GENEALOGIE WEVER

Hiske Alvers Wever en zijn

nakomelingen (generatie 11)                  

XI-a    Geert   Berends   Wever    is   geboren   op   dinsdag   7   april   1840   te   Onstwedde,   zoon   van Berend   Geerts   Wever   ( zie   X-a )    en   Harmanna   Meemes   Folkers.   Geert   is   overleden   op   vrijdag 3 december 1909 te Onstwedde, 69 jaar oud. Dienstknecht, arbeider. Geert: (1)   trouwde,   30   jaar   oud,   op   zaterdag   30   april   1870   in   Onstwedde   met   Anna   Wessels ,   26 jaar   oud.   Anna   is   geboren   op   dinsdag   19   maart   1844   in   Onstwedde,   dochter   van   Harm Wessels   en   Grietje   Harms   Gelling.   Anna   is   overleden   op   zondag   12   juni   1881   in   Nieuwe Pekela, 37 jaar oud. (2)    trouwde,    42    jaar    oud,    op    zaterdag    25    november    1882    in    Onstwedde    met    Aaltien Dun/Duns ,   36   jaar   oud.   Aaltien   is   geboren   op   zondag   19   april   1846   in   Onstwedde,   dochter van   Harm   Boelens   Duns   en   Harmina   Elzus   Molanus.   Aaltien   is   overleden   op   dinsdag   8 februari 1910 in Onstwedde, 63 jaar oud.  
versie oktober 2016
Op    16    december    1878    verkoopt    Geert    Berends    Wever    voor    fl.500,-    het    “altijddurende    en onopzegbare” huurrecht van een stuk land te Onstwedde. Op   28   februari   1879   verkoopt   hij   bij   opbod   zijn   bezittingen.   De   totale   opbrengst   bedraagt   fl.117,20. Waarschijnlijk   had   de   verkoop   van   doen   met   een   verhuizing   want   op   2   juni   1879   koopt   hij   een   stuk land   van   bijna   60   are   te   Nieuwe   Pekela   voor   een   bedrag   van   fl.200,   -   Hij   woont   dan   ook   in   Nieuwe Pekela. Bij   het   overlijden   van   zoon   Berend   (1881)   was   Geert   in   het   bezit   van   slechts   enkele   honderden guldens   (memorie van sucessie) . In    1883,    1891    en    1892    vinden    we    Geert    in    de    archieven    van    de    Ned.Herv.gemeente    te Onstwedde;   hij   betaald   fl.6,12   ½   voor   de   pacht   van   2   roe   turfveen   incl.   “uitvaart”.   Een   roe   is   een oude   lengtemaat   die   in   elke   landstreek   weer   anders   was.   In   veengebieden   was   een   roe   een   stuk veengrond    van    5x5    meter    of    4x4    meter.    Een    groot    vervener    is    Geert    dus    nooit    geweest; waarschijnlijk gebruikte hij het stukje veengrond louter voor de eigen kachel. Op   21   mei   1883   registreert   notaris   J.G.Koning   de   huwelijkse   voorwaarden   van   Geert   Berends   Wever en   Aaltien   Duns.   Daarmee   is   geregeld   dat   alle   roerende   en   onroerende   zaken   die   thans   in   ieders eigendom    zijn    gemeenschappelijk    worden    en    gaan    toebehoren    aan    de    langstlevende.    Ingebracht worden   aan   gelden   door   de   bruidegom   fl.200,-   en   de   bruid   fl.100,-.   Aaan   sieraden   en   lijfstoebehoren worden   ingebracht   door   de   bruidegom   fl.100   en   door   de   bruid   fl.200,-.   Bron:   RHC   GrA,   toegang   882,   arr.rechtbank Winschoten, inv.1710, registers van afschriften van huwelijkse voorwaarden, 1880 apr.22-1883 juli 4 In   juni   1888   erven   Geert   en   Aaltien   een   perceel   grond   ter   waarde   van   fl.250,-   Dit   geeft   Geert   in   1890 in   onderpand   als   hij   fl.900,=   leent   van   Geert   Schuring,   landbouwer   te   Laude,   tegen   een   jaarlijkse   rente van 4%. Waarvoor hij dit geld heeft geleend is nog niet gevonden.
klik op de afbeeldingen voor een vergroting
Een   bladzijde   uit   de   akte   van   de openbare    verkoping.    Zelfs    de mesthoop    wordt    verkocht    (zie #6)   en   het   is   ,   na   het   schaap, het    duurste    van    de    verkochte bezittingen!!      Collectie        RHC        Groninger Archieven
Kinderen van Geert en Anna: 1   Berend   Wever ,   geboren   op   donderdag   4   mei   1871   in   Onstwedde.   Berend   is   overleden   op maandag 19 september 1881 in Nieuwe Pekela, 10 jaar oud. 2 Harm Wever , geboren op maandag 7 juli 1873 in Onstwedde. Volgt XII-a . 3 Geert Wever , geboren op dinsdag 1 februari 1876 in Onstwedde. Volgt XII-b . 4 Meeme Wever , geboren op vrijdag 3 januari 1879 in Onstwedde. Volgt XII-c . 5   Wessel   Wever ,   geboren   op   vrijdag   3   juni   1881   in   Nieuwe   Pekela.   Wessel   is   overleden   op woensdag 7 december 1881 in Nieuwe Pekela, 6 maanden oud. Kinderen van Geert en Aaltien: 6   Harm   Wever ,    geboren   op   zondag   2   september   1883   om   05:00   in   Onstwedde.   Harm   is overleden op dinsdag 20 mei 1884 om 05:00 in Onstwedde, 8 maanden oud. 7   Harmina   Wever ,    geboren   op   zondag   20   mei   1888   om   23:00   in   Onstwedde.   Harmina   is overleden op donderdag 23 augustus 1888 om 05:00 in Onstwedde, 3 maanden oud. XI-b   Meeme   Berends   Wever    is   geboren   op   vrijdag   8   april   1842   in   Onstwedde,   zoon   van   Berend Geerts   Wever   ( zie   X-a )   en   Harmanna   Meemes   Folkers.   