Mussel, zijn vroegere inwoners, hun leven & hun huizen             
versie augustus 2018
klik op de foto’s voor een grotere afbeelding
Zandtangerweg 41
Op    15    juli    1869     krijgt    Jacob    Kort    van    de    provincie    vergunning    om    een    “standaard windkoornmolen   op   te   rigten”   op   het   huidige   perceel   Zandtangerweg   41   ( bron:   GA   Stadskanaal,   ingekomen stukken    1869 .        De    molen    is    afkomstig    uit    Eerste    Exloërmond.    Jacob    bezit    al    een    molen    in Musselkanaal.   Zijn   broer   Jan   wordt   molenaar   op   de   in   Mussel   op   te   richten   molen.   Wie   de vorige   eigenaar   is   van   de   molen   weten   we   nog   niet.   We   gaan   het   nog   uitzoeken   in   het rijksarchief van Drenthe. Na   de   oprichting   in   Mussel   waait   de   molen   om   bij   een   hevige   storm;   dat   was   in   december   1869. De molen wordt hersteld en weer opgebouwd (bron: www.molendatabase.org) . Op   2   oktober   1877    is   er   een   publieke   verkoping   van   spullen   van   molenaar   en   landbouwer   Jan Kort.   Veel   landbouw-gerei,      vier   paarden,   twee   koeien…..   het   lijkt   er   op   dat   Jan   stopt   met   zijn boerenwerk   en   vanaf   dat   moment   een   bestaan   denkt   te   hebben   uit   de   inkomsten   van   de   molen RHC GrA 120-3-35 We   missen   nog   een   puzzelstukje,   maar   op   zeker   moment   is   de   molen   in   bezit   geweest   van Harmannus   Bakker;   hij   kan   het   gekocht   hebben   van   één   van   de   broers   Kort,   maar   evengoed kan   het   zijn   dat   hij   de   eerste   eigenaar   was   en   Jan   Kort   de   zetbaas.      Hoe   dan   ook,   op   6   juli 1898    is   er   een   zgn.      provisionele   veiling   en   delen   de   erfgenamen   van   Harmannus   Bakker, waaronder   ene   Jan   Kort,   het   perceel   in   drie   gelijke   stukken.   Is   het   dezelfde   Jan   Kort   als   de eerste   molenaar?   Waarschijnlijk   wel,   want   net   als   “onze”   Jan   was   deze   Jan   in   1898   ook landbouwer   in   Musselkanaal.   In   de   provisionele   veiling   biedt   Jan   Kort   ƒ1000,-   voor   molen   en woonhuis    (bron   RHC   GrA   119-101-3104) .   Jan   wordt   niet   de   eigenaar   want   op   de   uiteindelijk   veiling   op   28 juli    1898     wordt    ƒ2100    geboden    voor    de    molen    en    ƒ590    voor    de    andere    beide    percelen gezamenlijk   (bron   RHC   GrA   119-101-3121) .   Jan   Bruines   Wubs   is   de   nieuwe   eigenaar.   Jan   moet   nog   even geduld   hebben;   molen   en   woonhuis   zijn   nog   tot   1   mei   1899   verhuurd   aan   Jan   Mulder   (nog    een bevestiging   dat   Harmannus   Bakker   geen   molenaar   was).   Voor   Jan   Mulder   wel   sneu,   want waarschijnlijk   had   hij   er   op   gerekend   dat   hij   permanent   in   Mussel   molenaar   zou   zijn.   Hij   had   er enkele   percelen   landbouwgrond   in   eigendom;   hij   heeft   ze   verkocht   toen   duidelijk   werd   dat   de molen   werd   overgenomen   (bron    RHC    GrA    122-234-20    en    122-238-15) .   Op   27   februari   1899   volgt   nog   een openbare    verkoop    van    roerende    zaken.   Allerlei    huishoudelijke    spullen    ,    maar    ook    boeren spullen   (4   koeien,   4   schapen,   1   paard,   1   varken)   blijven   achter;   opbrengst   een   kleine   ƒ900   (bron RHC   GrA   122-234-44).   