Home Dorp Contact Home Dorp Contact
Mussel, zijn vroegere inwoners, hun leven & hun huizen             
Op   8   augustus   1891    leent   Hendrik   Heis   ƒ200   en   geeft   daarvoor   een   “behuizing”   op   het huidige   adres   Bovensteveenweg   6   als   onderpand   (bron   RHC   GrA   T120-22-2081) .   We   gaan   er   van   uit   dat hij   dan,   samen   met   zijn   vrouw   Aaltje   Hagedoorn,   op   deze   plek   woont.   Heis   heeft   de   grond   in “vaste,   altoosdurende,   onopzegbare   en   in   alle   liniën   vererfbare”   pacht   voor   een   jaarlijks   pacht van ƒ16.- . Op   6   april   1897    is   Hendrik   Heis   het   eens   met   Jan   Berends   Meems:   ze   ruilen   van   woonplek! Meems   komt   wonen   op   de   Bovensteveenweg   en   Heis   verhuist   naar   het   huis   van   Jan   Meems. Waar?   Nog   geen   idee.   De   waarde   van   elk   hunner   geschat   op   ƒ350   voor   de   grond   en   ƒ250 voor   het   huis   (bron   RHC   GrA   T120-31-3781) .   We   gaan   later   zien   op   welk   adres   Heis   komt   te   wonen.   Voor diegene   die   de   familie   Heis   wil   volgen:   na   deze   verhuizing   volgt   nog   een   verhuizing   naar Musselkanaal en in 1904 komt hij terug in Mussel op Musselweg 137 . We   gaan   hier   dus   verder   met   Jan   Meems,   de   nieuwe   bewoner   op   Bovensteveenweg   6.   Bij   de ruiling   is   het   Vledderkanaal   nog   niet   gegraven.   Zijn   grondstuk   loopt   vanaf   de   Musselweg ( Musselweg 144 )  tot voorbij zijn huis aan de  Bovensteveenweg. Rond   21   maart   1908   wil   de   eigenaar   van   de   grond,   Geert   Herman   Jönen   uit   Rutenbrock   (Dld), af   van   zijn   eigendomsrecht.   Jan   Meems   neemt   dit   recht   over   voor   ƒ420.   Voortaan   hoeft   hij   dus niet   meer   af   te   reizen   naar   Rütenbrock   voor   de   jaarlijkse   betaling   van   de   pacht   (bron   RHC   GrA   2207- 6555-61) . Op   20   oktober   1938    vindt   er   een   boedelscheiding   plaats.   Jans   vrouw   Wupke   is   dik   zes   jaar daarvoor   overleden   en   Jan   is   78   jaar;   tijd   om   zijn   bezittingen,   nog   tijdens   zijn   leven,   te verdelen.    Naast    het    huis    aan    de    huidige    Bovensteveenweg,    is    er    ook    nog    een    huis    te Kopstukken.   Dat   pand   gaat   naar   schoonzoon   Berend   Meems   en   zijn   vrouw   Bena   Hateboer. Zoon   Berend   krijgt   het   huis   aan   de   Bovensteveenweg.   De   waarde   wordt   geschat   op   ƒ4000,- (bron RHC GrA T2207-6914-96) . Ter   onderscheid   met   de   andere   “Berend-Meemsen”      kreeg   deze   Berend   de   bijnaam   “Beernd Badde”.   Hij   woonde   bij   de   brug   over   het      kanaal   langs   de   Bovensteveenweg   (een   badde   was de    Groninger    uitdrukking    voor    een    draaibrug).    Het    dorp    kende    ook    een    Berend    Meems (“Beernd   Kou”,   vanwege   zijn   handel   in   koeien)   op   Musselweg   98    en   een   Berend   Meems (“Duutse Beernd” omdat hij een tijdje in Duitsland woonde) op Musselweg 83 Later meer….. Bovensteveenweg 4 Bovensteveenweg 7 panden Bovensteveenweg
meest recente aanvulling: november 2017
klik op de afbeeldingen en schema’s voor een vergroting
Bovensteveenweg 6
Bovensteveenweg 6, perceel O1233, gelegen bij de brug over het Vledderkanaal (bron RHC GrA kadasterviewer)
Home Home Home
Dorp Dorp Dorp
Contact Contact Contact