Meeme   is   overleden   op   dinsdag   22   juni   1880   in Veenhuizen    (Onstwedde),    38    jaar    oud.   Arbeider.    Meeme    trouwde,    21    jaar    oud,    op    zaterdag    26 september    1863    in    Onstwedde    met    Wendelke    Wakker ,    27    jaar    oud.    Wendelke    is    geboren    op woensdag   20   april   1836   in   Veenhuizen   (Onstwedde),   dochter   van   Jan   Roelfs   Wakker   en   Hadewich Roelfs   Luikens.   Wendelke   is   overleden   op   zondag   24   juni   1906   in   Veenhuizen   (Onstwedde),   70   jaar oud. Kinderen van Meeme en Wendelke: 1 Berend Wever , geboren op dinsdag 19 januari 1864 in Veenhuizen (Onstwedde). Volgt XII-d . 2   Jan   Wever ,   geboren   op   zondag   5   augustus   1866   om   19:00   in   Veenhuizen   (Onstwedde).   Jan is   overleden   op   donderdag   24   mei   1883   om   03:00   in   Veenhuizen   (Onstwedde),   16   jaar   oud. Arbeider. 3    Hadewiech    Wever ,     geboren    op    zaterdag    8    januari    1870    in    Veenhuizen    (Onstwedde). Hadewiech is overleden op maandag 8 april 1935 om 15:00 in Onstwedde, 65 jaar oud. Hadewiech   trouwde,   23   jaar   oud,   op   zaterdag   29   april   1893   in   Onstwedde   met   Geert   Mulder , 25   jaar   oud.   Geert   is   geboren   op   zaterdag   18   april   1868   in   Onstwedde,   zoon   van   Jan   Jans Mulder   en   Hindertje   Wind.   Geert   is   overleden   op   vrijdag   10   januari   1936   in   Onstwedde,   67   jaar oud. Arbeider. 4    Harmanna    (Manna)    Wever ,    geboren    op    dinsdag    7    juli    1874    om    06:00    in    Veenhuizen (Onstwedde).   Manna   is   overleden   op   zaterdag   24   december   1932   in   Groningen,   58   jaar   oud. Manna   trouwde,   21   jaar   oud,   op   zaterdag   11   april   1896   in   Onstwedde   met   Jan   Klooster ,   23 jaar   oud.   Jan   is   geboren   op   woensdag   19   februari   1873   in   Gasselte,   zoon   van   Pieter   Klooster en   Jantje   Pools.   Jan   is   overleden   op   dinsdag   18   april   1944   in   Wildervank,   71   jaar   oud.   Jan,   60 jaar   oud,      trouwde   op   26   augustus   1933   met   Hendrikje   Speelman,   55   jaar   oud.   Dit   huwelijk   is ontbonden op 13 mei 1938 te Groningen. 5    Roelfien    Wever ,     geboren    op    vrijdag    28    september    1877    om    03:00    in    Veenhuizen (Onstwedde).   Roelfien   is   overleden   op   vrijdag   23   januari   1959   in   Wieringerwerf,   81   jaar   oud. Roelfien   trouwde,   24   jaar   oud,   op   zaterdag   28   juni   1902   in   Onstwedde   met   Geert   Scholtens ,   26   jaar   oud.   Geert   is   geboren   op   zondag   26   september   1875   in   Onstwedde,   zoon   van   Pieter Scholtens    en    Lutgertje    Maathuis.    Geert    is    overleden    op    woensdag    2    november    1921    in Veenhuizen (Onstwedde), 46 jaar oud. Arbeider. XI-c   Wubbe   Berends   Wever    is   geboren   op   woensdag   28   februari   1844   in   Onstwedde,   zoon   van Berend   Geerts   Wever   ( zie   X-a )   en   Harmanna   Meemes   Folkers.   Wubbe   is   overleden   op   zondag   26   juli 1908   om   12:00   in   Mussel,   64   jaar   oud. Arbeider,   landbouwer.   Wubbe   trouwde,   25   jaar   oud,   op   zaterdag 17   april   1869   in   Onstwedde   met   Albertje   Jans   Wubs ,24   jaar   oud. Albertje   is   geboren   op   woensdag   16 april   1845   in   Barlage   (Onstwedde),   dochter   van   Jan   Willems   Wubs   en   Roelfien   Meemes   Folkers. Albertje is overleden op zaterdag 31 maart 1934 in Mussel, 88 jaar oud. Kinderen van Wubbe en Albertje: 1   Roelfien   Wever ,   geboren   op   woensdag   19   april   1871   in   Kopstukken   (Mussel).   Roelfien   is overleden op dinsdag 20 augustus 1872 in Kopstukken (Mussel), 1 jaar oud. 2   Roelfien   Wever ,    geboren   op   zondag   10   augustus   1873   in   Kopstukken   (Mussel).   Roelfien   is overleden   op   donderdag   14   februari   1952   in   Mussel,   78   jaar   oud.   Roelfien   trouwde,   23   jaar   oud, op    zaterdag    27    maart    1897    in    Onstwedde    met    Jan    Wever ,    31    jaar    oud.    Zie    XI-e     voor persoonsgegevens van Jan. 3 Berend Wever ,  geboren op zaterdag 1 april 1876 in Mussel. Volgt XII-e . 4 Jan Wever , geboren op woensdag 11 december 1878 in Kopstukken (Mussel). Volgt XII-f . 5    Harmanna    Wever ,    geboren    op    woensdag    7    december    1881    in    Kopstukken    (Mussel). Harmanna is overleden op zaterdag 10 december 1881 in Kopstukken (Mussel), 3 dagen oud. 6 Meeme Wever ,  geboren op maandag 13 augustus 1883 in Kopstukken (Mussel). Volgt XII-g . XI-d   Hilvert   Berends   Wever    is   geboren   op   donderdag   22   augustus   1850   in   Onstwedde,   zoon   van Berend   Geerts   Wever   ( zie   X-a )   en   Harmanna   Meemes   Folkers.   Hilvert   is   overleden   op   woensdag   3 januari 1923 om 22:00 in Onstwedde, 72 jaar oud. Arbeider, boerenknecht, opzichter.
