GENEALOGIE WEVER cijfers en grafieken
© Gert Schuurman, oktober 2014
De   jongste   generatie   van   de   Wevers   is   de   zestiende   generatie   sinds   Gerdt Huisinge en de tiende sinds Hiske Alvers Wever. De    oudste    mannelijke    nakomeling    van    de    tiende    generatie    Wevers    is geboren in 1983. Er zijn tot dusver 538 nazaten van Hiske Alvers in deze genealogie opgenomen. Hiervan is 51,4% van het mannelijke geslacht. Het echtpaar Hindrik Luikens en Wupke Wever mochten met hun bijna zeventig jarig huwelijksjubileum het langst getrouwd zijn. Met haar 17 jaren was ze ook de jongste Wever die in het huwelijksbootje stapte. Het echtpaar Berend Wever en Wemeltje Wubs mochten 12 keer een kind ontvangen; hoewel er veel grote gezinnen zijn geweest heeft niemand dit mogen evenaren. Daar waar een geboorteplaats bekend is, is dit in ca.40% van de gevallen het dorp Onstwedde. Het dorp Mussel is een goede tweede met ca.25%. “Winnaar”  over de laatste 60 jaar is echter de plaats Stadskanaal; het zal te maken hebben met de aanwezigheid van een streekziekenhuis en een verschuiving naar meer bevallingen in het ziekenhuis. Afstammelingen van Hiske Alvers wonen in Europa, Amerika en Australië. De onderstaande kaart geeft aan waar de Nederlandse nakomelingen  geboren zijn. De grootte van de ballonnetjes illustreert het aantal geboorten in een plaats.  Van 185 naamdragers is de geboortedatum én de sterfdatum bekend: Opvallend   is   het   aandeel   dat   op   jonge   leeftijd   sterft.   Sommige   gezinnen werden   onevenredig   zwaar   getroffen.   Het   gezin   van   XII-d   Berend   Wever   en Jantje   Weber   bijvoorbeeld.   Hun   eerste   kindje   Meeme   werd   slechts   2   dagen oud.   Binnen   vier   jaar   tijd   heeft   dit   ouderpaar   zeven   keer   een   kind   ten   grave moeten    dragen,    allen    1    jaar    oud    of    jonger!!    Zoon    (XIII-h)    Mijme    is uiteindelijk   met   zijn   honderd   jaren,   twee   maanden   en   twaalf   dagen   tot dusver   de   oudste   mannelijke   Wever   geworden.   Bij   de   vrouwen   is      (XI-f-2) Weija    Pater-Wever    met    honderd    jaar    en    3    maanden    net    iets    ouder geworden.    Levenloos    geboren    kinderen    zijn    niet    meegenomen    in    de analyses. Uit onderstaande tabel blijkt hoe in de tweede helft van de twintigste eeuw de kindersterfte sterk is terug gedrongen door de ontwikkelingen van de medische wetenschap. Ook   voor   de   nakomelingen   van Alver   Hiskes   geldt   dat   de   vrouw   gemiddeld enkele jaren ouder wordt dan de man. Van   de   30   echtgenotes   waarvan   we   weten   dat   ze   zijn   gestorven   voor   1955 zijn er 6 vrouwen die binnen een maand na een bevalling sterven.
Home Home Home naam naam naam Westerwolde Westerwolde Westerwolde I-VI I-VI I-VI VII-X VII-X VII-X XI XI XI XII XII XII XIII XIII XIII XIV XIV XIV XV XV XV Statistieken Statistieken Bronnen Bronnen Bronnen Boekje Boekje Boekje