling: november 2017
klik op de afbeeldingen voor een vergroting
Zaadstukken 3
Geert Jans Schoemaker verkoopt op 9 mei 1871 een stuk hooi- en heideland op de Zaadstukken. Koper is Hindrik Hindriks Fennema. Voor ƒ30 verwisselt het van eigenaar (bron RHC GrA 2207-6230-85) . Op 15 maart 1888 verkoopt Fennema het door aan Wilt Ottes en Trientje Boer. Volgens de akte is het bouw- en weideland; geheel ontgonnen dus. De koopprijs is ƒ300,- (bron RHC GrA T2207- 6377-32) . In 1890 is er een huis gebouwd; we zien de tekening in de kantlijn. Wilt Ottes z’n vrouw, Trientje, overlijdt in 1894. Op 25 augustus 1899 vindt de boedelscheiding plaats. Zoon Jan boedelt zijn zus en zijn broers uit en garandeert dat zijn vader levenslang kost en inwoning bij hem ontvangt. De waarde van het onroerend goed is geschat op ƒ800 (bron RHC GrA T122-234-161) . Jan overlijdt op 10 december 1936. Kort daarna, op 23 april 1937 , verkoopt Johanna haar hele hebben en houden aan de dan nog ongehuwde Willem Jonkman, uit “Tweede Vledder”. Willem wordt voor ƒ2700 eigenaar van ca. 2 ha land en het huis. Hij betaalt ƒ200 voor de inboedel en het vee: een koe, twee varkens en de kippen (bron RHC GrA T2207-6901-31) . Johanna gaat waarschijnlijk inwonen bij één van de kinderen van haar eerste man, Berend van Klinken. Met Berend had Johanna één levenloos geboren kind, maar er waren kinderen uit een eerder huwelijk van Berend en Aaltje Spier. Willem heeft nu een eigen plekje en trouwt kort daarna met Knelsien Wever. Wordt vervolgd……. Zaadstukken 2 Zaadstukken 4 andere panden aan de Zaadstukken
Op deze veldwerkkaart van het kadaster zien we de situatie in 1890 (dienstjaar 1891); het huis van Wilt Ottes (2901) is gebouwd. Het bouwland (2902) loopt door tot de Musselweg (bron RHC GrA kadasterviewer)
Home Home Home
Dorp Dorp Dorp
Contact Contact Contact