Bij   het   overlijden   van   Meeme   Berends   Wever   hebben   zijn   bezittingen   een   waarde   van   ƒ1727,48. Naast   het   bezit   van   ca.   2,5   ha   land   met   behuizing   te   Veenhuizen   was   er   ƒ405,-   geld   uitgeleend aan ene Hanne Jans tegen een rentepercentage van 5%.
1 5   12-1869:   Hilvert   wordt,   samen   met   31   andere   personen,   veroordeeld   tot   het   betalen   van   een boete van fl.1,- omdat hij om elf uur ‘s avonds, na sluitingstijd, nog in de kroeg zat. Bron: kantongerecht Winschoten, strafzaken 1869, rolnr.176" RHC GrA-154-26 20-06-1873:    Op      "de   avond   van   paaschmaandag"      heeft   de   herberg   van   Geert   Wilts   weer   een goede   klandizie;   verschillende   jongeren   houden   zich   op   in   de   herberg.   Er   ontstaat   een   ruzie. Harm   Gelling,   22   jaar   oud,   smidsknecht,   krijgt   schoppen   van   Geert   Kornelius.   Als   Harm   Gelling protesteert   grijpt   Geert   hem   bij   de   borst   en   bij   de   keel.   Ook   Jan   Wilts   wil   zich   er   mee   bemoeien. Hij   wordt   tegengehouden   door   de   omstanders.   Volgens   Harm   Gelling   geeft   Jan   hem   enkele slagen   in   het   gezicht.   De   uitbaters   van   de   herberg,   Geert   Wilts   en   diens   zus   Geertje   Wilts   hebben wel   gemerkt   dat   er   ruzie   was,   maar   Geert   verklaart   dat   hij   dit   niet   heeft   kunnen   zien   omdat   hij   met één   oog   blind   is   en   met   de   ander   “stikziend”.   Geertje   heeft   het   niet   kunnen   zien   omdat   ze   druk bezig   was   met   het   bedienen   van   de   tap.   Diplomatie   ten   top   want   zo   houden   ze   iedereen   als   klant. Later   op   de   avond   verlaten   Hilvert   Wever   en   Geert   Kornelius   gezamenlijk   de   kroeg.   Buiten   krijgen ze   ruzie;   onenigheid   tussen   Hilvert   en   de   broer   van   Geert   lijkt   de   reden.   Jan   Wilts   komt   Geert helpen.   Hilvert   wordt   later,   hevig   bloedend   aangetroffen   en   Boelem   Boels   brengt   hem   naar   Jarke Lutter,   de   zwager   van   Hilvert.   Geert   Kornelius   wordt   veroordeeld   tot   42   dagen   cel,   fl.16,=   boete en   de   kosten   van   de   veroordeling.   Jan   Wilts   heeft   alle   schjin   tegen,   lijkt   overal   bij   te   zijn   geweest maar   met   uitzondering   van   Harm   Gelling      en   Hilvert   Wever   is   er   niemand   die   rechtstreeks   tegen hem getuigt. Hij wordt vrijgesproken. bron: RHC GrA, toegang 882-inventaris 115, procesverbaal 241 23-05-1881:   Hilvert   Wever   koopt   uit   de   nalatenschap   van   zijn   vader   een   stuk   bouwgrond   groot   45 roede,   30   el   bij   Huizingskamp   aan   de   Lijkweg      voor   fl.160,-.   Om   dit   te   bekostigen   leent   hij   van Abel   Freerks   Harding,   landbouwer   te   Onstwedde,   fl.225,=   tegen   een   rente   van   4%.   Precies   een jaar   later   leent   hij   opnieuw   geld   (ƒ225,-)   nu   van   Roelof   Wilhelm   Huizing   en   Jantje   Boels,   ook   weer tegen   4%   rente.   Gezien   de   tijdstermijn   van   precies   10   jaar   is   het   aannemelijk   dat   hij   daarmee   de vorige schuld heeft afgelost. 21-09-1923,   Memories   van   successie   8/926   (belastingkantoor   Veendam):   De   waarde   van   de actieve   bezittingen   van   Hilvert   bij   zijn   overlijden   is   ƒ1175,-.   Het   bovengenoemde   stuk   land   is   dan nog   in   bezit   van   de   familie   en   heeft   een   waarde   van   ƒ400,-   (aangifte   ten   kantore   van   CC   van Ingen te Wedde) Hilvert   verleende   diensten   aan   het   boerschap   Onstwedde.   Het   boerschap   regelde   een   aantal zaken   zoals   het   gezamenlijk   hoeden   van   vee   maar   ook   zaken   die   nu   door   de   gemeentelijke overheid   worden   geregeld   (bijvoorbeeld   het   ruimen   van   sneeuw   en   het   op   orde   houden   van   de straatverlichting in het dorp) : 20-03-1888:   Betaald   aan   Hilvert   Wever   en   Wessel   Wessels   voor   de   Nachtwachtdienst   fl.60,=   en nog voor het orde houden om Nieuwjaar fl.5,= 13-03-1888: Betaald aan H.Wever om overjassen te halen voor de Nachtwacht: fl.12,= 24-03-1888:   Aan   H.Wever   voor   aanzeggen   van   sneeuwscheppen   fl.0,75      (bron:   kasboekje   Boerschap Onstwedde en omgeving)
