Home Dorp Contact Home Dorp Contact
Mussel, zijn vroegere inwoners, hun leven & hun huizen             
nieuw toegevoegd oktober 2018
klik op de foto’s voor een grotere afbeelding
Zandtangerweg 31
Op   10   december   1934    koopt   sluismeester   Berend   Koning   voor   ƒ562,50   een   stuk   grond   van caféhouder   Jan   Bick   met   daarbij   de   restrictie      dat   hij   er   geen   café   mag   beginnen   (bron   RHC   GrA 120-157-332) . Berend heeft hier zelf niet gewoond; hij was sluiswachter op de Kopstukkersluis. Zijn   zoon,   aannemer   Harm   Koning   deed   dit   wel.   Waarschijnlijk   heeft   hij   ook   de   woning   en   de bijgebouwen er neer gezet.  Op   24   januari   1952    verkoopt   Berend   zijn   grond   en   de   daarop   staande   bebouwing   voor ƒ3500 aan Harm. Wordt vervolgd..   Zandtangerweg 17 Zandtangerweg 33 Zandtangerweg 1 en hoger
Zandtangerweg 31; foto 1964 (collectie RHC GrA 802-595
Home Home Home
Dorp Dorp Dorp
Contact Contact Contact