Mussel, zijn vroegere inwoners, hun leven & hun huizen
Het huis op Bovensteveenweg 7 staat er niet meer. Het huis moet pal aan of -op het huidige fietspad van de Bovensteveenweg naar de Derde Oomsberg hebben gestaan. Op 24 mei 1894 verkoopt koopman Hendrik Boerhave uit Musselkanaal een stuk veengrond aan Jan Bakker uit Mussel. Boerhave heeft het perceel in eigendom sinds 20 december 1886, maar heeft het veen nog niet helemaal afgegraven. Het laatste beetje moet weg zijn voor 1 november 1894 en vanaf dan mag Bakker het perceel bewerken voor de landbouw. Bakker betaalt ƒ300 voor het eigendomsrecht en Boerhave schiet dit geld voor. Uit de akte maken we op dat er ook al plannen zijn voor de bouw van het huis (bron RHC GrA 2207-6425-116) . Dat huis is er gekomen in 1895. We weten nog niet wie deze Jan Bakker is geweest. Er zijn minstens drie verschillende Bakkertjes die dit geweest kunnen zijn. Waarschijnlijk was het Jan Idzes Bakker, maar we gokken niet en wachten op het vinden van meer gegevens. Op 20 juni 1903 gaat onze nog onbekende Jan het verkopen; Jacob Bakker van Musselweg 138 . wordt voor ƒ700 de nieuwe eigenaar. Bij de koop is Steven Klompmakers, de schoonzoon van Jacob, al huurder van het huis (bron: RHC GrA 120-44-277) . Op 11 december 1916 , een half jaar na het overlijden van Jacob, wordt het onroerend goed van de familie bij opbod verkocht. Steven huurt dan nog steeds het huis en koopt het samen met de bijbehorende grond voor ƒ1700. Tot dan betaalde Steven jaarlijks ƒ40,- huur (bron RHC GrA 122-295-615) . Op 1 december 1919 koopt hij ook het huis van zijn schoonmoeder op Musselweg 138 . Dat doet hij samen met zijn zwager Jan Bakker. De familie Klompmakers trekt in bij schoonmoeder. Het huis aan de Bovensteveenweg is in de verhuur gegaan. Dochter Jantje, inmiddels getrouwd met Kars Warta, is de nieuwe bewoner. Ze hebben hier niet lang gewoond. Pa Klompmakers overlijdt kort na de verhuizing naar Musselweg 138. De boedel wordt gescheiden op 30 januari 1922 . Moeder Klompmakers koopt voor ƒ1570 het huis aan de Bovensteveenweg (bron RHC GrA 122-325-45) . Het gezin Warta verhuist naar een huis ergens in de buurt. Kort daarna trouwt Jantje met Harmannus Wobben. Kort na het overlijden van Jantje Bakker moet Harmannus Wobben het huis verkopen; ze waren niet in gemeenschap van goederen getrouwd. Derk Bodde van Bovensteveenweg 10 is de koper. De akte van overdracht wordt getekend op 27 mei 1957 . De koopprijs bedraagt ƒ4500,- (bron: RHC GrA OZ4-1115-118-WST) . Later meer….. Bovensteveenweg 6 Bovensteveenweg 8 panden Bovensteveenweg
versie maart 2019
klik op de afbeeldingen en schema’s voor een vergroting
Bovensteveenweg 7
Home Home Home
Dorp Dorp Dorp
Contact Contact Contact