Hilvert   trouwde,   23   jaar   oud,   op   zaterdag   7   maart   1874   in   Onstwedde   met   Geertruid   Wessels ,   22   jaar oud,   dienstmeid.   Geertruid   is   geboren   op   vrijdag   13   juni   1851   in   Mussel,   dochter   van   Harm   Wessels en Grietje Harms Gelling. Geertruid is overleden op maandag 23 juli 1923 in Onstwedde, 72 jaar oud. Kinderen van Hilvert en Geertruid: 1    Harmanna    (Manna)    Wever ,    geboren    op    donderdag    9    juli    1874    om    17:00    in    Barlage (Onstwedde).   Harmanna   is   overleden   op   donderdag   16   januari   1930   om   23:00   in   Onstwedde, 55   jaar   oud.   Harmanna   trouwde,   37   jaar   oud,   op   donderdag   20   juli   1911   in   Onstwedde   met   Wilt Oosterveld ,   27   jaar   oud.   Wilt   is   geboren   op   maandag   3   maart   1884   in   Barlage   (Onstwedde), zoon    van    Henderik    Oosterveld    en    Jantje    Volders.    Wilt    is    overleden    op    13    juni    1966    in Onstwedde, 82 jaar oud. Manufacturier. 2      Grietje   Wever ,   geboren   op   zondag   20   februari   1876   in   Onstwedde.   Grietje   is   overleden   op vrijdag 16 oktober 1885 om 21:00 in Onstwedde, 9 jaar oud. 3 Berend Wever , geboren op maandag 10 december 1877 in Onstwedde. Volgt XII-h . 4 Anna   Wever ,   geboren   op   zaterdag   3   juli   1880   om   17:00   in   Onstwedde. Anna   is   overleden   op woensdag 22 september 1880 om 08:00 in Onstwedde, 2 maanden oud. 5   Grietje   Wever ,   geboren   op   dinsdag   20   maart   1888   in   Onstwedde.   Grietje   is   overleden   op maandag   28   oktober   1974   in   Utrecht,   86   jaar   oud.   Grietje   trouwde,   25   jaar   oud,   op   vrijdag   9 mei   1913   in   Onstwedde   met   Hendrik   Wilts ,   26   jaar   oud.   Hendrik   is   geboren   op   zaterdag   19 februari   1887   in   Finsterwolde,   zoon   van   Jakob   Wilts   en   Jantje   Scholte.   Hendrik   is   overleden   op donderdag   14   november   1940   in   Onstwedde,   53   jaar   oud.   Wagenmaker,   later   winkelier   en handelaar. XI-e   Jan   Wever    is   geboren   op   zaterdag   17   februari   1866   in   Onstwedde,   zoon   van   Berend   Wever   ( zie X-b )     en    Weija    Kamies.    Jan    is    overleden    op    donderdag    6    juni    1946    in    Mussel,    80    jaar    oud. Boerenknecht, arbeider. Jan   trouwde,   31   jaar   oud,   op   zaterdag   27   maart   1897   in   Onstwedde   met   Roelfien   Wever ,   23   jaar   oud. Zie XI-c,2   voor persoonsgegevens van Roelfien.  
Hilvert Wever en Geertruid Wessels (collectie André Staal, Apeldoorn)
Harmanna      Oosterveld      - Wever (collectie Berend Wever, Weesp)
Grietje Wilts-Wever, maar nu van later datum (coll.Berend Wever, Weesp)
v.l.n.r.:   pa   Jan   Wever,   dochter Wija      en      moeder      Roelfien Wever
Zoals        te        zien        op        de rouwbrieven    was    het    vroeger gebruikelijk    dat    de    rouwstoet zich   voor   en   na   de   begrafenis verzamelde   bij   het   huis   van   de overledene      (Roelfien      Wever woonde    bij    haar    overlijden    bij zoon Berend).    
05-02-1900: “komt ter vergadering Jan Wever als sollicitant tot voorzanger. Hem wordt het voorzingen opgedragen tegen een belooning van 8 gulden". uit de kerkenraadsnotulen Gereformeerde Kerk Te Mussel (jubileumboek 1861-1961 “Om Woord en Sacrament”.
Kinderen van Jan en Roelfien: 1 Berend Wever , geboren op zondag 4 december 1898 in Onstwedde. Volgt XII-i .   2   Albertje   Wever ,   geboren   op   vrijdag   20   juli   1900   in   Onstwedde.   Albertje   is   overleden   op zondag   30   september   1951   in   Odoorn,   51   jaar   oud.   Albertje   trouwde,   22   jaar   oud,   op zondag   15   oktober   1922   in   Onstwedde   met   Willem   Lamain ,    20   jaar   oud.   Willem   is   geboren op   vrijdag   21   febru`ari   1902   in   Veendam,   zoon   van   Jelis   Lamain   en   Eva   van   Komen.   Willem is   overleden   op   zondag   4   augustus   1991   in   Winschoten,   89   jaar   oud.   Willem   trouwde   later op maandag 5 januari 1953 in Onstwedde met Lammechien Alkema  (1895-1985). 3 Wubbe Wever , geboren op zondag 18 januari 1903 in Vosseberg (Onstwedde).
Wubbe Wever, 1903
Albertje Wever
Vroeger   waren   veel   mensen   bijgelovig   en   dachten   dat   er   een   vloek   rustte   op   de   naam   van een   vroegtijdig   gestorven   kind.   Je   moest   daarom   aan   een   pasgeboren   kind   nooit   de   naam van    een        overleden    broertje    of    zusje    geven.    Bij    Jan    en    Roelfien    Wever    is    er    op aangedrongen    om    na    het    overlijden    van    de    “eerste”    Weija    het    volgende    meisje    niet dezelfde   naam   te   geven.   Hieraan   werd   door   de   ouders   toen   nog   geen   gehoor   gegeven. Nadat   ook   dit   meisje   was   overleden   zijn   ze   blijkbaar   van   gedachten   veranderd.   Het   derde meisje   wordt   bewust   aangegeven   als   Wija;   niemand   die   het   verschil   hoorde.   Waren   Jan en   Roelfien   stiekum   toch   een   beetje   bijgelovig,   maar   durfden   ze   er   in   hun   christelijke leefomgeving niet echt vooruit te komen dat ze daaraan toegaven?
