Mussel, zijn vroegere inwoners, hun leven & hun huizen
Op 26 november 1855 verkoopt Geert Harms Jöhnen, landbouwer uit Rutenbrock (Dld) het beklemrecht van de noordoostelijke helft van zijn stuk heide aan de Musselker Luken Berends Heis. Heis betaalt ƒ9 voor de grond. De vaste huur bedraagt ƒ16 per jaar. Ze spreken af dat Heis binnen vier jaar voor ƒ400 het eigendomsrecht van de grond mag kopen (bron: RHC GrA 2207- 6099-61) . Volgens de akte is Heis getrouwd met Johanna Arends. Bij haar geboorte is ze aangegeven als Hanna Kristina Harms. Volgens de Kadastrale Leggers was de grond in 1863 ontgonnen. Berend Heis woonde er in een hut. Dochter Egbertien trouwt in bij haar ouders en heeft enkele jaren met haar man bij haar ouders ingewoond. Ze is daarna ergens in de buurt blijven wonen. Waar weten we nog niet, maar we plaatsen haar volledige genealogische gegevens. Pa Heis komt te overlijden in 1885. Op 21 februari 1888 vindt de scheiding van de bezittingen plaats. De bezittingen minus de schulden geeft een positief saldo, groot ƒ0,195. Hindrik Heis neemt de onroerende goederen, met een waarde van ƒ300 over (bron: RHC GrA 122-214-15) . Op 6 april 1897 is Hendrik Heis het eens met Jan Berends Meems: ze ruilen van woonplek! Meems komt wonen op de Bovensteveenweg en Heis verhuist naar het huis van Jan Meems op Zaadstukken 2 . De waarde van elk hunner geschat op ƒ350 voor de grond en ƒ250 voor het huis (bron RHC GrA T120-31-3781) . We gaan hier dus verder met Jan Meems, de nieuwe bewoner op Bovensteveenweg 6. Bij de ruiling is het Vledderkanaal nog niet gegraven. Zijn grondstuk loopt vanaf de Musselweg ( Musselweg 144 ) tot voorbij zijn huis aan de Bovensteveenweg. Volgens de Kadastrale Leggers is Meems begonnen met de sloop van de woning en de bouw van een nieuw huis. Rond 21 maart 1908 wil de eigenaar van de grond, Geert Herman Jönen uit Rutenbrock (Dld), af van zijn eigendomsrecht. Jan Meems neemt dit recht over voor ƒ420. Voortaan hoeft hij dus niet meer af te reizen naar Rütenbrock voor de jaarlijkse betaling van de pacht (bron RHC GrA 2207- 6555-61) . Op 20 oktober 1938 vindt er een boedelscheiding plaats. Jans vrouw Wupke is dik zes jaar daarvoor overleden en Jan is 78 jaar; tijd om zijn bezittingen, nog tijdens zijn leven, te verdelen. Naast het huis aan de huidige Bovensteveenweg, is er ook nog een huis te Kopstukken. Dat pand gaat naar schoonzoon Berend Meems en zijn vrouw Bena Hateboer. Zoon Berend krijgt het huis aan de Bovensteveenweg. De waarde wordt geschat op ƒ4000,- (bron RHC GrA T2207-6914-96) . Ter onderscheid met de andere “Berend-Meemsen” kreeg deze Berend de bijnaam “Beernd Badde”. Hij woonde bij de brug over het kanaal langs de Bovensteveenweg (een badde was de Groninger uitdrukking voor een draaibrug). Het dorp kende ook een Berend Meems (“Beernd Kou”, vanwege zijn handel in koeien) op Musselweg 98 en een Berend Meems (“Duutse Beernd” omdat hij een tijdje in Duitsland woonde) op Musselweg 83 . Uit de Kadastrale leggers weten we dat zoon Jakob het ouderlijk huis overneemt. De akte van overdracht is nog niet vrijgegeven. Bovensteveenweg 5 Bovensteveenweg 7 panden Bovensteveenweg
versie februari 2020
klik op de afbeeldingen en schema’s voor een vergroting
Bovensteveenweg 6
Bovensteveenweg 6, perceel O1233, gelegen bij de brug over het Vledderkanaal (bron RHC GrA kadasterviewer)
Home Home Home
Dorp Dorp Dorp
Contact Contact Contact