Mussel, zijn vroegere inwoners, hun leven & hun huizen             
versie juli 2018
klik op de afbeeldingen voor een vergroting
       Zaadstukken 4
Op   12   november   1872    verkoopt Albert   Harm   Karskens   voor   ƒ10   het   beklemrecht   van   een   stuk heideland    aan    Hendrik    Hendriks    Fennema    van    Musselweg    152     (bron     RHC     GrA     2207-6243-113) . Omstreeks   1893   bouwt   zijn   zoon   Hendrik      hier   een   huis.   De   vader   van   Hendrik,   Hendrik Fennema   sr.   blijft   de   eigenaar   van   het   beklemrecht.   De   grond   is   dus   niet   in   eigendom;   het “altoosdurend,   onveranderlijke,   onopzegbaar   en   overerfbaar”   pachtrecht   bedraagt   ƒ12,-.      Die rare   situatie   blijft   bestaan   tot   18   oktober   1902 .      Op   die   datum   koopt   Hendrik   voor   ƒ1100   ook de   grond   van   zijn   vader   (bron   RHC   GrA   T2207-6496-1146) .   In   datzelfde   jaar   vinden   we   in   de   kadastrale legger   de   opmerking   “herbouw”.   Het   duidt   op   een   nieuw   huis   op   Zaadstukken   4;   we   gaan   op zoek naar de bevestiging via een kadastrale tekening. Het   jaar   1919   wordt   een   rampjaar   voor   de   familie   Fennema.   Binnen   vijf   weken   sterven   drie leden   van   dit   gezin:   op   11   mei   dochter   Jantje,   19   jaar   oud,   12   juni   pa   Hendrik,   51   jaar   oud,   en     vier   dagen   later,   zoon   Berend,   15   jaar   oud.   De   Spaanse   griep   is   dan   al   voorbij,   dus   dat   kan   de oorzaak niet zijn. Door   het   ontbreken   van   een   testament   volgt   er   een   boedel-inventarisatie,   gevolgd   door   een publieke   veiling   op   19   december   1919.   Jantje,   de   weduwe      van   Hendrik,   koopt   het   woonhuis en vijf van zes percelen landbouwgrond (bron RHC GrA T120-96-787) Enkele   dagen   later,   op   23   december   1919,   is   er   een   grote   boeldag   op   Zaadstukken   4.   Twee paarden,   3   koeien,   3   varkens,   een   toom   kippen,   het   gaat   allemaal   weg.   Ook   boerenwagens,     wipkarren    en    ander    boerenwerktuigen    komt    onder    de    hamer.    De    mestbult    brengt    in    het kunstmestloze tijdperk nog ƒ210 op (bron RHC GrA 120-96-794) . Lang   is   Jantje   niet   alleen;   op   22   april   1920   trouwt   ze   met   Roelf   Folkerts   en   trekt   ze,   samen   met de drie jongste kinderen, bij hem in op Musselweg 100b . Op    27    oktober    1927     wordt    het    huis    en    het    land,    samen    met    vier    andere    percelen landbouwgrond,   aangeboden   op   een   publieke   veiling   in   café   Scheper.      Het   huis   zal   tot   de veiling   bewoond   zijn   geweest   door   een   huurder.   Het      wordt   voor   ƒ3200   verkocht   aan   de   één na   jongste   zoon   van   Jantje,   de   negentienjarige   Jan   Fennema.      Eén   van   de   landbouwpercelen wordt   verkocht   aan   Hendrik,   een   andere   zoon   van   Jantje   (bron   RHC   GrA   T120-133-285) ;   het   wordt   het woonadres Musselweg 153 . Wordt vervolgd…….  Zaadstukken 3 Zaadstukken 5 Zaadstukken 1 t/m 5
De    eerste    kadasterkaart    van Zaadstukken     4     (bron      RHC      GrA Kadasterviewer)
Home Home Home
Dorp Dorp Dorp
Contact Contact Contact