XI-f   Hindrik   Wever    is   geboren   op   woensdag   13   maart   1872   in   Mussel,   zoon   van   Berend   Wever ( zie   X-b )    en   Weija   Kamies.   Hendrik   is   overleden   op   dinsdag   5   april   1955   in   Oude   Pekela,   83   jaar oud. Landbouwer, boerenknecht, arbeider. Hindrik: (1)   trouwde,   28   jaar   oud,   op   zaterdag   21   april   1900   in   Onstwedde   met   Alke   Veldhuis ,    28   jaar   oud. Alke   is   geboren   op   woensdag   20   september   1871   in   Barlage   (Onstwedde),   dochter   van   Wubbe Veldhuis   en   Willemtien   Katoen.   Alke   is   overleden   op   vrijdag   6   december   1935   in   Mussel,   64   jaar oud. (2)   trouwde,   65   jaar   oud,   op   9   augustus   1937   in   Onstwedde   met   Aaltje   Hagedoorn ,   65   jaar   oud. Aaltje   is   geboren   op   donderdag   22   februari   1872   in   Odoorn,   dochter   van   Gerrit   Hagedoorn   en Annechien   Smit.   Aaltje   is   overleden   op   maandag   8   oktober   1951   in   Mussel,   79   jaar   oud.   Aaltje trouwde   voorheen   met   Fredrik   Mulder.   Aaltje   is   ook   weduwe   van   Hendrik   Heis   (geb.   1865),   met wie zij trouwde op zaterdag 20 september 1890 in Onstwedde. Kinderen van Hendrik en Alke: 1   Willemtje   Wever ,    geboren   op   zaterdag   9   juli   1904   in   Mussel   en   overleden   te   Zuidlaren, 82   jaar   oud,   op   10   juni   1987.   Willemtje   trouwde,   19   jaar   oud,   op   vrijdag   28   maart   1924   in Onstwedde   met   Jan   Meems ,   23   jaar   oud.   Jan   is   geboren   op   maandag   25   februari   1901   in Mussel,   zoon   van   Lambertus   Meems   en   Elisabeth   Smith.   Jan   is   overleden   op   donderdag 26 juni 1986 in Zuidlaren, 85 jaar oud, arbeider. 2   Weija   Wever ,   geboren   op   zaterdag   16   november   1907   in   Mussel.   Weija   is   overleden   op zaterdag   16   februari   2008   in   Winschoten,   100   jaar   oud.   Weija   trouwde,   24   jaar   oud,   op woensdag   22   juni   1932   in   Oude   Pekela   met   Hilko   Jan   Pater ,    32   jaar   oud.   Hilko   is   geboren op   zondag   14   januari   1900   in   Oude   Pekela,   zoon   van   Jan   Pater   en   Tallechien   Timmer. Hilko is overleden op 3 oktober 1966 in Oude Pekela, 65 jaar oud. 3   Wupke   Wever ,   geboren   op   vrijdag   22   april   1910   te   Mussel.   Wupke   is   overleden   op woensdag   23   juli   2003   in   Musselkanaal,   93   jaar   oud.   Wupke   trouwde   te   Onstwedde,   24 jaar   oud,   op   maandag   18   juni   1934   met   Elze   Folkers ,   28   jaar   oud,   arbeider.   Elze   is geboren   te   Mussel   op   zondag   6   mei   1906,   zoon   van   Harm   Folkers   en Albertje   Wubs.   Elze is overleden op zaterdag 27 mei 1989 in Stadskanaal, 83 jaar oud. XI-g   Heije   Wever    is   geboren   op   dinsdag   5   april   1881   in   Mussel,   zoon   van   Berend   Wever   ( zie   X-b ) en   Weija   Kamies.   Heije   is   overleden   op   vrijdag   4   februari   1972   in   Mussel,   90   jaar   oud,   arbeider, landbouwer. Heije   trouwde,   27   jaar   oud,   op   zaterdag   25   april   1908   in   Onstwedde   met   Annechien   Schuur ,    27 jaar   oud.   Annechien   is   geboren   op   zaterdag   31   juli   1880   in   Valthermond   (gem.Odoorn),   dochter van   Pieter   Schuur   en   Knelsien   Slim.   Annechien   is   overleden   op   maandag   29   januari   1962   in Mussel, 81 jaar oud. Kinderen van Heije en Annechien: 1   Knelsien   Wever ,    geboren   te   Oomsberg   (gem.Onstwedde)   op   vrijdag   15   oktober   1909. Knelsien   is   overleden   op   dinsdag   30   september   1969,   59   jaar   oud.   Knelsien   trouwde   te Onstwedde,   28   jaar   oud,   op   maandag   13   december   1937   met   Willem   Jonkman ,   34   jaar oud,    arbeider.    Willem    is    geboren    te    Vledderveen    (gem.Onstwedde)    op    donderdag    26 februari   1903,   zoon   van   Alle      Jonkman   en   Geertje   Roelfsema.   Willem   is   overleden   op woensdag   15   oktober   1997,   94   jaar   oud.   Willem   trouwde   later   op   woensdag   1   september 1971 in Stadskanaal met Albertje Wubs (1907-2000). 2   Weija   Wever ,    geboren   op   zondag   20   februari   1916   in   Oomsberg.   Weija   is   overleden   op donderdag 30 maart 1922 om 15:00 in Vledderveen (gem.Onstwedde), 6 jaar oud. 3    Pieterdina    Wever ,     geboren    op    woensdag    23    april    1919    in    Mussel.    Pieterdina    is overleden   op   zondag   1   maart   1998,   78   jaar   oud.   Pieterdina   trouwde,   28   jaar   oud,   op maandag   12   april   1948   met   Evert   Holtjer ,    24   jaar   oud.   Evert   is   geboren   op   dinsdag   16 oktober   1923   in   Mussel,   zoon   van   Reinder   Holtjer   en   Aaltje   Wubs.   Evert   is   overleden   op vrijdag 20 maart 1998 in Groningen, 74 jaar oud.
