Home Dorp Contact Home Dorp Contact
Mussel, zijn vroegere inwoners, hun leven & hun huizen             
Het   huis   op   Bovensteveenweg   7   staat   er   niet   meer.      Het   huis   moet   pal   aan   of   -op   het   huidige fietspad van de Bovensteveenweg naar de Derde Oomsberg hebben gestaan. Op   24   mei   1894    verkoopt   koopman   Hendrik   Boerhave   uit   Musselkanaal   een   stuk   veengrond aan   Jan   Bakker   uit   Mussel.   Boerhave   heeft   het   perceel   in   eigendom   sinds   20   december   1886, maar   heeft   het   veen   nog   niet   helemaal   afgegraven.   Het   laatste   beetje   moet   weg   zijn   voor   1 november   1894   en   vanaf   dan   mag   Bakker   het   perceel   bewerken   voor   de   landbouw.      Bakker betaalt   ƒ300   voor   het   eigendomsrecht   en   Boerhave   schiet   dit   geld   voor.   Uit   de   akte   maken   we op   dat   er   ook   al   plannen   zijn   voor   de   bouw   van   het   huis   (bron   RHC   GrA   2207-6425-116) .   We   weten   nog niet   wie   deze   Jan   Bakker   is   geweest.   Er   zijn   minstens   drie   verschillende   Bakkertjes   die   dit geweest   kunnen   zijn.   Waarschijnlijk   was   het   Jan   Idzes   Bakker,   maar   we   gokken   niet   en     wachten op het vinden van meer gegevens. Op   20   juni   1903    gaat   onze   nog   onbekende   Jan   het   verkopen;   Jacob   Bakker   van   Musselweg 138 .    wordt    voor    ƒ700    de    nieuwe    eigenaar.    Bij    de    koop    is    Steven    Klompmakers,    de schoonzoon van Jacob, al huurder van het huis.   Op   11   december   1916 ,   een   half   jaar   na   het   overlijden   van   Jacob,   wordt   op   last   van   de rechtbank,het   onroerend   goed   van   de   familie   bij   opbod   verkocht.   Steven   huurt   dan   nog   steeds het   huis   en   koopt   het   samen   met      de   bijbehorende   grond   voor   ƒ1700. Tot   dan   betaalde   Steven jaarlijks ƒ40,- huur (bron RHC GrA 122-295-615) . Op   1   december   1919   koopt   hij   het   huis   van   zijn   schoonmoeder   op   Musselweg   138 ,   samen   met zijn   zwager   Jan   Bakker.   Steven   heeft   er   niet      lang   profijt   van   gehad;   een   half   jaar   na   deze   koop komt   hij   te   overlijden   en   staat   Jantje   er   alleen   met   haar   kinderen   voor.   Op   7   januari   1922     wordt   een   inventarislijst   opgemaakt;   het   bezit   is   niet   groot.   De   veestapel,   toch   een   belangrijke graadmeter   voor   de   welvaart   van   een   gezin,   bestaat   uit   één   varken   en   twee   geiten   (bron   RHC   GrA 122-325-6) .      Op   30   januari   1922    volgt   een   publieke   veiling.   Jantje   weet   dit   huis   te   bemachtigen voor ƒ1570,- en kan hier blijven wonen (bron RHC GrA 122-325-45) . Later meer….. Bovensteveenweg 6 Bovensteveenweg 8 panden Bovensteveenweg
meest recente aanvulling: december 2017
klik op de afbeeldingen en schema’s voor een vergroting
Bovensteveenweg 7
Home Home Home
Dorp Dorp Dorp
Contact Contact Contact