Mussel, zijn vroegere inwoners, hun leven & hun huizen
versie december 2018
klik op de afbeeldingen voor een vergroting
Zaadstukken 4
Op 12 november 1872 verkoopt Albert Harm Karskens voor ƒ10 de beklemming van een stuk heideland aan Hendrik Hendriks Fennema van Musselweg 152 (bron RHC GrA 2207-6243-113) . Omstreeks 1893 bouwt zijn zoon Hendrik hier een huis. Hendrik sr. blijft de eigenaar van het eigendom van de beklemming; het “altoosdurend, onveranderlijke, onopzegbaar en overerfbaar” jaarlijkse pachtrecht bedraagt ƒ12,-. Op 18 oktober 1902 koopt Hendrik voor ƒ1100 ook de beklemming van de grond van zijn vader (bron RHC GrA T2207-6496-1146) . In datzelfde jaar vinden we in de Kadastrale Legger de opmerking “herbouw”; er is dus een nieuw huis op Zaadstukken 4 gebouwd. Het jaar 1919 wordt een rampjaar voor de familie Fennema. Binnen vijf weken sterven drie leden van dit gezin: op 11 mei dochter Jantje, 19 jaar oud, 12 juni pa Hendrik, 51 jaar oud, en vier dagen later, zoon Berend, 15 jaar oud. De Spaanse griep is dan al voorbij, dus dat kan de oorzaak niet zijn. Door het ontbreken van een testament volgt er een boedel-inventarisatie, gevolgd door een publieke veiling op 19 december 1919. Jantje, de weduwe van Hendrik, koopt het woonhuis en vijf van zes percelen landbouwgrond (bron RHC GrA T120-96-787) . Enkele dagen later, op 23 december 1919, is er een grote boeldag op Zaadstukken 4. Twee paarden, 3 koeien, 3 varkens, een toom kippen, het gaat allemaal weg. Ook boerenwagens, wipkarren en ander boerenwerktuigen komt onder de hamer. De mestbult brengt in het kunstmestloze tijdperk nog ƒ210 op (bron RHC GrA 120-96-794) . Lang is Jantje niet alleen; op 22 april 1920 trouwt ze met Roelf Folkerts van Musselweg 100b . Roelf Folkerts trekt in bij Jantje. De genealogische van Roelf vindt u op het net genoemde adres. Op 27 oktober 1927 wordt het huis en het land, samen met vier andere percelen landbouwgrond, aangeboden op een publieke veiling in café Scheper. Het wordt voor ƒ3200 verkocht aan de één na jongste zoon van Jantje, de negentienjarige Jan Fennema. Eén van de landbouwpercelen wordt verkocht aan zoon Hendrik (bron RHC GrA T120-133-285) ; het wordt het latere woonadres Musselweg 153 . Roelf Folkerts en Jantje Wever vertrekken naar Musselweg 127 . Op 16 december 1963 verkopen Jan en Geessien Fennema hun huis voor ƒ7600 aan zoon Jan Fennema. Jan woont dan al op deze plek (bron: RHC GrA OZ4-1196-146-WST) . Jan en Geessien wonen dan al op Musselweg 85 . Wordt vervolgd……. Zaadstukken 3 Zaadstukken 5 Zaadstukken 1 t/m 5
De eerste kadasterkaart van Zaadstukken 4, perceel (M) 2954 (bron RHC GrA Kadasterviewer)
Home Home Home
Dorp Dorp Dorp
Contact Contact Contact