XI-h   Heije   Wever    is   geboren   op   zondag   2   april   1882   in   Musselkanaal,   zoon   van   Reint   Hiskes Wever   ( zie   X-c )    en   Jantje   Schot.   Heije   is   overleden   op   woensdag   28   augustus   1946   om   09:00 in Vlagtwedde, 64 jaar oud. Landbouwer. Heije   trouwde   te   Onstwedde,   23   jaar   oud,   op   zaterdag   18   november   1905   met   Zwaantje Vegter ,   21   jaar   oud.   Zwaantje   is   geboren   op   dinsdag   25   december   1883   in   Nieuwe   Pekela, dochter   van   Egge   Vegter   en   Janna   Vegter.   Zwaantje   is   overleden   op   maandag   8   juni   1981   om 16:00 in Emmer Compascuum, 97 jaar oud. Kinderen van Heije en Zwaantje: 1    Janna    Wever ,     geboren    op    vrijdag    3    augustus    1906    in    Musselkanaal.    Janna    is overleden   op   maandag   19   februari   2001   in   Emmen,   94   jaar   oud.   Janna   trouwde   op   4 mei   1935,   28   jaar   oud,   met   Hendrikus   de   Jong ,   29   jaar   oud,   z.v.   Harm   de   Jong   en Lammechien   Schuiling.   Hendrikus   is   geboren   op   11   november   1905   en   overleden   op   4 mei 1987, 81 jaar oud. 2   Jantje   Wever ,   geboren   op   donderdag   1   augustus   1907   te   Musselkanaal.   Jantje   is overleden op maandag 28 mei 1945 in Westerbork, 37 jaar oud. 3    Reint    Wever ,     geboren    op    8    juli    1908    te    Musselkanaal.    Reint    is    overleden    op woensdag 26 augustus 1908 in Musselkanaal, geen jaar oud. 4    Zwaantje    Wever ,    geboren    op    donderdag    7    december    1911    te    Musselkanaal. Zwaantje   is   overleden   op   vrijdag   3   augustus   2007   in   Emmer   Compascuum,   95   jaar   oud. Zwaantje   trouwde   met   Geert   Pepping ,    z.v.   Roelof   Pepping   en   Roelfien   Roosien.   Geert is geboren op 3 februari 1920 en overleden op 7 mei 2010, 90 jaar oud. 5   Reint   Egge   Wever ,   geboren   te   Musselkanaal   op   12   juni   1915.   Reint   is   overleden   op vrijdag 5 november 1915 in Musselkanaal, nog geen vijf maanden oud. 6   Reint   Egge   Wever ,    geboren   op   maandag   13   november   1916   in   Musselkanaal.   Volgt XII-k .
De tweede wereldoorlog heeft in sommige Wevergezinnen diepe sporen getrokken. Hier willen we het verhaal vertellen van het gezin van Heije Wever: Heije   Wever   was   lid   van   de   NSB   en   is   dat   geweest   tot   aan   de   bevrijding,   net   als   de   meeste van   zijn   kinderen.   Bij   de   bevrijding   is   iedereen   van   de   familie   aangehouden   en   vastgezet. Ook   de   allang   niet   meer   thuis   wonende   dochter   Janna   en   moeder   Zwaantje   Vegter,   die geen   lid   waren   van   de   NSB.   De   verslagen   van   de   verhoringen   en   getuigenverklaringen geven   ons   een   beeld   van   de   familie.   Net   als   vele   andere   boeren   in   Drenthe   is   Heije   in   1933 toegetreden   tot   de   NSB.   De   NSB   had   voor   de   meeste   nieuwe   leden   niets   van   doen   met   het nationaal-socialisme   maar   veel   meer   met   een   partij   die   een   betere   toekomst   juist   voor   de landbouw   beloofde.   In   eerste   instantie   zal   dit   ook   voor   Heije   Wever   de   reden   zijn   geweest. Kort   voor   de   oorlog   zijn   Heije   en   zoon   Reint   Egge   gearresteerd   voor   spionage   voor   de Duitsers.   Bij   gebrek   aan   bewijs   zijn   ze   in   vrijheid   gesteld.   In   1938   wordt   Heije   groepsleider van     de     NSB     in     Roswinkel     en,     na     de     oprichting     van     de     Landstand,     wordt     hij buurtboerenleider    in    zijn    woonplaats    Emmercompascuum.    In    afgelegde    verklaringen komen   we   de   normale   zaken   tegen   die   bij   dit   lidmaatschap   horen;   getrouwe   lezers   van “Volk en Vaderland”, het steunen van “Winterhulp” en “Frontzorg” etc. In   de   verklaringen   van   vier   getuigen   en   verbalisanten   wordt   een   beeld   geschapen   van   een “pro-Duitsche”familie   en   “in   hart   en   nieren   zeer   fanatiek   Nationaal-Socialistisch”.   Een   vader die   invloedrijk   is   bij   de   Duitsers   en   snel   dreigt   met   kamp   of   deportatie   als   zijn   wil   niet   wordt opgevolgd.   Dochters   die   colporteren   voor   de   NSB-organisaties.   Zoon   Reint,   die   in   1940   lid wordt   van   de   WA   omdat   hij   het   prettig   vindt   om   een   uniform   te   dragen.   Ook   is   Reint   lid   van de   Landwacht   maar   als   er   een   tekort   aan   wapens   ontstaat   en   Reint   zijn   dubbelloops jachtgeweer   in   moet   leveren   vraagt   hij   tot   twee   keer   toe   ontslag   aan.   Beide   keren   wordt   dat geweigerd.   In   september   1944   (“Dolle   Dinsdag”)      vernietigt   de   familie   Wever   insignes   , belastende   documenten   etc.   en   staan   ze,      met   het      huisraad   op   2   karren,      klaar   om   naar Duitsland    te    vluchten.        Na    “Dolle    Dinsdag”    volgen    voor    Reint    Egge    verschillende opdrachten:     huiszoekingen,     opsporen     van     onderduikers,     saboteurs,     leden     van     de ondergrondsche   beweging,   munitie,   radios,   klandestiene   slachtingen   etc.   Hij   heeft   nimmer iets   in   beslag   genomen   of   opgespoord   en   hield   zich   afzijdig   o.a.   bij   huiszoekingen.   