Home Dorp Contact Home Dorp Contact
Mussel, zijn vroegere inwoners, hun leven & hun huizen             
aangevuld: mei 2017
klik op de foto’s voor een grotere afbeelding
Zandtangerweg 13
Op   12   september   1936    start   de   geschiedenis   van   Zandtangerweg   13.   Albert   Folkers   van Zandtangerweg   41    koopt   een   “heemstee”   van      caféhouder   Jan   Bick.   Koopsom   is   ƒ700,-   (bron RHC GrA 2207-6893-53) . Of   Albert   hier   zelf   nog   heeft   gewoond?   Nu   nog   onduidelijk,   vandaar   dat   u   de   gegevens   van zijn   gezin   vindt   bij   Zandtangerweg   41. Albert   werkt   in   de   molen,   maar   raakt   betrokken   bij   een ernstig   bedrijfsongeval;   in   het   ziekenhuis   in   Emmen   overlijdt   hij   aan   de   gevolgen   op   20 september   1946.   Op   22   oktober   1947    verdelen   zijn   erfgenamen   de   bezittingen.   Zijn   vrouw, Janna   Strockmeijer,   krijgt   o.a.   het   huis   op   Zandtangerweg   13   toebedeeld.   De   waarde   is geschat op ƒ4500,-  (bron RHC GrA T2207-6988-90) . Als   Janna,   een   klein   jaar   later,   zelf   komt   te   overlijden   volgt   er   op   5   augustus   1948    opnieuw een   verdeling.   Schoondochter   Gepke   Gelling,   weduwe   van   Janna’s   zoon   Jacob,   krijgt   het huis   voor   haar   minderjarige   zoon Albert   Folkers,   De   waarde   wordt   geschat   op   ƒ4500   (bron   RHC GrA   T2207-6997-73), .   Mogelijk   dat   ze   al   voor   de   boedelscheiding   op   deze   plek   woont ,   misschien samen met haar schoonmoeder.  Zoeken we nog uit. Wordt vervolgd.. Zandtangerweg 12 Zandtangerweg 14 andere adressen aan de Zandtangerweg
O4006      is      het      perceel      dat toebedeeld     wordt     aan     Albert Folkers
Home Home Home
Dorp Dorp Dorp
Contact Contact Contact