Mussel, zijn vroegere inwoners, hun leven & hun huizen             
versie juni 2018
klik op de afbeeldingen voor een vergroting
       Zaadstukken 5
Hendrik   Fennema   is   ambitieus.   Op   9   mei   1871   heeft   hij   het   perceel   van   Zaadstukken   3 gekocht   en   op   27   mei   1871    koopt   hij   het   beklemrecht   van   eigenaar   Nanne   Adolfs   Bruining voor   ƒ8,-   .   Het   is   dan   nog   geheel   heideland   en   de   jaarlijkse   huur   is   vastgesteld   op   ƒ6,-.   Eén van   de   voorwaarden   is   dat   op   het   perceel   nimmer   een   huis   mag   worden   gebouwd.   (bron   RHC   GrA 2207-6230-86) .      Maar,   op    25   oktober   1889    staat   dat   huis   er   wel.   Hendrik   Hendriks   Fennema   geeft het   als   onderpand,   samen   met   tien   stukken   grond,   als   hij   een   lening   van   ƒ700   afsluit.   (bron   RHC GrA   T122-217-156) .   We   moeten   dus   op   zoek   naar   een   akte   waarin   het   embargo   op   het   bouwen   van een huis komt te vervallen. Als   Grietje   Velthuis,   de   tweede   vrouw   van   Hendrik   Fennema   komt   te   overlijden   besluit   de     familie   op   15   maart   1909   het   gemeenschappelijk   bezit   op   een   openbare   veiling   verkopen.     Hendrik   Fennema   doet   met   ƒ3400   het   hoogste   bod   en   blijft   in   bezit   van   de   woning   en   enkele percelen landbouwgrond in de omgeving (bron RHC GrA 2207-6568-63) . Op   29   september   1921 ,   kort   voor   zijn   dood,   verkoopt   Hendrik   Fennema   zijn   huis   en   land   voor ƒ4000 aan Jan Hendrik Fennema (bron RHC GrA T120-106-449) . Wordt vervolgd……. Zaadstukken 4 Zaadstukken 1 t/m 4
Home Home Home
Dorp Dorp Dorp
Contact Contact Contact