Bij   de bevrijding   vlucht   hij   via   de   Afsluitdijk   en   is   de   enige   die   niet   direct   wordt   gearresteerd.   De verbalisanten   geven   aan   dat   ze   bang   waren   dat   Heije   Wever   bij   de   bevrijding   door   de bevolking     gedood     zou     worden.     Een     proces     volgt.     Officiële     getuigen     noemen gebeurtenissen   die   in   de   oorlog   plaats   hebben   gevonden   en   waarvan   zij   denken   dat   Heije daar   de   hand   in   heeft   gehad.   Anderen   melden   dat   Heije   wist   van   de   aanwezigheid   van onderduikers   zonder   dat   dit      door   Heije   aan   de   Duitse   bezetter   is   gemeld.   Van   de   kinderen worden     geen     belangrijk     belastende     zaken     genoemd.     Haaks     op     de     belastende getuigenverklaringen   zijn   er   ca.15   getuigenissen   (via   spontaan   verstuurde   brieven   naar   de rechterlijke   macht)   die   juist   pleiten   voor   de   familie,   ook   voor   Heije:      goede,   eerlijke   mensen, altijd   bereid   om   eieren,   melk,   koren   en      aardappelen   tegen   normale,   vastgestelde   prijzen   te verkopen   (gezien   de   keren   dat   dit   wordt   genoemd   is   dit      iets   wat   blijkbaar   ,   vooral   in   de laatste oorlogsjaren niet veel voorkwam). Het   gezin   Wever   wordt   op   transport   gezet   naar   het   interneringskamp   Westerbork.   Het verlies is groot voor de familie: - Dochter    Jantje    loopt,    door    ruw    rijgedrag    van    een    kampchauffeur,    gebroken ledematen   en   een   gapende   hoofwond   op   en   overlijdt   aan   de   gevolgen   daarvan   op 28    mei    1945    (volgens    de    lezing    van    de    familie    is    ze    door    bewakers    van    de vrachtauto gegooid). - Vader    Heije,    die    nooit    ziek    is,    wordt    om    gezondheidsredenen    op    31    juli    1946 vrijgelaten   en   sterft   nog   geen   maand   later.   Na   zijn   dood   volgt   nog   berechting   en verbeurdverklaring van fl.1200, =. - Moeder   Zwaantje,   geen   lid   van   de   NSB,   wordt   na   meer   dan   8   maanden   kamp vrijgesproken. Toch is haar huis voor haar verboden terrein. - Reint Egge is meer dan drie jaar geïnterneerd. - Naast   niet   door   mij   geregistreerde   vrijheidstraffen   is   alleen   al   van   de   drie   dochters samen fl.7000,= verbeurd verklaard. - Bij   de   bevrijding   zijn   alle   kleren   en   de   gehele   inboedel   weggehaald,   gereedschap en    levende    have    verkocht    en    de    boerderij    onder    een    beheerder    geplaatst, waarvoor   fl.1600   betaald   moest   worden.   Slecht   beheer   van   de   boerderij   leverde volgens moeder Zwaantje nog een schadepost op van fl.5000,= Na   haar   vrijlating   ontpopt   moeder   Zwaantje,   die   dan   aan   de   Hoofdstraat   in   Ter Apel   woont, zich   als   iemand   die   de   ambtelijke   molens   bestookt   met   vaardig   geschreven   brieven.   Ze pleit   o.a.   om   vrijlating   voor   haar   dochter   Janna   omdat   haar   vier   kleinkinderen   hun   moeder niet   kunnen   missen.   Er   wordt   geschreven   over   aanvraag   en   teruggaaf   van   spullen.   Ook   om weer   op   haar   eigen   boerderij   te   mogen   wonen.   De   beheerder   van   de   boerderij   meldt daarop   dat   hij   geen   bezwaar   heeft   dat   zij   weer   komt   wonen   in   een   gedeelte   van   de boerderij…. Reint   Egge   wordt   vrijgelaten   met   een   verklaring   van   goed   gedrag;   hij   wordt   door   zijn werkmeester   in   het   kamp   een   goede   werker   genoemd.   Uit   het   verslag:   “Het   moet   hem   veel moeite   hebben   gekost   te   erkennen   dat   hij   in   de   oorlog   aan   de   verkeerde   kant   stond.   Naar zijn   eigen   zeggen   heeft   hij   veel   berouw   en   begrijpt   hij   niet   hoe   hij   zo   dom   heeft   kunnen   zijn. Het   verlies   van   zijn   zuster   en   zijn   vader   heeft   hem   zwaar   aangegrepen   doch   hij   laat   geen verbittering blijken”. Het   verhaal   van   de   familie   Wever   is   één   van   de   vele   verhalen   uit   de   tijd   vlak   na   de   oorlog. Na   de   bevrijding   zijn   uit   de   provincie   Drenthe   6758   personen   geïnterneerd   geweest   en   zijn 1299 NSB-boerderijen in beslag genomen! Bronnen   o.a.:   Centraal   Archief   Bijzondere   Rechtspleging,   o.a.   Inv.30821,   185753,   87490   (dossier   4019),   87472   en meer.
XI-i   Hiske   Wever    is   geboren   op   zaterdag   23   juni   1888   om   11:00   in   Stadskanaal,   zoon   van Alver   Wever   ( zie   X-d )   en   Elsje   Vos.   Hiske   is   overleden   op   zondag   5   januari   1919   in Onstwedde, 30 jaar oud. Arbeider, landbouwer. Hiske   trouwde,   27   jaar   oud,   op   zaterdag   27   mei   1916   in   Oude   Pekela   met   Klaasje   Korte , 23   jaar   oud.   Klaasje   is   geboren   op   maandag   2   mei   1893   in   Oude   Pekela,   dochter   van Geert   Korte   en   Harmke   van   der   Wal.   Klaasje   is   overleden   te   Onstwedde   op   13   januari 1964,   70   jaar   oud.   Klaasje   trouwde   later   op   zaterdag   11   december   1920   in   Onstwedde   met Albert Wessels (1880-1946, weduwnaar van Jantje Luring).
