Home Dorp Contact Home Dorp Contact
Mussel, zijn vroegere inwoners, hun leven & hun huizen             
voor het laatst bijgewerkt: november 2016
klik op de foto’s voor een grotere afbeelding
Zandtangerweg 33
Op   25   mei   1925    koopt   smid   Gerhard   Vosse   een   deel   van   een   perceel   M3919   van   kastelein Jan    Scheper    van    Musselweg    41 .    We    moeten    in    het    kadastraal    archief    weliswaar    nog controleren   of   het   gaat   om   het   perceel   dat   we   nu   kennen   als   Zandtangerweg   33.   We   gaan   er eerst   maar   vanuit   dat   perceelnummering   en   huidig   adres   met   elkaar   matchen.   Gerhard koopt   dit   grondstuk   voor   ƒ500,-.   (bron   RHC   GrA   122-342-291) ;   volgens   de   akte   is   hij   smid   en   woont   hij dan   al   in   Mussel.   Het   is   niet   aannemelijk   dat   hij   toen   al   zelfstandig   ondernemer   was;   hij   zal in   dienst   geweest   zijn   van   één   van   de   twee   andere   smeden   op   het   dorp.   Op   29   juli   1925 leent   Gerhard   ƒ1000,-   van   de   Volksspaarbank   Eigen   Haard   (bron   RHC   GrA   122-343-384) ;   het   zal   het startkapitaal zijn geweest voor het realiseren van een eigen smederij. Op   15   november   1926    leent   Gerhard   Vosse   ƒ3000   van   Johannes   Hendericus   Schutte.   Zijn woonhuis/winkel/smederij   zijn   het   onderpand   (bron   RHC   GrA   T122-352-456) .   Op   10   december   1934 kopen   Gerhard   Vosse   en   sluismeester   Berend   Koning   elk   een   helft   van   het   naastgelegen perceel   M3945   (bron   RHC   GrA      120-157-332) .   Ze   kopen   het   van   caféhouder   Jan   Bick   voor   ƒ562,50 onder de voorwaarde dat ze er geen café mogen beginnen…. Wordt vervolgd..   Zandtangerweg 31 Zandtangerweg 34 Zandtangerweg 1 en hoger
perceel 3944 is het woonhuis en de werkplaats van de fam.Vosse
3x woonhuis/winkel en werkplaats van de fam.Vosse (collectie SHC)
Home Home Home
Dorp Dorp Dorp
Contact Contact Contact