Home Dorp Contact Home Dorp Contact
Mussel, zijn vroegere inwoners, hun leven & hun huizen             
Op   20   december   1886    verkoopt   vervener   Sietze   van   der   Vinne   uit   Tweede   Exloërmond   bij opbod    enkele    percelen    veengrond.    Ook    het    grondgebied    van    Bovensteveenweg    8    hoort daarbij.   Het   gaat   om   één   bunder,   dat   wordt   verkocht   voor   ƒ62   aan   vervener   Jan   Huizinga   uit Musselkanaal   (bron   RHC   GrA   120-15-958) .   Waarschijnlijk   maakt   Huizinga   een   deal   met   Johann   Walters, dat   die   er   een   huis   mag   bouwen   met   als   tegenprestatie   de   ontginning   van   de   veengrond.   Vier jaar   later,   op   21   juli   1890,      neemt   Walters   voor   ƒ90   het   gehele   perceel,   inclusief   de   door hemzelf gebouwde woning over van Huizinga (bron: RHC GrA 120-20-1771) . Op      2   april   1895    verkoopt   hij   zijn   “behuizing   met   bouw-   en   dalgrond”   voor   ƒ400   aan   koopman Roelof   Jalving   uit   Musselkanaal   (bron   RHC   GrA   120-28-3159) .   Tot   dusver   hebben   we   nog   geen   sporen van   Jalving   in   Mussel   gevonden   en   binnen   een   jaar   verkoopt   hij   het   huis   met   de   grond   al weer.   Het   is   dus   niet   waarschijnlijk   dat   hij   in   Mussel   heeft   gewoond.   Op   23   december   1895 houdt   Jalving   uitverkoop:   een   zestal   kavels,   waaronder   het   huis   op   Bovensteveenweg   8,   wil hij   op   een   publieke   veiling   bij   opbod   laten   verkopen.   Jan   Siepel   uit   Drouwenermond   is   met ƒ425   de   hoogste   bieder   (bron   RHC   GrA   120-29-3393) . Toch   wordt   Siepel   niet   de   eigenaar.   Of   Jalving   het bod   te   laag   vindt   of   Siepel   niet   kredietwaardig   is,   we   weten   het   niet.   Feit   is   dat   het   op   11 februari   1896   voor   ƒ500   verkocht   wordt   aan   Jan   Braam.   Jan   is   dan   nog   maar   twintig   jaar   en ongehuwd; het zou nog bijna tien jaar duren voordat hij trouwt met Roelfien Wubs. Op   23   februari   1912    verkoopt   Braam   het   huis   en   de   bijbehorende   grond   voor   ƒ1540   aan Warntje   Stuut   (bron    RHC    GrA    2207-6600-56) .   Warntje   woonde   voordien   op   Musselweg   126 ,   Braam vertrekt naar Musselweg 162 . Na   het   overlijden   van   Warntje   verkoopt   zijn   vrouw   het   huis   op   27   juli   1942    voor   ƒ2600   aan Hendrik   Kruizinga   (bron   RHC   GrA   207-6954-99) .   Het   is   Kruizinga   te   doen   om   de   grond;   hij   heeft   hier   dus zelf   niet   gewoond.   Het   huis   verhuurt   hij   aan   Frederik   Lamain   voor   de   jaarlijkse   huur   van ƒ100,-   Wie   deze   Lamain   is   geweest   weten   we   (nog)   niet.   Lamain   kan   er   maar   kort   wonen want   op   29   april   1943    verkoopt   Kruizinga   het   huis   en   een   gedeelte   van   de   grond   (25   are) voor   ƒ1000   aan   Harm   Naaijer   en   Marrigje   de   Roo   (bron   RHC   GrA   2207-6960-99) .   Na   afloop   van   het huurcontract   van   Lamain   (1   mei   1943)   is   het   gezin   van   Naaijer   hier   waarschijnlijk   komen wonen.   Op   24   november   1950    verkoopt   Naaijer   voor   ƒ2750   zijn   huis   en   grond   aan   Meindert   de   Wal (bron: RHC GrA  OZ4-1040-080-WST) .  Later meer….. Bovensteveenweg 7 Bovensteveenweg 9 Bovensteveenweg 1 t/m 16
klik op de afbeeldingen en schema’s voor een vergroting
Bovensteveenweg 8
versie september 2018
Home Home Home
Dorp Dorp Dorp
Contact Contact Contact