15-11-1909:   Hiske   “wonende   te   Onstwedde   bij   Klaas   Huiting”      wordt   veroordeeld   tot   een geldboete   omdat   hij   op   25   september   1909   “des   avonds   te   ongeveer   6   ¾   uur,   terwijl   het toen   tusschen   een   half   uur   na   zonsondergang   en   een   half   uur   voor   zonsopgang   was,   met een   rijwiel   door   hem   bestuurd   en   niet   voorzien   van   een   lantaarn,   die   voorwaarts   een   helder licht   uitstraalt,   over   den   voor   het   openbaar   verkeer   openstaande   rijweg   te   Finsterwolde heeft gereden." Blijkbaar   heerst   er   een   erge   ziekte:   Vader   Hiske   sterft   op   5   januari   1919   en   twee   dagen   later zijn    zoon    Geert    Albert.    Mogelijk    het    gevolg    van    de    Spaanse    Griep    die    in    1918/1919 wereldwijd tientallen miljoenen slachtoffers eist. In   de   memorie   van   successie   (Winschoten)   die   gemaakt   is   na   het   overlijden   van   Hiske   lezen we    dat    Hiske    en    Klaasje    aan    roerende    zaken    een    waarde    van    fl.3437    bezitten.    Een schuldvordering   van   fl.1200   (aan   Klaas   Huiting   te   Onstwedde),   een   andere   schuldvordering van    fl.375    (aan    Abel    Huges    te    Onstwedde)    en    nog    te    betalen    rekeningen,    o.a.    aan H.Bruining   te   Onstwedde   (kunstmest   a   fl.1000,35)   maken   dat   er   een   batig   saldo   van   fl.31,79 overblijft.
Kinderen van Hiske en Klaasje: 1 Alver Wever ,  geboren op zondag 8 april 1917 te Onstwedde. Volgt XII-l . 2    Geert    Albert    Wever ,    geboren    iop    14    mei    1918    in    Onstwedde.    Geert    is overleden op dinsdag 7 januari 1919 in Onstwedde, 7 maanden oud. 3   Hiske Wever ,  geboren op donderdag 10 juli 1919. Volgt XII-m .
De personen in de gele vlakken geven de naam Wever door aan hun kinderen
Jan, (XIe), Wija en Roelfien Wever
Home Home Home naam naam naam Westerwolde Westerwolde Westerwolde I-VI I-VI I-VI VII-X VII-X VII-X XI XI XII XII XII XIII XIII XIII XIV XIV XIV XV XV XV Statistieken Statistieken Statistieken Bronnen Bronnen Bronnen Boekje Boekje Boekje
Volgt XII-j. 4    Hendrik    Wever ,    geboren    op    maandag    13    februari    1905    in    Vosseberg    (Onstwedde). Hendrik   is   overleden   op   donderdag   3   augustus   1905   in   Vosseberg   (Onstwedde),   5   maanden oud. 5   Weija   Wever ,   geboren   op   dinsdag   23   november   1909   in   Borger.   Weija   is   overleden   op woensdag 6 april 1910 in Borger, 4 maanden oud. 6    Weija    Wever ,    geboren    op    maandag    1    september    1913    in    Nieuwe    Pekela.    Weija    is overleden op maandag 15 september 1913 in Nieuwe Pekela, 14 dagen oud. 7   Wija   Wever ,   geboren   op   zondag   2   januari   1916   in   Nieuwe   Pekela.   Wija   is   overleden   op zondag 16 oktober 1994 in Stadskanaal, 78 jaar oud. Wija: (1)   trouwde,   21   jaar   oud,   op   maandag   10   mei   1937   in   Onstwedde   met   Arent   Schuurman , 26   jaar   oud. Arent   is   geboren   op   maandag   6   februari   1911   in   Musselkanaal,   zoon   van   Gerrit Schuurman    en    Trientje    Herder.    Arent    is    overleden    op    dinsdag    30    januari    1973    in Musselkanaal, 61 jaar oud. Fabrieksarbeider. (2)   trouwde,   66   jaar   oud,   op   donderdag   11   november   1982   in   Stadskanaal   met   Berend Wubs ,    71   jaar   oud.   Berend   is   geboren   op   zondag   11   december   1910   in   Onstwedde,   zoon van   Jan   Wubs   en   Berendina   Bontkes.   Berend   is   overleden   op   vrijdag   10   december   1999   in Assen, 88 jaar oud. Berend is weduwnaar van Jansiena Groenhof (1911-1981).
In   1936   komt   Willem   Lamain   in   aanraking   met   de   rechter.   Samen   met   Hendrik   Lubben, verzekeringsagent,      wordt   hij   aangeklaagd   voor   smaad.   Volgens   Jan   Meems   hadden beiden   aan   Jan   Fennema   en   diens   vrouw   Geesje   verteld   dat   Jan   Kamies   en   Pieter Poortvliet,   beiden   werkzaam   in   het   verzekeringswezen,   vrouwen   in   verzekering   namen die   naar   de   Emmer   markt   gingen      en   daar   zitting   hielden,   d.w.z.   vrouwen   waar   ze   wel   wat mee   uit   konden   halen ”.   Willem   en   Hendrik   ontkennen   beide.   Ze   worden   veroordeeld   tot   14 dagen    gevangenisstraf.    Een    rare    geschiedenis    met    een    zeer    vage    omschrijving, uitmondend   in   een   zware   straf,   zonder   dat   Kamies   en   Poortvliet   zijn   gehoord.   Onduidelijk waarom, maar het gerechtshof in Leeuwarden vernietigd dit vonnis. bron  RHC GrA, toegang 883, arr.rechtbank Groningen,  inventaris 464, rol 1076
  Heije Wever (XI-h)
Heije Wever (XI-g) en Annechien Schuur (collectie fam.Heiko Holtjer)
Geert       Berends       Wever       heeft blijkbaar    een    zaak    willen    maken tegen   Derk   Wilts,   maar   behoudens een   wedervraag   van   de   officier   van justitie   is   er   (nog)   niets   over   deze zaak    gevonden      (bron     GA     Stadskanaal ingekomen stukken) .
Grietje Wever en Hendrik Wilts  (collectie André Staal, Apeldoorn)
Hilvert Wever en Geertruid Wessels tijdens de schaft; Hilvert is bezig met het haren (scherpen) van de zeis (collectie André Staal, Apeldoorn)