Mussel, zijn vroegere inwoners, hun leven & hun huizen             
versie augustus  2018
klik op de afbeeldingen voor een vergroting
       Zaadstukken 5
Hendrik   Fennema   is   ambitieus.   Op   9   mei   1871   heeft   hij   het   perceel   van   Zaadstukken   3 gekocht   en   op   27   mei   1871    koopt   hij   het   beklemrecht   van   eigenaar   Nanne   Adolfs   Bruining voor   ƒ8,-   .   Het   is   dan   nog   geheel   heideland   en   de   jaarlijkse   huur   is   vastgesteld   op   ƒ6,-.   Eén van   de   voorwaarden   is   dat   op   het   perceel   nimmer   een   huis   mag   worden   gebouwd.   (bron   RHC   GrA 2207-6230-86) .      Maar   omstreeks   1907   staat   dat   huis   er   wel   (bron:   Kadastrale      Leggers   ONS   2495) .      We   moeten dus op zoek naar een akte waarin het embargo op het bouwen van een huis komt te vervallen. Fennema woont hier niet maar op Musselweg 152 . Op   15   maart   1909   vindt   een   boedelscheiding   plaats   na   het   overlijden   van   Grietje   Velthuis,   de tweede   vrouw   van   Hendrik   Fennema.   Een   gedeelte   van   het   gemeenschappelijk   bezit   wordt   op een   openbare   veiling   verkocht.   Hendrik   Fennema   doet   met   ƒ3400   het   hoogste   bod   en   blijft   in bezit van de woning en enkele percelen landbouwgrond in de omgeving (bron RHC GrA 2207-6568-63) . Nu alleen nog even uitzoeken wie hier hebben gewoond….. Op   29   september   1921 ,   kort   voor   zijn   dood,   verkoopt   Hendrik   Fennema   zijn   huis   en   land   voor ƒ4000 aan Jan Hendrik Fennema (bron RHC GrA T120-106-449) . Wordt vervolgd……. Zaadstukken 4 Zaadstukken 1 t/m 4
Home Home Home
Dorp Dorp Dorp
Contact Contact Contact