Mussel, zijn vroegere inwoners, hun leven & hun huizen             
versie december 2018
klik op de afbeeldingen voor een vergroting
       Zaadstukken 4
Op   12   november   1872    verkoopt Albert   Harm   Karskens   voor   ƒ10   de   beklemming   van   een   stuk heideland    aan    Hendrik    Hendriks    Fennema    van    Musselweg    152     (bron     RHC     GrA     2207-6243-113) . Omstreeks   1893   bouwt   zijn   zoon   Hendrik      hier   een   huis.   Hendrik   sr.   blijft   de   eigenaar   van   het eigendom     van     de     beklemming;     het     “altoosdurend,     onveranderlijke,     onopzegbaar     en overerfbaar”   jaarlijkse   pachtrecht   bedraagt   ƒ12,-.      Op   18   oktober   1902    koopt   Hendrik   voor ƒ1100   ook   de   beklemming   van   de   grond   van   zijn   vader   (bron   RHC   GrA   T2207-6496-1146) .   In   datzelfde   jaar vinden   we   in   de   Kadastrale   Legger   de   opmerking   “herbouw”;   er   is   dus   een   nieuw   huis   op Zaadstukken 4 gebouwd. Het   jaar   1919   wordt   een   rampjaar   voor   de   familie   Fennema.   Binnen   vijf   weken   sterven   drie leden   van   dit   gezin:   op   11   mei   dochter   Jantje,   19   jaar   oud,   12   juni   pa   Hendrik,   51   jaar   oud,   en     vier   dagen   later,   zoon   Berend,   15   jaar   oud.   De   Spaanse   griep   is   dan   al   voorbij,   dus   dat   kan   de oorzaak niet zijn. Door   het   ontbreken   van   een   testament   volgt   er   een   boedel-inventarisatie,   gevolgd   door   een publieke   veiling   op   19   december   1919.   Jantje,   de   weduwe      van   Hendrik,   koopt   het   woonhuis en vijf van zes percelen landbouwgrond (bron RHC GrA T120-96-787) Enkele   dagen   later,   op   23   december   1919,   is   er   een   grote   boeldag   op   Zaadstukken   4.   Twee paarden,   3   koeien,   3   varkens,   een   toom   kippen,   het   gaat   allemaal   weg.   Ook   boerenwagens,     wipkarren    en    ander    boerenwerktuigen    komt    onder    de    hamer.    De    mestbult    brengt    in    het kunstmestloze tijdperk nog ƒ210 op (bron RHC GrA 120-96-794) . Lang   is   Jantje   niet   alleen;   op   22   april   1920   trouwt   ze   met   Roelf   Folkerts   van   Musselweg   100b . Roelf   Folkerts   trekt   in   bij   Jantje.   De   genealogische   van   Roelf   vindt   u   op   het   net   genoemde     adres. Op    27    oktober    1927     wordt    het    huis    en    het    land,    samen    met    vier    andere    percelen landbouwgrond,   aangeboden   op   een   publieke   veiling   in   café   Scheper.      Het      wordt   voor   ƒ3200 verkocht   aan   de   één   na   jongste   zoon   van   Jantje,   de   negentienjarige   Jan   Fennema.      Eén   van de   landbouwpercelen   wordt   verkocht   aan   zoon   Hendrik   (bron    RHC    GrA    T120-133-285) ;   het   wordt   het latere   woonadres   Musselweg   153 .   Roelf   Folkerts   en   Jantje   Wever   vertrekken   naar   Musselweg 127 . Op   16   december   1963   verkopen   Jan   en   Geessien   Fennema   hun   huis   voor   ƒ7600   aan   zoon Jan   Fennema.   Jan   woont   dan   al   op   deze   plek   (bron:    RHC    GrA    OZ4-1196-146-WST) .   Jan   en   Geessien wonen dan al op Musselweg 85 . Wordt vervolgd…….  Zaadstukken 3 Zaadstukken 5 Zaadstukken 1 t/m 5
De    eerste    kadasterkaart    van Zaadstukken     4,     perceel     (M) 2954  (bron RHC GrA Kadasterviewer)
Home Home Home
Dorp Dorp Dorp
Contact Contact Contact