Mussel, zijn vroegere inwoners, hun leven & hun huizen             
meest recente aanvulliing 19 september 2017
klik op de afbeeldingen voor een vergroting
       Zaadstukken 4
Zaadstukken    4    is    een    afsplitsting    van    Zaadstukken    5 .    Omstreeks    1893    wordt    er    op    het kadastrale    perceel        M1903    een    huis    gebouwd.    Het    nieuwe    perceel    krijgt    de    kadastrale aanduiding    M2954.    Hendrik    Fennema    sr.    van    Zaadstukken    5    blijft    de    eigenaar    van    het beklemrecht.    De    grond    is    dus    niet    in    eigendom;    het    “altoosdurend,    onveranderlijke, onopzegbaar   en   overerfbaar”   pachtrecht   bedraagt   ƒ12,-.   Zoon   Hendrik   Fennema   (jr.)   wordt   de bewoner   van   het   nieuwe   huis.   Op   zeker   moment   wordt   deze   junior   eigenaar   van   het   huis. Mogelijk   in   1902,   want   op   11   november   van   dat   jaar   leent   hij   ƒ1200   van   Harmke   Bots   en   geeft daarbij   zijn   huis   als   onderpand   (bron   RHC   GrA   T120-43-76) .   Dat   kan   alleen   maar   als   hij   ook   de   eigenaar is.   Het   wachten   is   op   het   vinden   van   de   koopakte.   In   datzelfde   jaar   vinden   we   in   de   kadastrale legger   de   opmerking   “herbouw”.   Het   duidt   op   een   nieuw   huis   op   Zaadstukken   4;   we   gaan   op zoek naar de bevestiging via een kadastrale tekening. Het   jaar   1919   wordt   een   rampjaar   voor   de   familie   Fennema.   Binnen   vijf   weken   sterven   drie leden   van   dit   gezin:   op   11   mei   dochter   Jantje,   19   jaar   oud,   12   juni   pa   Hendrik,   51   jaar   oud,   en     vier   dagen   later,   zoon   Berend,   15   jaar   oud.   De   Spaanse   griep   is   dan   al   voorbij,   dus   dat   kan   de oorzaak niet zijn. Door   het   ontbreken   van   een   testament   volgt   er   een   boedel-inventarisatie,   gevolgd   door   een publieke   veiling   op   19   december   1919.   Jantje,   de   weduwe      van   Hendrik,   koopt   het   woonhuis en vijf van zes percelen landbouwgrond (bron RHC GrA T120-96-787) Enkele   dagen   later,   op   23   december   1919,   is   er   een   grote   boeldag   op   Zaadstukken   4.   Twee paarden,   3   koeien,   3   varkens,   een   toom   kippen,   het   gaat   allemaal   weg.   Ook   boerenwagens,     wipkarren    en    ander    boerenwerktuigen    komt    onder    de    hamer.    De    mestbult    brengt    in    het kunstmestloze tijdperk nog ƒ210 op (bron RHC GrA 120-96-794) . Lang   is   Jantje   niet   alleen;   op   22   april   1920   trouwt   ze   met   Roelf   Folkerts   en   trekt   ze,   samen   met de drie jongste kinderen, bij hem in op Musselweg 100b . Op    27    oktober    1927     wordt    het    huis    en    het    land,    samen    met    vier    andere    percelen landbouwgrond,   aangeboden   op   een   publieke   veiling   in   café   Scheper.      Het   huis   zal   tot   de veiling   bewoond   zijn   geweest   door   een   huurder.   Het      wordt   voor   ƒ3200   verkocht   aan   de   één na   jongste   zoon   van   Jantje,   de   negentien-jarige   Jan   Fennema.      Eén   van   de   landbouwpercelen wordt   verkocht   aan   Hendrik,   een   andere   zoon   van   Jantje   (bron   RHC   GrA   T120-133-285) ;   het   wordt   het woonadres Musselweg 153 . Wordt vervolgd…….  Zaadstukken 3 Zaadstukken 5 Zaadstukken 1 t/m 5
De    eerste    kadasterkaart    van Zaadstukken     4     (bron      RHC      GrA Kadasterviewer)
Home Home Home
Dorp Dorp Dorp
Contact Contact Contact