Mussel, zijn vroegere inwoners, hun leven & hun huizen
versie november 2019
klik op de foto’s voor een grotere afbeelding
Zandtangerweg 33
Op 25 mei 1925 koopt smid Gerhard Vosse een deel van een perceel M3919 van kastelein Jan Scheper van Musselweg 41 . We moeten in het kadastraal archief weliswaar nog controleren of het gaat om het perceel dat we nu kennen als Zandtangerweg 33. We gaan er eerst maar vanuit dat perceelnummering en huidig adres met elkaar matchen. Gerhard koopt dit grondstuk voor ƒ500,-. (bron RHC GrA 122-342-291) ; volgens de akte is hij smid en woont hij dan al in Mussel. Het is niet aannemelijk dat hij toen al zelfstandig ondernemer was; hij zal in dienst geweest zijn van één van de twee andere smeden op het dorp. Op 29 juli 1925 leent Gerhard ƒ1000,- van de Volksspaarbank Eigen Haard (bron RHC GrA 122-343-384) ; het zal het startkapitaal zijn geweest voor het realiseren van een eigen smederij. In 1925 schrijft hij zijn bedrijf in bij de Kamer van Koophandel: “Smederij, rijwielhandel, autoverhuurinrichting en winkel in kachels, ijzerwaren, huishoudelijke artikelen en aardewerk en handel in landbouwwerktuigen”. Bij de inschrijving heeft hij nog de Duitse nationaliteit (bron: RHC GrA 2524-2305370) . Op 15 november 1926 leent Gerhard Vosse ƒ3000 van Johannes Hendericus Schutte. Zijn woonhuis/winkel/smederij zijn het onderpand (bron RHC GrA T122-352-456) . Op 10 december 1934 kopen Gerhard Vosse en sluismeester Berend Koning elk een helft van het naastgelegen perceel M3945 (bron RHC GrA 120-157-332) . Ze kopen het van caféhouder Jan Bick voor ƒ562,50 onder de voorwaarde dat ze er geen café mogen beginnen…. Twintig jaar na het overlijden van Gerhard Vosse wordt het bezit verdeeld. Zoon Heribert wordt eigenaar van de smederij met winkel en woonhuis (bron: RHC GrA OZ4-1162-081-WST) . Wordt vervolgd.. Zandtangerweg 31 Zandtangerweg 34 Zandtangerweg 1 en hoger
perceel 3944 is het woonhuis en de werkplaats van de fam.Vosse
3x woonhuis/winkel en werkplaats van de fam.Vosse (collectie SHC)
Sigarenbandje (collectie Geert Drenth, Sellingen)
Home Home Home
Dorp Dorp Dorp
Contact Contact Contact