Mulder   verhuist   naar   Smilde   en   wordt   daar   molenaar;   later   bemant   hij   de   molen in Gieterveen. Jan   Bruines   Wubs   heeft   de   molen   niet   zelf   draaiende   gehouden;   dat   heeft   hij   overgelaten   aan zijn zoon Heijes Wubs, die ook het woonhuis bewoonde. Zelf was Jan molenaar in Onstwedde. De   molen   is   Jan   Bruines   Wubs   maar   kort   tot   nut   geweest;   op   24   januari   1900   komt   hij   te overlijden.    Al   Op   23   februari   1900    wordt   de   “windkorenmolen”   met   huis   en   erf   te   koop   gezet.     Meeme   Folkers   van   Musselweg   86    is   voor   ƒ2850   de   nieuwe   eigenaar   (bron:    RHC    GrA    122-236-35) .     Onduidelijk   nog,   hoe   dit   verder   gaat;   op   22   december   woont   Heije   nog   gewoon   in   Mussel   als   hij een   lening   van   ƒ700,-   aan   twee   kinderen   van   zijn   overleden   zus   verstrekt   (bron   RHC   GrA   122-236-252) .   In bovenstaand      schema   van   zijn   gezin   zien   we   dat      dochter   Grietje   op   17   februari   1906   ook   in Mussel   wordt   geboren.   Ergens   tussen   die   datum   en   19   januari   1908   verhuisd   hij   met   zijn   gezin naar Onstwedde. We weten nog niet of hij tot zolang het huis bij de molen bewoonde. Terug   naar   Meeme   Folkers.   Hij   is   nooit   de   molenaar   geweest.   Ook   na   de   koop   liet   Meeme   zich bij   alle   contacten   met   de   overheid   registreren   als   landbouwer.   Zoon   Albert   daarentegen   was vanaf de koop, in alle documenten steeds terug te vinden als molenaar. Op   12   december   1939 ,   bijna   twee   jaar   na   het   overlijden   van   Meeme,   verdelen   zijn   erfgenamen zijn    bezittingen.    Zoon    Albert    wordt    nu    officieel    eigenaar    van    de    molen,    het    huis    en    de bijbehorende gronden. Het vertegenwoordigd een waarde van ƒ4250 (bron RHC GrA T2207-6972-94) . In   1946   slaat   het   noodlot   toe. Albert   wordt   gegrepen   door   de   draaiende   onderdelen   in   de   molen en   bezwijkt   aan   zijn   verwondingen   in   het   ziekenhuis   in   Emmen.      De   molen   en   het   woonhuis blijft    eigendom    van    zijn    vrouw,    Janna    Strockmeijer.    Haar    zoon    Meeme    houdt    de    molen draaiende (bron RHC GrA T2207-6988-90) . Wordt vervolgd…… Zandtangerweg 35 Zandtangerweg 48 Zandtangerweg 1 t/m 61
de    lijst    met    spullen    die    zijn verkocht op 2 oktober 1877
Er    is    ooit,    in    1886,        een    heuse      schoolplaat   gemaakt   van   Mussel! De     molen     is     zeer     herkenbaar, maar    het    is    te    betwijfelen    of    de tekening    100%    waarheidsgetrouw is.     Er     staan     nog     twee     grote gebouwen   op,   maar   in   1887   stond m.i.       alleen       de       molen       met bijbehorend      woonhuis      aan      de Zandtangerweg.       De       boerderij annex     kroeg     van     Jan     Scheper staat veel verder van de molen.
situatie 1928 (bron RHC GrA 999-5278, Noorden in woord en beeld, 8 nov.1928)
kadastertekening 1937 met de molen op perceel M1723 (bron RHC GrA kadasterviewer
Foto uit “het Noorden in woord en beeld” (bron RHC GrA 999-5279, 1929)
foto uit Maandblad “Groningen” maart 1930
Nieuws van de dag 15 sept.1885
Home Home Home
Dorp Dorp Dorp
Contact Contact Contact